GIỜ LỄ CHO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ Bảy, 02/02 – Thánh Lễ & Tiệc & Văn Nghệ Mừng Tết

  • 10:30AM – Thánh lễ (Tiếng Việt) Sau lễ có đốt pháo, văn nghệ & tiệc mừng

Thứ  Hai 4/02

  • 8:00AM – Thánh lễ (tiếng Anh)
  • 8:00PM – Thánh Lễ Giao Thừa (tiếng Việt)

Thứ Ba 5/02, Mồng Một Tết

  • 8:00AM – Thánh lễ (Tiếng Anh)
  • 11:30AM, 7:00PM – Thánh lễ (Tiếng Việt)

Thứ Tư 6/02, Mồng Hai Tết

  • 7:00AM – Thánh lễ (Tiếng Anh)
  • 11:30AM, 8:30PM – Thánh lễ (Tiếng Việt)

Thứ Năm 7/02, Mồng Ba Tết

  • 8:00AM – Thánh Lễ (Tiếng Anh)
  • 11:30AM, 7:00PM – Thánh Lễ (Tiếng Việt)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux