Chúa Nhật 20 TN, B, 19/08/2018

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Đã có 285 gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa:  $57,910 tiền nhận được: $ 51,665. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho Project Advance.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 24.08, nhóm Lòng THương Xót Chúa phụ trách.

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2018-2019 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9 tới đây và sẽ kéo dài đến Phục Sinh 2019. Nếu quý vị biết ai muốn học biết hoặc vào đạo Công Giáo thì xin giới thiệu ghi danh lớp học này. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ điện thoại (604) 876-7826 hoặc anh Minh, điện thoại (778) 318-5891 để ghi danh hoặc biết thêm chi tiết.

CẦN GIÁO VIÊN DẠY VIỆT NGỮ VÀ GIÁO LÝ  Ban Giáo Dục Đức Tin của Giáo Xứ xin kêu gọi quý anh chị em có kinh nghiệm dạy học và nhiệt huyết tham gia Ban Giáo Dục Đức Tin để truyền giao Đức Tin Công Giáo và văn hóa Việt Nam cho các em.  Xin quý anh chị liên lạc văn phòng giáo xứ và cho biết quý danh và thông tin liên lạc và Ban Giáo Dục sẽ liên lạc với anh chị em. Xin cám ơn quý vị hy sinh cộng tác để giáo dục con em của chúng ta.

ÂN NHÂN ỦNG HỘ TRÙNG TU PHÒNG THÁNH – DONORS FOR SACRISTY RENOVATION: Nguyễn Vóc: $1000 ▪ Ẩn danh: $1000. ▪ Ẩn danh: $500 ▪ Ẩn danh: $200 ▪ Nguyễn Phương Thảo $5000 ▪ Phạm Văn Kiệt: $100 ▪ Ac. Nga-Hùng: $200. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của quý vị ân nhân ủng hộ cho việc trùng tu phòng thánh.

PHÂN ƯU Giáo xứ thành kính phân ưu đến anh Nguyễn Thanh Hải và toàn thể tang quyến, thân mẫu là bà Anna Lăng Thị Hoa, hưởng thọ 81 tuổi, được Chúa gọi về ngày 30 tháng 7, 2018 tại Vancouver BC. Chương trình phát tang, đọc kinh, và viếng xác, thứ Hai 20/08, từ 7:00-9:00 tối tại nhà quàn First Memorial (602 Kingsway). Thánh lễ an táng, sáng thứ ba, 21/08, lúc 11:30 tại giáo xứ thánh Giuse. Sau thánh lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Gardens of Gethsemani, Surrey.  Nguyện Xin Thiên Chúa sớm đón linh hồn cụ bà Anna vào hưởng nhan thánh Chúa.

Ý Lễ Trong Tuần

Xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho các ý lễ được xin trong tuần dưới đây:
 • LH Maria Lệ, tổ tiên, các LH (Hạnh & Huyền)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, bình an,
 • LH Linh Mục, tổ tiên, các ân nhân (1 gđ)
 • LH Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (1 gđ)
 • LH Phêrô Phít, Phêrô Chánh (gia đình)
 • LH Anphonsô Đặng Kim Dũng (vợ và các con)
 • LH Giuse Phan Thế Tứ (gia đình)
 • LH tổ tiên, Gioan B., Maria, tạ ơn, (Đắc)
 • Tạ ơn cầu bình an (Huỳnh Văn Tư)
 • LH Phêrô Nguyễn Thế (Châu Phát)
 • LH Elizabeth Phạm T. Phú (ca đoàn Cung trầm)
 • LH Giuse Đỗ Quang Khải (gia đình)
 • LH Maria Hoàng Thị Nhiên(Luân Nguyệt)
 • LH Maria Mai Thị Diễm (Phú Hương).
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. (Nga)
 • LH Bà Mai & ông Bình (gia đình)
 • LH Toma,Anna,tạ ơn,bình an,như ý (Toàn Hà)
 • LH Anna Hoa,Têrêsa Oanh,Giuse Chấn (gđ)
 • LH Giuse Phạm Công Hải, các LH(Tran Monica)
 • LH Phalô,Tạ ơn, bình an (gđ Thăng)
 • LH Anna,Phaolô,Elizabeth,tổ tiên, các LH (Hợp)
 • LH Giacôbê Nghĩa (1 người)
 • LH Anna Lăng Thị Hoa (gđ con Hải)
 • LH Phêrô Lê Văn Thủy (Nguyễn Bạn)
 • LH Antôn, tiên nhân, các LH (Đào Nụ)
 • LH Antôn, Giuse, Maria, tạ ơn, bình an, các LH.
 • Tạ ơn, xin ơn bền đỗ cho hai con(Minh & Trang)
 • LH mẹ Anna Nguyễn Thị Cận (Phong Thoa)
 • LH Anna Nguyễn Thị Cận (Tuyết)
 • Tạ ơn, như ý, các LH, bình an cho 1 người.
 • LH Simon & Maccô ( 1 người )
 • Các LH ( Mai Minh )
 • LH Anphonsô, Augustinô, Tạ ơn, bình an.
 • LH Phêrô Trần Văn Lữ (gia đình)
 • Tạ ơn, xin ơn chữa lành cho cháu (Anna Thủy)
 • Mừng Lễ Thánh Quan thầy Đa Minh.
 • Các LH, như ý, bình an ( 1 người )
 • Tạ ơn Chúa Đức Mẹ.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ,cầu bình an (gia đình)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux