Suy Niệm

CN XXVIII Thường Niên C – Oct 13, 2019

Bài đọc I: 2 V 5, 14-17

Chính khi ông Na-a-man bỏ cái tôi của mình đi, và theo sự hướng dẫn của ngôn sứ, tức thì da dẻ ông trở nên như da trẻ thơ, và được sạch.

Bài Đọc II: 2 Tm 2, 8-13

Thánh Phao-lô khuyến khích…

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux