Thánh Lễ Bổn Mạng Đoàn LMTT 2017

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng lễ bổn mạng cùng với giáo xứ Thánh Giuse