Category: Chúa Nhật

October 31, 2021
Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Ðnl 6, 2-6 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en. Hãy yêu mến Đức Chúa hết dạ hết lòng! Bài đọc 2: Dt 7, 23-28 Chính vì Đức Giê-su hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. Tin Mừng: Mc 12, 28-34 Ngươi […]

Xem Thêm
October 23, 2021
Chúa Nhật XXX Thường Niên B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Gr 31, 7-9 Kẻ đui, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về. Bài đọc 2: Hr 5, 1-6 Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. Tin Mừng: Mc 10, 46-52 Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. ĐÔI MẮT TÂM […]

Xem Thêm
October 16, 2021
Chúa Nhật XXIX Thường Niên - B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Is 53, 10-11 “Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn.” Bài đọc 2: Hr 4,14-16 “Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh […]

Xem Thêm
October 9, 2021
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: Kn 7, 7-11: “Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không” Bài đọc 2: Dt 4, 12-13 “Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn”.  Tin Mừng: Mc 10,17-30 “Ngươi hãy đi bán […]

Xem Thêm
October 3, 2021
Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B

BẢN TRÍCH CÁC BÀI ĐỌC Bài đọc 1: St 2,18-24 Cả hai thành một xương một thịt. Bài đọc 2: Hr 2,9-11 Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Tin Mừng: Mc 10, 2-16 "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được […]

Xem Thêm
September 25, 2021
Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

Quyền nhân danh Chúa Bảo vệ quyền lợi là một khuynh hướng chúng ta có thể tìm thấy ngay cả ở những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Thực vậy, trong Cựu Ước, Giosuê, người tuỳ tùng của Maisen đã muốn dành ơn nói tiên tri cho một số thân tín của mình mà […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram