Chúa Nhât Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – 20/05/2018

Cập Nhật Project Advance: Đã có 139 gia đình tham gia đóng góp với tổng số tiền hứa: $26,860, tiền đã nhận được là $15,435. Xin chân thành cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho chương trình Project Advance.

Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 19.05, Giới trẻ phụ trách.

SINH HOẠT CÁC HỘI ĐOÀN:

 • * Nhóm Đức Mẹ Thăm Viếng: đọc kinh tại các gia đình, 8 giờ tối. Danh sách các gia đình
 • Thứ Hai 21/05 – Gđ Trần Văn Quý, 3659 Vanness Ave. Vancouver, 604-322-4846
 • Thứ Ba 22/05 – Gđ Hiện Vóc, 608 Linton St. Coquitlam, 604-862-1120
 • Thứ Tư 23/05 – Gđ Truy Hiên, 12689 97th Ave. Surrey, 604-614-8712
 • Thứ Năm 24/05 – Gđ Đoàn Đào, 3685 Renfrew St. Vancouver, 604-569-4964

Gia Nhập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: đoàn TNTT đang nhận đơn ghi danh cho các em từ 6 tuổi trở lên. Quý phụ huynh muốn con em tham gia đoàn TNNTT xin ghi danh vào các chiều thứ 7 (4:30 – 6:30) tại trường học Thánh Giuse. Hạn chót ghi danh là 17.06.

Ghi Danh Tham dự Trại Hè: được tổ chức cho các em TNTT của Gx. Thánh Giuse và Cđ. Đức Mẹ La Vang, tuổi từ 10 đến 17. Đơn nghi danh có để dưới cuối nhà thờ, hoặc trường tiểu học Thánh Giuse trong giờ sinh hoạt chiều thứ 7 mỗi tuần. Mọi chi tiết xin liên hệ với chị Nguyễn Sương hoặc anh Nguyễn Đạt.

 • Hành Hương Núi Đức Mẹ Sầu Bi – Portland Oregon: từ 29.06 tới 01.07, lệ phí $135/người. Quí vị nào muốn tham gia, xin liên lạc anh Nguyễn Hiến, chị Tâm, hoặc văn phòng nhà xứ để biết thêm chi tiết, điện thoại: (604) 771-4042 hoặc (604) 876-7826.

Ý Lễ Trong Tuần

Xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho các ý lễ được xin trong tuần dưới đây:
 • LH Maria Lệ, tổ tiên, các LH (Hạnh & Huyền)
 • Tạ ơn Chúa, bình an cho gia đình (1 gđ)
 • LH Linh Mục, tổ tiên, các ân nhân (1 gđ)
 • LH Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (1 gđ)
 • LH Phêrô Phít, Phêrô Chánh (gia đình)
 • LH Giuse Phan Thế Tứ (gia đình)
 • LH Alphongsô Đặng Kim Dzũng (vợ & các con)
 • LH Giuse Đỗ Quang Khải (gia đình)
 • LH G.Baotixita, Simon và các LH (Kim)
 • LH tổ tiên, G.Baotixita, Maria, tạ ơn, (Đắc)
 • Tạ ơn, cầu bình an (Huỳnh Văn Tư)
 • LH Giuse, Maria, Phaolô, Têrêsa, các LH, tạ ơn, cầu bình an (Nghĩa Liên)
 • LH Giuse Đinh Viết Chẩn, Giuse Justin Phạm Hoàng Vinh (Nữ Chánh, Phạm Sinh, Tuyên Ngọc)
 • LH Giuse Tân (1 nhóm gia đình, Nữ Chánh)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an (Nam Thủy)
 • LH Trần Kim Quy (1 gđ)
 • LH Giuse Lê Văn Xuân (Hùng Loan)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, kỷ niệm ngày thành hôn (1 gđ)
 • LH tổ tiên, ông bà nội ngoại (Phạm Thị Hợp)
 • LH Phaolô Nguyễn Hữu Xuyến (Phạm Thị Hợp)
 • LH Giuse Tình, Giuse Trí, Giuse Út, Maria Cảnh (Đa Đua)
 • LH Andrê Vanvy, bình an gđ ân nhân (1 gđ)
 • LH Giuse, Maria (Xuyến Nguyễn)
 • LH Maria Vincentê Nhi Brenda và các LH. Tạ ơn, cầu bình an (Hòa Chung)
 • LH Vincentê Ngô Viết Đức (Hòa Chung)
 • Tạ ơn, bình an, như ý chỉ cho các con, cháu
 • Các LH (1 gđ)
 • LH Giuse Nguyễn Văn Hoàng (vợ, con)
 • LH Maria Lê Thị Lễ (các con, cháu)
 • LH Giuse, các LH, tạ ơn, bình an (Quang Nguyên)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ (Ngân Nguyễn)
 • LH Anna lễ giỗ (Thanh)
 • LH Maria Nguyễn Thị Liền (Anna Thủy)
 • LH Vincentê Dũng (Minh Xuân)
 • LH Vincentê Hải, Maria Sách (Minh Xuân)
 • LH Vincentê, ĐaMinh, Maria, LH tổ tiên (Na)
 • LH cố Yến Vincentê và Maria (Na)
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse (Phương Nguyên)
 • LH cha mẹ Augustinô, Anna (Nữ Chánh)
 • LH Giuse (1 gđ)
 • LH Anna. Tạ ơn, cầu bình an (1 gđ)
 • LH Maria (1 gđ)
 • Các LH (1 gđ)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux