Category: Chúa Nhật

August 14, 2021
Chúa Nhật Thứ XX Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Kh 11, 19a; 12,1-6a.10ab Có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng. Bài đọc 2: 1Cr 15, 20-27 Mở đường là Đức Ki-tô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người. Tin Mừng: Lc 1,39-56 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi […]

Xem Thêm
August 7, 2021
Chúa Nhật Thứ XIX Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: 1V 19.4-8 Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ngôn sứ Ê-li-a đi tới núi của Thiên Chúa. Bài đọc 2: Ep 4.30-5,2 Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta. Tin Mừng: Ga 6.41-51 Tôi là bánh hằng sống từ trời […]

Xem Thêm
July 31, 2021
Chúa Nhật Thứ XVIII Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Xh 16,2-4. 12-15 “Ta sẽ cho bánh từ Trời rơi xuống như mưa”. Bài đọc 2: Ep 4,17. 20-24 “Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa”. Tin Mừng: Ga 6,24-35 “Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào […]

Xem Thêm
July 24, 2021
Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: 2 V 4, 42-44 Vì Đức Chúa phán thế này : Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.”   Bài đọc 2: Ep 4,1-6 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ […]

Xem Thêm
July 17, 2021
Chúa Nhật Thứ XVI Thường Niên Năm B

Vị Mục tử chạnh lòng thương (Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên) Giữa mớ hỗn độn của cuộc sống đời thường, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: hãy tìm định hướng cho cuộc đời mình. Hãy chọn lựa và đi theo Chúa vì Ngài là Mục tử của đời ta. Hình ảnh người mục […]

Xem Thêm
July 10, 2021
Chúa Nhật Thứ XV Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Am 7, 12-15 Đức Chúa đã truyền cho tôi : “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.” Bài đọc 2: Ep 1, 3-14 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Tin Mừng: Mc 6, 7-13  Người bảo các ông […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram