Suy Niệm

Chúa Nhật 11 TN, năm B – 17/06/2018

XIN TIỀN LẦN 2: quỹ Pro Life (phò sự sống).

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Đã có 202 gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa: $38,625, tiền nhận được: $24,895. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho Project Advance.

CHẦU…

Chương trình Project Advance của giáo phận Vancouver năm 2018

https://www.youtube.com/watch?v=msYWjoRdmTA

 

Tổng kết chương trình Project Advance năm 2017 của giáo phận Vancouver

Đóng góp Online:

Chúng…

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux