Author: Teresa Hoang

July 31, 2022
Chúa Nhật Thứ XVIII Thường Niên C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1 Gv 1, 2; 2, 21-23 Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm. Bài đọc 2: Cl 3, 1-5, 9-11 Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự. Tin Mừng: Lc 12, 13-21 Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Phân […]

Xem Thêm
April 23, 2022
Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 5, 12-16 Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng. Bài đọc 2: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19 Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Tin Mừng: Ga 20, 1-9 Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến. Phân ưu: Giáo xứ xin chân thành […]

Xem Thêm
January 29, 2022
Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên - C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Gr 1, 4-5, 17-19 Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Bài đọc 2: 1 Cr 12, 31 - 13, 13 Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả. Tin Mừng: Lc 4, 21-30 Chúa Giêsu, như […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram