Suy Niệm

Chúa Nhật 30 TN, B, 28/10/2018

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Đã có 304 (33.15%) gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa:  $62,360, tiền nhận được: $59,330. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 02/10, đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux