Category: Chúa Nhật

December 11, 2021
Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng - Năm C

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Xp 3,14-18a Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng.Bài Bài đọc 2: Pl 4,4-7 Chúa đã gần đến. Tin Mừng: Lc 3,10-18 Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phân ưu: Giáo xứ xin chân thành phân ưu và cầu nguyện […]

Xem Thêm
December 4, 2021
Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Br 5,1-9 Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Bài đọc 2: Pl 1,4-6. 8-11 Anh em hãy nên tinh tuyền, đừng làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. Tin Mừng: Lc 3,1-6 Hết mọi người phàm […]

Xem Thêm
November 27, 2021
Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Gr 33.14-16 Ta sẽ cho mọc lên trong nhà Đa-vít một mầm non, một Đấng Công Chính. Bài đọc 2: 1 Tx 13.12-4.2 Chúa sẽ làm cho anh em được bền tâm vững chí trong ngày Đức Ki-tô quang lâm. Tin Mừng: Lc 21.25-28, 34-36 Anh em […]

Xem Thêm
November 20, 2021
Chúa Nhật Chúa Ki-Tô Vua

 BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Đn 7-13-14 Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu. Bài đọc 2: Kh 1.5-8 Vị Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa. Tin Mừng: Ga 18.33b-37 Chính […]

Xem Thêm
November 13, 2021
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Đn 12, 1-3 Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Bài đọc 2: Hr 10, 11-14. 18 Đức Ki-tô chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ […]

Xem Thêm
November 6, 2021
Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: 1V 17, 10-16 Bà goá lấy bột làm một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho ông Ê-li-a. Bài đọc 2: Hr 9, 24-28 Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Tin Mừng: Mc 12, 38-44 […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram