Chúa Nhật 6 TN, C, 17/02/2019

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 22.02 Nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁNH GIUSE NHẬN ĐƠN GHI DANH CHO NĂM HỌC 2019-2020: Trường tiểu học Thánh Giuse là trường học của giáo xứ và thuộc hệ thống trường Công Giáo biệt lập TGP Vancouver (CISVA) đang nhận đơn ghi danh từ mẫu giáo đến lớp 7. Muốn biết thêm chi tiết hoặc lấy đơn xin nhập học xin liên lạc VP trường học (604) 872-5715, VP Gx. (604)876-7826, hoặc từ trang mạng của trường: saintjosephschool.ca.

Trường sẽ có buổi OPEN HOUSE được tổ chức ngày 28 tháng 2, 2019 từ 10am-7:30pm. Xin kính mời quý cộng đoàn đến thăm trường và có dịp gặp gỡ các thầy cô.

*******

Trích đoạn bài nói chuyện của ĐTC về gia đình năm 2015 tại Ecuador. “…Gia đình chính là bệnh viện gần nhất, là trường học đầu tiên cho người trẻ, là mái nhà tốt nhất cho người già. Gia đình tạo nên ‘nguồn vốn xã hội’ tuyệt vời nhất. Không có cơ chế nào khác có thể thay thế gia đình. Cần phải giúp sức và củng cố cho gia đình, chúng ta đừng đánh mất ý thức đúng đắn về phục vụ của toàn xã hội. Những phục vụ này không phải là dạng bố thí, nhưng là một ‘món nợ xã hội’ thực sự mà xã hội mang nợ gia đình, một cơ chế đóng góp rất lớn cho lợi ích chung.

Gia đình cũng là một Giáo hội nhỏ, trong đời sống, suy gẫm sự ân cần và thương xót của Thiên Chúa. Trong gia đình, chúng ta hấp thụ đức tin qua dòng sữa mẹ. Khi cảm nghiệm tình yêu của cha mẹ, chúng ta cảm nhận được sự gần gũi của tình yêu Thiên Chúa…”

Ý Lễ Trong Tuần

Xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho các ý lễ được xin trong tuần dưới đây:
 • LH Maria Lệ, tổ tiên, các LH (ac Hạnh & Huyền)
 • LH Anphonsô Đặng Kim Dũng (vợ và các con)
 • LH Antôn Nguyễn Văn Tấn (gia đình)
 • LH tổ tiên,Gioan B.,Maria,các LH,Tạ ơn (B.Đắc)
 • Tạ ơn (ÔHuỳnh Văn Tư)
 • LH Giuse Đỗ Quang Khải (gia đình)
 • Tạ ơn,bình an(gđ)
 • LH các Linh mục,Cha Diệp,tiên nhân,các LH (gđ)
 • LH Phêrô Phít,Phêrô Chánh (gđ)
 • LH Ôb Chánh Phấn,bình an cho gđ cô Thắm.
 • LH Gioan Lâm Văn Hiển (ôb Phong Thoa)
 • LH Gioan Lâm Hiển,Maria Lâm Rần(acTruy Hiên)
 • LH Maria (C.Vóc)
 • LH Giuse Nhì,Maria Mai,tiên nhân (Phương)
 • LH Giuse lễ giỗ 100 ngày (ac Minh Trang)
 • LH Gioan Baotixita,Maria (ôb Châu Phát)
 • Tạ ơn,bình an (c.Nga)
 • Tạ ơn,bình an,công việc thuận lợi.
 • LH Banabê Thắng,Tạ ơn,bình an (c.Tâm Thắng)
 • Đi xa bình an (Tâm Thắng)
 • LH Giuse Ng.Giỏi mới qua đời (Xuân Thúy)
 • Các LH (Tuệ Võ)
 • LH Gioan Baotixita (Huệ)
 • LH Phêrô,Magarita,Tạ ơn,bình an,như ý,các LH,ơn chữa lành cho (Mai Hoa)
 • LH Bênađô Mẫn,tạ ơn,bình an (Phong Loan)
 • LH tiên nhân,các LH,Tạ ơn,bình an (gđ PhongThoa)
 • LH Gioan,Maria,Tạ ơn,bình an (a Nguyễn Thạc)
 • LH Elizabeth,Maria,Matthias (Phúc Thảo)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse.
 • LH Anna, Maria, Ysave, Giacobe.
 • LH Benado, Maria, Anthony, Phero.
 • LH Đaminh, Maria, Tadeo, Martha.
 • LH Giuse, Gioan Baotixita, Đaminh, Phanxico.
 • LH Maria, Giuse, Cecilia, các LH.
 • LH Giuse, Teresa, Phaolo, các Đẳng LH.
 • LH Phero-Phaolo, Giuse, Vincente, Giuse.
 • LH Anton, Teresa, Alphongso, Giuse.
 • LH Anton, Teresa, Martin, Cha Diệp.
 • Tạ ơn Thánh Teresa, John Paul II, các Thánh.
 • LH Maria (B.Ba Cường)
 • Tạ ơn, bình an (David Tran)
 • LH Maria mới qua đời (Phúc)
 • LH tiên nhân (Hiếu Trang)
 • LH Giuse,Maria lễ giỗ,Maria mớiquađời(Tân Thu)
 • LH Giuse,Maria,Cha mẹ Giuse&Maria lễ giỗ(Phúc)
 • LH Philipphê.
 • Tạ ơn,bình an.
 • Như ý.
 • Tạ ơn (Thắng Nguyễn)
 • Các LH,như ý.
 • LH cố Anna Đào Thị Ân.
 • LH Maria,Phêrô lễ giỗ (Trần Tuyên)
 • LH tiên nhân,bình an,sức khỏe (Trân)
 • Lh Rosa.
 • LH Phaolô Nguyễn V.Thâm,Tạ ơn,bình an (1 gđ)
 • Tạ ơn, bình an (1 người)
 • Ơn chữa lành cho ôb.McLean,b.Audrgrey, Thượng,như ý,Tạ ơn,bình an (Anna Mai)
 • Tạ ơn Chúa và gđ bình an (AC. Nam Hon)
 • Các LH tiên nhân và ân nhân, tạ ơn (Tứ Long)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux