Phụng Vụ

Chào quý anh chị em đến với trang Phụng Vụ (Liturgy)
Chúc anh chị em luôn bình an trong Đức Kito !

CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH TRONG GIÁO XỨ

Lưu ý: Trong thời gian dịch bệnh này, chúng ta vẫn lưu ý đến sự hạn chế số lượng tham dự theo quy định (dưới 50 người).

 

1. RỬA TỘI (BAPTISM)


Bí tích Rửa Tội sẽ được cử hành vào các thứ Bảy đầu tháng, lúc 3:00pm. Trước đó 1 tiếng, là 2:00 pm, sẽ có buổi học hỏi cho cha mẹ và người đỡ đầu về bí tích Rửa Tội, cũng như trách nhiệm, bổn phận để chăm sóc đời sống tâm linh cho người sẽ được Rửa Tội. Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ trước 2 tuần.

Parents are required to attend a Baptism seminar preparation (prior to the Baptism) at 10 am in English on the 4th Saturday. Baptism is celebrated every first Saturday at 3:00pm in English. Please contact the parish office at least two weeks before.

Vai Trò và Bổn Phận của Người Đỡ Đầu

Ai có thể làm người đỡ đầu?

Luật Giáo Hội đòi hỏi phải có ít nhất một người đỡ đầu cho mỗi trẻ em muốn được rửa tội. Điều 874 Giáo luật quy định người đỡ đầu phải:

  1. Do chính người sắp được Rửa tội chọn, hoặc do cha mẹ trẻ nhỏ chọn, hoặc do cha sở, hay thừa tác viên chọn người có khả năng và ý muốn đảm nhận nhiệm vụ này.
  2. Đủ 16 tuổi trọn.
  3. Là người Công giáo đã được lãnh nhận Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh thể, phải có đời sống xứng hợp với đời sống đức tin (vẫn thực hành đạo = vẫn đi Lễ mỗi tuần, giữ luật Hội Thánh) và nhiệm vụ phải đảm nhận.
  4. Không mắc một hình phạt của giáo luật Công Giáo đã được tuyên kết hay tuyên bố cách hợp pháp.
  5. Không là cha hoặc mẹ ruột của người sắp được Rửa tội.

 Người Đỡ Đầu cần phải nộp giấy cam kết đảm nhận vai trò làm người đỡ đầu và chứng nhận có sổ gia đình trong một giáo xứ.

Người không Công Giáo có thể làm Người Đỡ Đầu không?

Không thể được. Vai trò người đỡ đầu chỉ dành riêng cho người Công Giáo, vì họ đã tuyên hứa giúp nuôi nấng con trẻ sống trong đức tin Công Giáo. Người Kitô hữu, nhưng không phải là người Công Giáo, chẳng hạn như Tin Lành, Anh Giáo… có thể chỉ làm người minh chứng cho bí tích Rửa Tội, nghĩa làm sao PHẢI có một người Công giáo đứng ra giữ vai trò đỡ đầu. Người chưa Rửa Tội bao giờ thì không thể làm người đỡ đầu được, vì mục đích việc đỡ đầu là giúp đỡ về mặt đức tin cho con trẻ ấy, mà người đỡ đầu không biết gì về Công Giáo thì làm sao có thể hướng dẫn người con ấy.

“God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one of them    to say thank you ? ”  –  William Arthur Ward (1921 – 1994)

2. GIẢI TỘI (RECONCILIATION)

30 phút trước các Thánh Lễ cuối tuần, và trong giờ Chầu
Thánh thể của mỗi tối thứ Sáu hàng tuần,
hoặc có thể lấy hẹn từ văn phòng giáo xứ.

30 mins before weekend Masses, or by appointment.

3. THÁNH  THỂ (EUCHARIST)


Sẽ cập nhật sau

4. THÊM SỨC (CONFIRMATION):


Sẽ cập nhật sau

5. HÔN PHỐI (MATRIMONY)

Xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ sáu tháng trước ngày cưới, để làm
các thủ tục giấy tờ cho hai bên.

6 months notice to the parish is required. Please contact the parish office.

6. TRUYỀN CHỨC THÁNH (HOLY ORDERS)


Sẽ cập nhâ5t sau

7. XỨC DẦU BỆNH NHÂN (ANOINTING OF THE SICK)Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ (9:30am – 5pm) các ngày trong tuần.
Nếu sau 5 pm, hoặc cuối tuần, xin liên lạc: 604-710-2175

Please call the parish office (9:30am – 5pm)
for weekdays: 604-876-7826; After 5pm or weekend, please call: 604-710-2175

THĂM VIẾNG VÀ LÀM PHÉP NHÀ (VISITING OR BLESSING OF THE HOUSE)

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ (9:30am – 5pm), trong giờ hành chánh.

House blessing: Please call the parish office: 604-876-7826

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux