Category: Chúa Nhật

July 2, 2022
Chúa Nhật Thứ XIV Thường Niên C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Is 66, 10-14c Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó. Bài đọc 2: Gl 6, 14-18 Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu. Tin Mừng: Lc 10, 1-12. 17-20 Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy. Phân ưu: Giáo xứ […]

Xem Thêm
June 25, 2022
Chúa Nhật Thứ XIII Thường Niên C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: 1 V 19, 16b. 19-21 Êlisê đi theo Êlia. Bài đọc 2: Gl 4, 31b – 5, 1. 13-18 Anh em được kêu gọi để được tự do. Tin Mừng: Lc 9, 51-62 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. […]

Xem Thêm
June 17, 2022
Chúa Nhật Thứ XII Thường Niên C - Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-Tô

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: St 14, 18-20 Ông mang bánh và rượu tới. Bài đọc 2: 1 Cr 11, 23-26 Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết. Tin Mừng: Lc 9, 11b-17 Tất cả đều ăn no nê. Phân ưu: Giáo xứ xin […]

Xem Thêm
June 11, 2022
Chúa Nhật Thứ XXI Thường Niên Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cn 8, 22-31 Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành. Bài đọc 2: Rm 5, 1-5 Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa. Tin Mừng: Ga 16, 12-15 Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh […]

Xem Thêm
June 4, 2022
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 2, 1-11 Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói. Bài đọc 2: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể. Tin Mừng: Ga 20, 19-23 […]

Xem Thêm
May 28, 2022
Chúa Nhật Thứ VII Phục Sing Năm C - Lễ Chúa Thăng Thiên

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Cv 1-11 Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời. Bài đọc 2: Ep 1, 17-23 Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời. Tin Mừng: Lc 24, 46-53 Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram