Sacraments

What are sacraments

“The sacraments are efficacious signs of grace, instituted by Christ and entrusted to the Church, by which divine life is dispensed to us.” (Catechism of the Catholic Church, 1131).

The human experience involves true interaction, a tactile experience that engages our senses. When Jesus established the Sacraments, He was thinking about the best way we can receive them. The Sacraments are visible signs of Grace, a way for us to receive and experience the gift of Grace that flows freely from the heart of Jesus. They were established for the good and benefit of the Church, and thus Catholics are encouraged to receive the Sacraments as often as possible. As the Catechism of the Catholic Church describes, “the seven Sacraments touch all the stages and all the important moments of the Christian life.” (CCC, 1210).

Sacraments of Initiation:
Baptism
Confirmation
Eucharist

Sacraments of Healing:
Reconciliation
Anointing of the Sick

Sacraments of Communion and Mission:
Marriage
Holy Orders

Kính xin cộng đoàn cầu nguyện cho hai linh hồn vừa mới được Chúa gọi về:

  • Maria Lê Thị Kim Vân, qua đời sáng ngày 25 tháng 10: Thánh Lễ An Táng lúc 11 giờ sáng, thứ Bảy, ngày 31 tháng 10.
  • Maria Đỗ Thị Hồng Sâm (thân mẫu của anh Đạt, Vancouver, và anh Châu, Surrey), qua đời sáng ngày 27 tháng 10: Viếng xác từ 6pm - 9pm, thứ Tư ngày 4/11 tại nhà thờ thánh Giuse, Vancouver và Thánh Lễ  An Táng lúc 11am thứ Sáu, ngày 6/11 tại nhà thờ thánh Matthew, Surrey. Sau đó 1pm làm phép phần mộ tại nghĩa trang Công Giáo Gethsemani, Surrey.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux