THỬ THÁCH

Dân Do-thái vẫn được Thiên Chúa chúc phúc qua các thế hệ. Khi chúng ta đọc trọn Sách Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy người Do-thái có một sức mạnh thật phi thường. Họ phải đối đầu với cả khối Ả-Rập ở Trung Đông, vất vả, gặp khó khăn rất nhiều, nhưng vì phải làm sao để sống còn, họ vẫn kiên trì chiến đấu. 

Khi chúng ta đọc các thư của thánh Phaolô, ngài đã có những suy tư rất chân thật và hoàn toàn đặt niềm tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, do dù ngài gặp nhiều thử thách và sự bách hại.

Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con. Khi chúng con ở trong cơn phong ba bão tố, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để xin ơn phù trợ, vì Chúa có Lời ban sự sống đời đời
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux