Bí Tích

CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH TRONG GIÁO XỨ

Lưu ý: Trong thời gian dịch bệnh này, chúng ta vẫn lưu ý đến sự hạn chế số lượng tham dự theo quy định (dưới 50 người).

1. RỬA TỘI (BAPTISM)


Bí tích Rửa Tội sẽ được cử hành vào các thứ Bảy đầu tháng, lúc 3:00pm. Trước đó 30 phút, là 2:30pm, sẽ có buổi học hỏi cho cha mẹ và người đỡ đầu về bí tích Rửa Tội (Seminar), cũng như trách nhiệm, bổn phận để chăm sóc đời sống tâm linh cho người sẽ được Rửa Tội. Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ trước 2 tuần.

Parents are required to attend a Baptism seminar preparation (prior to the Baptism) at 10:00am in English on the 4th Saturday (at 2:30pm in Vietnamese). Baptism is celebrated every first Saturday at 3:00pm in English. Please contact the parish office at least two weeks before.

Vai Trò và Bổn Phận của Người Đỡ Đầu

Ai có thể làm người đỡ đầu?

Luật Giáo Hội đòi hỏi phải có ít nhất một người đỡ đầu cho mỗi trẻ em muốn được rửa tội. Điều 874 Giáo luật quy định người đỡ đầu phải:

  1. Do chính người sắp được Rửa tội chọn, hoặc do cha mẹ trẻ nhỏ chọn, hoặc do cha sở, hay thừa tác viên chọn người có khả năng và ý muốn đảm nhận nhiệm vụ này.
  2. Đủ 16 tuổi trọn.
  3. Là người Công giáo đã được lãnh nhận Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh thể, phải có đời sống xứng hợp với đời sống đức tin (vẫn giu đạo = vẫn đi Lễ mỗi tuần, giữ luật Hội Thánh) và nhiệm vụ phải đảm nhận.
  4. Không mắc một hình phạt của giáo luật Công Giáo đã được tuyên kết hay tuyên bố cách hợp pháp.
  5. Không là cha hoặc mẹ ruột của người sắp được Rửa tội.

 Người Đỡ Đầu cần phải nộp giấy cam kết đảm nhận vai trò làm người đỡ đầu và chứng nhận có sổ gia đình trong một giáo xứ.

Người không Công Giáo có thể làm Người Đỡ Đầu được không?

Thưa: Không thể được. Vai trò người đỡ đầu chỉ dành riêng cho người Công Giáo, vì họ đã tuyên hứa giúp nuôi nấng con trẻ sống trong đức tin Công Giáo. Người Kitô hữu, nhưng không phải là người Công Giáo, chẳng hạn như Tin Lành, Anh Giáo… có thể chỉ làm người minh chứng cho bí tích Rửa Tội, vì thế làm sao PHẢI có một người Công giáo đứng ra giữ vai trò đỡ đầu. Người chưa Rửa Tội bao giờ thì không thể làm người đỡ đầu được, vì mục đích việc đỡ đầu là giúp đỡ về mặt đức tin cho con trẻ ấy, mà người đỡ đầu không biết gì về Công Giáo (hoặc không còn giữ đạo nữa) thì làm sao có thể hướng dẫn hoặc làm gương cho người con ấy.

 

2. GIẢI TỘI (RECONCILIATION)

30 phút trước các Thánh Lễ cuối tuần, và trong giờ Chầu Thánh thể

của mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, hoặc có thể lấy hẹn từ văn phòng giáo xứ.

30 mins before weekend Masses, or by appointment.

 

3. THÁNH  THỂ (EUCHARIST)

Xin xem trong phần Thông Báo về các ngày giờ Thánh Lễ

 

Đoạn phim ngắn: “Bức màn che được mở ra”: https://www.youtube.com/watch?v=OOLZDaTgIaM

 

4. THÊM SỨC (CONFIRMATION):


Dự định vào tháng 9/2020

5. HÔN PHỐI (MATRIMONY)

Xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ sáu tháng trước ngày cưới, để làm
các thủ tục giấy tờ cho hai bên.

6 months notice to the parish is required. Please contact the parish office.

6. TRUYỀN CHỨC THÁNH (HOLY ORDERS)

7. XỨC DẦU BỆNH NHÂN (ANOINTING OF THE SICK)Xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ (9:30am – 5pm) các ngày trong tuần.
Nếu sau 5 pm, hoặc cuối tuần, xin liên lạc số: 604-710-2175

Please call the parish office (9:30am – 5pm)
for weekdays: 604-876-7826; After 5pm or weekend, please call: 604-710-2175

 

VỀ VIỆC THĂM VIẾNG BỆNH NHÂN, NGƯỜI GIÀ YẾU, HOẶC LÀM PHÉP NHÀ (VISITING THE PATIENTS, THE ELDERLY OR BLESSING OF THE HOUSE)

Xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ trong giờ làm việc.

House blessing: Please contact the parish office.

***

Về bí tích Rửa Tội:

Bộ giáo lý đức tin cho biết: Rửa tội theo công thức tự ý thay đổi là vô hiệu

Trên đây là nội dung câu trả lời của Bộ giáo lý đức tin, công bố hôm 6/8/2020 cho hai vấn nạn được nêu lên trong thời gần đây:

  • – Vấn nạn thứ I: “Phép rửa tội được cử hành với công thức: “Chúng ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần có hiệu lực hay không?”. Bộ trả lời: “Bất thành”.
  • – Vấn nạn thứ II: “Những người đã được chịu phép rửa tội theo công thức như thế, có phải rửa tội lại theo công thức tuyệt đối hay không?”. Bộ trả lời: Cần phải rửa tội lại theo các qui luật phụng vụ đã được Giáo hội thiết định.

Đức Thánh cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin, Luis Ladaria, S.J., ngày 8/6/2020, đã phê chuẩn các câu trả lời trên đây, và truyền công bố.

Giải thích của Bộ giáo lý đức tin như sau:

Trong thông cáo giải thích, Bộ giáo lý đức tin nhắc đến hiện tượng gần đây có những người sáng chế ra công thức rửa tội như: “Nhân danh ba và má, cha mẹ đỡ đầu, ông bà, thân nhân, bạn hữu, nhân danh cộng đoàn, chúng ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”!!!

Người ta tự ý thay đổi công thức rửa tội theo qui luật của Hội thánh, vì muốn nhấn mạnh giá trị cộng đoàn của Bí tích rửa tội, để biểu lộ sự tham gia của gia đình và những người hiện diện và để tránh ý tưởng tập trung quyền lực thánh thiêng nơi vị linh mục, mà làm thương tổn cha mẹ và cộng đoàn.

Thông cáo giải thích của Bộ giáo lý đức tin nhắc lại Hiến chế “Thánh Công Đồng” (Sacrosanctum Concilium) khẳng định rằng: “Khi một người làm phép rửa thì chính Chúa Kitô rửa tội”, chính Chúa là “người giữ vai chính trong biến cố được cử hành”. Dĩ nhiên, trong nghi lễ rửa tội, “cha mẹ, người đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn được kêu gọi giữ một vai trò tích cực, một nghi lễ phụng vụ đích thực”, nhưng điều này bao hàm “mỗi người, thừa tác viên hoặc tín hữu, chu toàn vai trò của mình, chỉ làm và làm tất cả những gì thuộc thẩm quyền của mình, theo bản chất của nghi lễ và các qui luật phụng vụ” (S.C. n.28).

Bộ giáo lý đức tin tố giác cám dỗ muốn thay thế công thức rửa tội theo truyền thống, bằng những văn bản khác mà người ta coi là thích hợp hơn, nhưng hành động đó che đậy một sự sai trệch chủ quan và một ý muốn lèo lái.

Công đồng chung Vatican II, theo hướng của Công đồng Trento, tuyên bố Giáo hội không thể tùy ý thay đổi bảy bí tích và qui định rằng: “không một ai, dù là linh mục, được tự ý mình thêm thắt, cắt bỏ hoặc thay đổi điều gì trong vấn đề phụng vụ”. Thực vậy, “tự ý thay đổi công thức cử hành một bí tích, không những là một sự lạm dụng phụng vụ, một sự xâm phạm một qui luật tích cực, nhưng còn là một vết thương gây ra cho sự hiệp thông Giáo hội và đặc tính có thể nhận diện hoạt động của Chúa Kitô, và trong những trường hợp trầm trọng hơn, làm cho chính bí tích bị vô hiệu, vì bản chất hoạt động thừa tác đòi phải trung thành thông truyền điều đã được nhận lãnh”.

Kết luận

Thông cáo của Bộ giáo lý đức tin kết luận rằng: “Thay đổi công thức bí tích có nghĩa là không hiểu chính bản chất của thừa tác vụ Giáo hội, luôn luôn là một sự phục vụ Thiên Chúa và dân của Ngài, chứ không phải là thực thi một quyền bính đến độ lèo lái điều đã được ủy thác cho Giáo hội, do một hành vi thuộc về Truyền thống. Vì thế, mỗi thừa tác viên cử hành Bí tích rửa tội, không những phải ý thức mình phải hành động trong sự hiệp thông với Giáo hội nhưng còn phải có cùng xác tín mà thánh Augustino đã nói về thánh Tiền Hô, là người “đã hiểu rằng nơi Chúa Kitô có một đặc tính mà, dù có nhiều thừa tác viên, thánh thiện hay tội lỗi, làm phép rửa, sự thánh thiêng của Bí tích rửa tội phải được dành cho Đấng có chim bồ câu đậu trên và là vị được gọi là “Chính Ngài là vị làm phép rửa trong Thánh Linh” (Ga 1,33). Vì thế, thánh Augustino giải thích: “Dù là Phêrô rửa, cũng chính là Chúa Kitô làm phép rửa; dù là Phaolô rửa, cũng chính là Chúa Kitô rửa; và cả khi Giuda làm phép rửa, thì cũng là Chúa Kitô làm phép rửa.”

G. Trần Đức Anh, O.P.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux