Tâm Linh

September 20, 2020 / Tâm Linh

Hiểu về “Đạo tại tâm”

“Đạo tại tâm” là câu nói được nhiều người trích dẫn với nhiều cách giải thích khác nhau. Nếu bạn tiếp tục nói rằng: theo đạo là tại tâm, thì...
Read More
September 18, 2020 / Tâm Linh

Cầu nguyện khi không có hứng

Đa số chúng ta đều cảm thấy khó để cầu nguyện. Chúng ta muốn cầu nguyện, quyết tâm cầu nguyện, nhưng lại không bao giờ khắc phục hoàn toàn để...
Read More
September 12, 2020 / Tâm Linh

Thánh Đa Minh – Con chó của Thiên Chúa! Dominicanus – Domini canis

Truyền thống luôn tạc tượng thánh Đa-minh gắn với con chó ngậm bó đuốc đứng dưới chân. Trong một lần dâng Lễ cho các em thiếu nhi, tôi đã hỏi...
Read More

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux