Author: Minh Nguyen

September 27, 2020
Quyền không được biết

Các vị lãnh đạo bảo đảm với chúng ta là ngày mai chúng ta sẽ phải sống chung “với” virus. Chúng ta hiểu họ đã phải thay đổi quan điểm của mình – không còn các lời tuyên bố chiến tranh, không còn khua chiêng đánh trống. Họ có lý: không còn gì là chắc […]

Xem Thêm
September 26, 2020
Suy niệm thứ Bảy tuần XXV thường niên A

Tin mừng Lc 9: 43-45  Hôm nay, nhiều Kitô hữu giữ đạo chỉ mong cầu Chúa cho điều này điều kia, không gặp khốn khó gì. Nhiều Kitô hữu đòi Chúa phải trả công vì họ nghĩ mình đã hy sinh giúp của giúp công cho nhà Chúa, cho tha nhân rồi. Tin Mừng Chúa […]

Xem Thêm
September 25, 2020
Thứ Hai tuần XXV Thường Niên

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG (Lễ Kính) SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Ep 4,1-7.11-13 Chính Đức Ki-tô đã ban cho kẻ này làm Tông Đồ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng. Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 1 Thưa anh […]

Xem Thêm
September 20, 2020
Chúa Nhật tuần XXV thường niên, năm A

TIN MỪNG : Mt 20,1-16a Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ? ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn […]

Xem Thêm
September 13, 2020
Chúa Nhật tuần XXIV thường niên, năm A

TIN MỪNG : Mt 18,21-35 Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến […]

Xem Thêm
September 6, 2020
Chúa Nhật tuần XXII thường niên, năm A

TIN MỪNG : Mt 18,15-20 Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một […]

Xem Thêm
1 5 6 7

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram