Chúa Nhật 7 TN, C, 24/02/2019

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 01/03 Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

Huynh Đoàn Đa Minh: họp lúc 3:30 chiều tại hội trường nhà xứ ngày 03/03/2019.

Xin thông báo và kính mời các hội viên đi sinh hoạt đông đủ.

GIỜ LỄ CHO THỨ TƯ LỄ TRO 6/03

 • 9:00 AM – Lễ tiếng Anh với các em học sinh trường học thánh Giuse
 • 11:30 AM – Lễ tiếng Việt
 • 7:00 PM – Lễ tiếng Anh
 • 8:30 PM – Lễ Tiếng Việt

 

Ý Lễ Trong Tuần

Xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho các ý lễ được xin trong tuần dưới đây:
 • LH Maria Lệ, tổ tiên, các LH (ac Hạnh & Huyền)
 • LH Anphonsô Đặng Kim Dũng (vợ và các con)
 • LH Antôn Nguyễn Văn Tấn (gia đình)
 • LH tổ tiên,Gioan B.,Maria,các LH,Tạ ơn (B.Đắc)
 • Tạ ơn (ÔHuỳnh Văn Tư)
 • LH Giuse Đỗ Quang Khải (gia đình)
 • Tạ ơn,bình an, như ý (gđ)
 • LH các Linh mục,Cha Diệp,tiên nhân,các LH (gđ)
 • LH Phêrô Phít,Phêrô Chánh (gđ)
 • LH Ôb Quy,bình an cho gđ ông bà (gđ)
 • LH Phao lô Bào Huynh Cha Dung (Hội Mân Côi,Đoàn LMTT, ôb Cố Luân,Ôb Quý,Ôb Châu Phát,B.Thu Hiền,Ôb Vĩnh, C.Vân-Dì Mười,C.Tánh,
 • LH Phêrô,Maria lễ giỗ (Ôb Chung Thu)
 • Bình an,công việc thuận lợi.
 • LH Giuse (gđ Minh Trang)
 • LH Giuse Nhì,Maria Mai,tiên nhân
 • LH Gioan Baotixita,Maria (ôb Châu Phát)
 • Các LH.
 • LH Elizabeth,Maria,Matthias (Phúc Thảo)
 • LH Giuse mới qua đời (Diễm Minh)
 • LH Maria Nguyễn T.Nghiêm (Doãn Cảnh, Nga)
 • Tạ ơn mừng 20 năm hôn phối (Liêm Trang)
 • Tạ ơn,bình an (David Trần)
 • Tạ ơn,bình an.
 • LH Maria (Hoang Cua)
 • LH Giuse Bùi Minh Tuấn.
 • Tạ ơn,bình an (Tài)
 • LH Giuse Phạm Hải,các LH (Monica)
 • LH Philipphê,các LH.
 • LH Giuse,Catarina lễ giỗ,Tạ ơn,bình an (Hạnh Thủy)
 • LH Maria Dương Lệ Hà,các LH.
 • Tạ ơn. (Thành)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux