Contact

Parish office opens every week from Monday to Friday.
604-876-7826

Hours

Monday - Friday: 9AM - 5PM

Address

1612 E 18th Avenue
Vancouver, B.C., V5N 2H6
Please fill the form below to contact us. We will response to your message as soon as possible.

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
envelopephone-handsetmapclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram