Parish Ministries

Kính xin cộng đoàn cầu nguyện cho hai linh hồn vừa mới được Chúa gọi về:

  • Maria Lê Thị Kim Vân, qua đời sáng ngày 25 tháng 10: Thánh Lễ An Táng lúc 11 giờ sáng, thứ Bảy, ngày 31 tháng 10.
  • Maria Đỗ Thị Hồng Sâm (thân mẫu của anh Đạt, Vancouver, và anh Châu, Surrey), qua đời sáng ngày 27 tháng 10: Viếng xác từ 6pm - 9pm, thứ Tư ngày 4/11 tại nhà thờ thánh Giuse, Vancouver và Thánh Lễ  An Táng lúc 11am thứ Sáu, ngày 6/11 tại nhà thờ thánh Matthew, Surrey. Sau đó 1pm làm phép phần mộ tại nghĩa trang Công Giáo Gethsemani, Surrey.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux