CÁC HỘI ĐOÀN

Ban Chăm sóc nhà Chúa

Ban Phòng Thánh

Ban Thừa Tác Viên

Ban Giúp Lễ

Ban Giáo dục Đức tin

Ban Đức Mẹ Thăm Viếng

Đoàn Thiếu nhi Thánh thể

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Hội các bà Mẹ

Huynh Đoàn Đa Minh

Hội khấn Martino

Hội Mân Côi (sẽ đăng hình sau)

Ca Đoàn Cung Trầm

Ca Đoàn Teresa

Ca Đoàn Thánh Tâm

Ca Đoàn Savio

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux