Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa

Suy Niệm Lời Chúa (Kn 7, 7-11; Dt 4, 12-13; Mc 10, 17-30)

Tác giả sách khôn ngoan diễn tả Đức Khôn Ngoan như là một vật rất quý giá, quý hơn cả ngôi vị, chức tước, vàng ngọc châu báu, sức khỏe sắc đẹp, và tỏa sáng hơn cả ánh sáng và không bao giờ tàn lụi. Có được Đức Khôn Ngoan thì cũng có được tất cả những thứ khác. Đức Khôn Ngoan đến từ Thiên Chúa và chúng ta cần phải cầu xin.

Lời Chúa chính là sự khôn ngoan, là sự thật, mà tác giả sách Do-thái trong bài đọc 2 diễn tả như lưỡi gươm 2 lưỡi có khả năng giúp chúng ta phân định và phê phán tâm linh và tư tưởng chúng ta. Lời Chúa chính là thước đo để dò xét lòng người.

Bài phúc âm cho chúng ta một bài học khôn ngoan về làm thế nào để được hưởng sự sống đời đời. Sự sống đời đời là món quà Thiên Chúa tặng ban cho như không, không do công sức hay của cải của con người mà mua lấy được. Điều kiện duy nhất mà chúng ta cần phải có để được hưởng sự sống đời đời đó là gắn bó với Thiên Chúa, tin tưởng vào Thiên Chúa, và sống tâm tình phó thác.

Gắn bó với Thiên Chúa là chọn lựa những gì Thiên Chúa truyền dạy, ưa thích, qua các giới răn, những mặc khải trong Thánh Kinh. Tin tưởng vào Thiên Chúa là tin vào tình yêu vô biên và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không mệt mỏi yêu thương, tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta thật lòng sám hối ăn năn, quay về với Thiên Chúa, và với anh chị em mà chúng ta đã lỗi phạm. Sống tâm tình phó thác là đón nhận tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống, vui buồn, sướng khổ, khó khăn, thách đố, và cả bắt bớ nữa và dâng hết lên cho Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và gìn giữ chúng ta khỏi bị thất vọng và trung thành bền đỗ cho đến cùng.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa chính là cây thập giá nơi treo Đấng Cứu Độ Trần Gian. Vậy chúng ta hãy can đảm nhìn lên, xin ơn tha thứ, và kín múc ân sủng để giúp chúng ta có đủ sức trên hành trình về nước Trời, để được hưởng sự sống đời đời.

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux