Chúa Nhật 21 TN, B, 26/08/2018

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Đã có 289 gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa:  $59,560 tiền nhận được: $ 53,315. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho Project Advance.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 31.08, Ban Thường Vụ phụ trách.

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2018-2019 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9 tới đây và sẽ kéo dài đến Phục Sinh 2019. Nếu quý vị biết ai muốn học biết hoặc vào đạo Công Giáo thì xin giới thiệu ghi danh lớp học này. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ điện thoại (604) 876-7826 hoặc anh Minh, điện thoại (778) 318-5891 để ghi danh hoặc biết thêm chi tiết.

ÂN NHÂN ỦNG HỘ TRÙNG TU PHÒNG THÁNH – DONORS FOR SACRISTY RENOVATION: Nguyễn Vóc: $1000 ▪ Ẩn danh: $1000. ▪ Ẩn danh: $500 ▪ Ẩn danh: $200 ▪ Nguyễn Phương Thảo $5000 ▪ Phạm Văn Kiệt: $100 ▪ Ac. Nga-Hùng: $200 ▪ Trần T. Kiều Diễm $1000 ▪ Ac. Bá Hằng Nguyễn $1000 ▪ Chị Kim-Trâm $500 ▪ Ẩn danh $100.  Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của quý vị ân nhân ủng hộ cho việc trùng tu phòng thánh.

Ý Lễ Trong Tuần

Xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho các ý lễ được xin trong tuần dưới đây:
 • LH Maria Lệ, tổ tiên, các LH (Hạnh & Huyền)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, bình an.
 • LH Linh Mục, tổ tiên, các ân nhân (1 gđ)
 • LH Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (1 gđ)
 • LH Phêrô Phít, Phêrô Chánh (gia đình)
 • LH Anphonsô Đặng Kim Dũng (vợ và các con)
 • LH Giuse Phan Thế Tứ (gia đình)
 • LH Gioan Baotixita, các đẳng LH, Tạ ơn (Đắc)
 • Tạ ơn, cầu bình an (Huỳnh Văn Tư)
 • LH Phêrô Nguyễn Thế (Châu Phát)
 • LH Elizabeth Phạm T. Phú (ca đoàn Cung trầm)
 • LH Giuse Đỗ Quang Khải (gia đình)
 • LH Anna Lăng Thị Hoa (Đức Mẹ Thăm Viếng, Tánh, Nữ Chánh,Lan Quang,CĐ Thánh Tâm)
 • LH Maria (Phú Hương)
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ kỷ niệm 28 năm thành hôn.
 • LH Giuse Phạm Tân (nhóm bạn California).
 • LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang (các em)
 • LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Dũng(Nga)
 • LH Gioan B. Nguyễn Ngọc Dũng (các cháu)
 • LH Gioan Baotixita (Tam Đoan)
 • LH Gioan Baotixita,Simon, Mác Cô, Các LH.
 • LH Đôminicô (Hà,Thư,Uyên,Tuân)
 • LH Đôminicô (Tuyết,Tuệ Lan, Mạnh Loan, Hảo Phượng, Thảo Dung, Cường Mai, Tuấn Cầm, Sơn Điệp,Hà Huệ, Oanh)
 • LH Đôminicô Tạ Viết Tuyết (Tánh,Hòa Chung)
 • LH Phêrô Nguyễn Văn Phẩm (Hiếu, Ấn)
 • LH Maria Vin.,Tạ ơn, các LH (Hòa Chung)
 • Tạ ơn, các LH
 • LH Maria (Nam Phụng)
 • LH Maria Thìn, Maria Tý (Truy Hiên)
 • LH hội viên qua đời, bình an cho gđ (CBMCG)
 • LH Vincentê, các LH (Ngô Minh)
 • LH Michael Wu, các đẳng LH, bình an (1người)
 • LH Anna Lăng T. Hoa, Phêrô Hạnh (Nên)
 • LH Elizabeth PhạmPhú,Anna LăngT.Hoa (Thìn)
 • LH Nguyễn v.Thường,ôngbà tổ tiên(gđ Huyền)
 • LH Phêrô Lê Đình Biển, Maria Lê Thị Sóng lễ giỗ (gđ Huyền, Lê Văn Trung)
 • LH Maria (Thy Luận)
 • LH Antôn (Hảo Phương)
 • LH mẹ Anna Nguyễn Thị Cận (Phong Thoa)
 • LH mẹ Anna Nguyễn Thị Cận (Phở Vân)
 • LH Phaolô Nguyễn Văn Bộ (Phong Thoa)
 • LH Giuse Chẩn, Giuse Justin Vĩnh (Thoa Phong)
 • LH Anna Nguyễn Thị Cận (Tuyết)
 • LH Têrêsa,các LH, Tạ ơn.(Thanh Du)
 • LH Giuse,Maria, Antôn, Phêrô (Trần Q. Lưu)
 • LH Maria,Tạ ơn, bình an.
 • Bình an, con cái sống đạo tốt (Phượng Hoàng)
 • Têrêsa Phương Vi & các LH (Bằng Thi)
 • Tạ ơn, bình an (Diễm Nguyễn)
 • Các đẳng LH (Hông)
 • LH Giuse, các LH (Lại Q.Trâm)
 • Các Đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.
 • LH Cararina.
 • LH Maria, Vinh sơn, Phêrô, các LH (Ha)
 • LH Anna, Tạ ơn, bình an, như ý.
 • LH Paul Vincent Mc Manus
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux