Category: Lương Thực Hàng Ngày

January 4, 2021
Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh

Thánh nữ Dơđilava. Lễ nhớ Thánh Êlizabeth Anna Sitôn. Lễ nhớ (USA) Memorial of Saint Elizabeth Ann Seton, religious Sống Lời Chúa Mời quý cộng đoàn nghe Lời Chúa ngày thứ Hai sau lễ Hiển Linh: GOSPEL : MT 4:12-17,23-25 When Jesus heard that John had been arrested,he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went […]

Xem Thêm
December 31, 2020
Thứ Năm ngày 31 tháng 12

Sống Lời Chúa Xin mời cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa thứ Năm, 31 tháng 12, 2020 GOSPEL : JN 1:1-18 In the beginning was the Word,and the Word was with God,and the Word was God.He was in the beginning with God. All things came to be through him,and without him nothing came to be.What came […]

Xem Thêm
December 30, 2020
Thứ Tư ngày 30 tháng 12

Sống Lời Chúa Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa ngày thứ Tư cuối cùng của năm 2020 GOSPEL : LK 2:36-40 There was a prophetess, Anna,the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years,having lived seven years with her husband after her marriage,and then as a widow until […]

Xem Thêm
December 29, 2020
Thứ Ba ngày 29 tháng 12, 2020

SỐNG LỜI CHÚA Mời quý cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa thứ Ba, ngày 29 tháng 12, năm 2020 GOSPEL : LK 2:22-35 When the days were completed for their purificationaccording to the law of Moses,the parents of Jesus took him up to Jerusalemto present him to the Lord,just as it is written in the […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram