Suy Niệm

Chúa Nhật LỄ LÁ, C, 14/04/2019

THU TIỀN ĐỢT 2: cho quỹ xây dựng.

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN  Khóa giáo lý dự bị hôn nhân sắp tới của giáo xứ sẽ được tổ chức từ ngày 04/05/2019 đến 08/06/2019. Khóa học gồm 6 thứ Bảy, từ 1:00pm đến 5:00pm mỗi tuần, tại nhà xứ…

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 01/03 Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

Huynh Đoàn Đa Minh: họp lúc 3:30 chiều tại hội trường nhà xứ ngày 03/03/2019.

Xin thông…

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 22.02 Nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁNH GIUSE NHẬN ĐƠN GHI DANH CHO NĂM HỌC 2019-2020: Trường tiểu học…

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux