Bí Tích

The seven sacraments touch all the stages and all the important moments of Christian life: they give birth and increase, healing and mission to the Christian’s life of faith. 

– Article 1113 Catechism of the Catholic Church

 • GIẢI TỘI (CONFESSIONS)

  30 phút trước Thánh Lễ thứ Bảy, Chúa Nhật & trong giờ Chầu Thánh Thể tối thứ Sáu hàng tuần.

  30 mins before weekend Masses or by appointment.

 • RỬA TỘI (BAPTISM)

  Bí tích Rửa Tội sẽ được cử hành vào các thứ Bảy đầu tháng, lúc 3:00pm. Sẽ có buổi học liên quan đến Bí Tích trước ngày Rửa Tội. Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ trước 2 tuần.

  Parents are required to attend a Baptism seminar preparation (prior to the Baptism) at 10:00 am in English on the 4th Saturday. Baptism is celebrated every first Saturday at 3pm in English. Please contact the parish office at least two weeks before.

 • HÔN PHỐI (WEDDING)

  Xin liên lạc nhà xứ 6 tháng trước ngày cưới.

  6 months notice to the parish is required. Please contact the parish office.

 • XỨC DẦU (ANOINTING OF THE SICK)

  Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ (9:30am – 5pm) các ngày trong tuần: 604-876-7826

  Sau 5h00 chiều và cuối tuần xin liên lạc: 604-710-2175

  Please call the parish office (9:30am – 5pm) weekdays: 604-876-7826

  After 5pm and weekend, please call: 604-710-2175

 • THĂM VIẾNG VÀ CHÚC LÀNH CHO GIA ĐÌNH THEO LỊCH HẸN

  House blessing by appoinment. Please contact the parish office.

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux