Chúa Nhật 15 TN, B, 15/07/2018

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Đã có 239 gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa: $45,145 tiền nhận được: $39,915. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho Project Advance.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 20.07, Huynh Đoàn Đaminh phụ trách.

CHẦU THÁNH THỂ CHIỀU THỨ SÁU MỖI TUẦN : Bắt đầu từ tháng 7, giờ chầu thánh thể mỗi chiều thứ sáu sẽ do các hội đoàn phụ trách như sau: tuần 1 đoàn Liên Minh Thánh Tâm, tuần 2 hội Các Bà Mẹ Công Giáo, tuần 3 Huynh Đoàn Đaminh, tuần 4 nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa, tuần 5 giáo xứ. Hội hoặc nhóm nào phụ trách giờ chầu Thánh Thể cũng sẽ phụ trách phần đọc kinh trước giờ chầu từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Về phần đọc kinh mỗi hội hoặc nhóm sẽ hướng dẫn theo cách thức của hội đoàn.

Ban Ẩm Thực: bán thực phẩm vào CN tuần này ngày 15.07.

Ý Lễ Trong Tuần

Xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho các ý lễ được xin trong tuần dưới đây:
 • LH Maria Lệ, tổ tiên, các LH (Hạnh & Huyền)
 • LH Giuse Phan Thế Tứ (gia đình)
 • LH Alphongsô Đặng Kim Dzũng (vợ & các con)
 • LH Giuse Đỗ Quang Khải (gia đình)
 • LH G. Baotixita Nguyễn Ngọc Kim (Kim)
 • LH mẹ Maria Trần Thị Mai lễ giỗ (các con)
 • LH mẹ Maria Trần Thị Mai lễ giỗ (Tường Oanh)
 • LH Giuse Tân (1 nhóm gia đình, Dũng Lan)
 • LH Giuse Phạm Tân (nhóm thân hữu)
 • LH Anna Nguyễn Thị Cận (Đặng Viễn, Hương Oanh, Noli Infante)
 • LH Giuse Đặng Bá Phúc (Hương Oanh)
 • LH Elizabeth Phạm Thị Phú (gia đình)
 • LH Giuse Phan Văn Quang (con Minh Trang, Hiền Nhiệm)
 • LH Maria Trịnh Thị Son (Hảo Phương)
 • LH cha Giuse lễ giỗ (Vũ Đức Tài)
 • LH Vincentê Nguyễn Đức Minh lễ giỗ (Hòa Chung)
 • LH Maria Vincentê Nguyễn Ngọc Nhi Brenda và các LH (Hòa Chung)
 • LH Maria và Anna lễ giỗ (Tuyên Ngọc)
 • LH Vincentê lễ giỗ (Thanh)
 • LH Anna lễ giỗ (Dân)
 • LH cha mẹ Đa Minh, Maria (Thuận Hiếu)
 • LH Giuse và Maria lễ giỗ. Tạ ơn, cầu bình an (Phương Khanh)
 • LH tổ tiên, ông bà Phêrô, Anna, Maria. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse (Linh Phú)
 • Cầu bình an cho các con (1 gđ)
 • LH Vincentê Nguyễn Đức Minh lễ giỗ. LH tổ tiên, ông bà, cha mẹ (Huệ Sơn)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình (Nguyễn Văn Thạc)
 • LH Antôn Trần Quang Huy. Tạ ơn, cầu bình an (Sơn Tuyến)
 • LH Elizabeth Phạm Thị Phú (Phạm Sinh)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận (Phạm Sinh)
 • LH Francis Xavier Hồ Tường (các con, cháu)
 • LH Maria, Lêmêntê (1 người)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an. Các LH (Thủy)
 • LH Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (Dan)
 • LH Maria (1 gđ)
 • LH Vincentê Nguyễn Văn Ngọc, Vincentê Nguyễn Văn Hành, Maria Nguyễn Thị Thơm, Maria Nguyễn Thúy Mận (Hiền)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux