Thông báo cuối tuần - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THÂN HIỆN XUỐNG - B - 05/23/2021

1. Sân chơi cho trường tiểu học khá nhỏ và chỉ dành cho các em tới lớp 3, còn từ lớp 4 đến 7 trong mấy chục năm qua các em phải sinh hoạt tại sân đậu xe của trường học. Vì thế, để tạo điều kiện cho các em từ lớp 4 - 7, Ban Giáo Dục PEC của giáo xứ nhận thấy sự cần thiết để xây dựng sân chơi mới, với chi phí là $40,000. Kính xin quý cộng đoàn quảng đại hỗ trợ cho dự án này. Quý vị có thể đóng góp tại văn phòng giáo xứ, trường học, hay qua trang mạng của giáo xứ.

2. Rước Mình Thánh Chúa vẫn như thường: Tối thứ Bảy, từ 8 đến 8g45, và chiều Chúa Nhật từ 1 đến 1g45.

3. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh Lễ tối thứ Sáu và cuối tuần.

4. Thánh Lễ An Táng: cho ông Giuse Lê Văn Phương, vào thứ ba, ngày 25 tháng 5 lúc 11:30, được trực tuyến cho cộng đoàn tham dự tại nhà.

5. Chương trình sổ xố gây quỹ của trường học: đã được rút thăm và kết quả như sau:

Giải nhất: $2500 số vé 03844 Jenny Gu, do Ava Valero Gr. K bán vé.

Giải Nhì: $1000 số vé 07754 Selima Wali, do Aaryan Wali Gr. K bán vé.

Giải Ba: $500 số vé 09500 Teresa Wasilewska, do Aryel Martinez Gr. 2 bán vé.

Giải Tư: $250 số vé 08618 Linh Pham, do Derek Pham Gr. 2 bán vé.

Giải Năm: $100 số vé 00546 Mr. & Mrs. Bercic, doAika Bercic Gr. 4 bán vé.

Giáo xứ xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các anh chị em cho chương trình gây quỹ này.

6. Trường tiểu học của giáo xứ vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký cho năm học 2021-2022 từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 07. Kính mong các gia đình có con em trong độ tuổi này nhanh chóng đăng ký cho con em mình học tại môi trường giáo dục công giáo của giáo xứ.

7. Lưu ý: Khi tham dự các Thánh Lễ cũng như rước Mình Thánh Chúa ngoài trời, xin quý cộng đoàn lưu ý:

 • Luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét. Xin tránh tiếp xúc, hay quy tụ nói chuyện trước và sau Thánh Lễ.
 • Để tạo điều kiện cho mọi người đều có thể tham dự các Thánh lễ vào tối Thứ Bảy và Chúa Nhật, xin ông bà anh chị em vui lòng chỉ đăng ký tham dự cách tuần 1 lần.

8. Sách Lời Chúa và suy niệm mỗi ngày, trọn Năm A, B, C, bằng tiếng Việt, đã sẵn sàng gửi tặng, và ông bà anh chị em có thể đến nhận về, trong giờ hành chánh.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thánh lễ thứ Sáu 21/05 lúc 7g tối

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse mới qua đời tại Mỹ do gia đình ac Bằng Thi xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do:

 • gia đình xin.
 • cháu Đinh Ngọc Lý xin

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm vừa mới qua đời do anh Tiến, các con và các cháu xin

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho Giuse Lê Ngọc Phương vừa mới qua đời và cầu cho bà chóng lành bệnh do Hồ Phó xin.

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do ông bà Nên xin.

- Cầu cho LH Giuse Hải, Maria Hạt và ông bà do Monica xin.

- Cầu cho LH Luae Maria được ơn tha thứ và bình an trong giờ lâm tử do cháu và gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho Giáo Xứ. Cầu cho các đẳng LH do Thành – Trong xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cha Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH Giuse và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria Mã Tú Huê, Giuse Ngô Hớn và các đẳng LH do Joseph xin.

- Cầu cho LH Gioan Phạm Văn Vang do ac Đa Đua xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến do Thư Nguyễn xin.

- Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Baotixita. Anna, Giuse, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin.

Thánh lễ thứ Bảy 22/05 lúc 7g tối

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse mới qua đời tại Mỹ do gia đình ac Bằng Thi xin.

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương vừa mới qua đời do:

 • gia đình ac Bằng Thi xin.
 • Bá Nguyễn Thị Bé xin.
 • Bá Đặng Thị Nga xin.
 • Gđ chú Bằng và chú Lâm xin.
 • Cô Là xin.
 • do gđ Minh Trang xin.
 • J.B Tiến Lê xin

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do:

 • anh Tiến, các con và các cháu xin.
 • Gia đình ac Khánh Nga xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ cho Thuận do gia đình Phạm-Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Martino và Maria lễ giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gia đình do gia đình Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho 3 LH Vincente cùng các LH tiên nhân nội ngoại do gia đình Sơn Huệ xin.

- Cầu cho LH Maria Trần Thị Sót do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do Minh – Ân xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho mẹ được khỏe mạnh. Cầu cho các đẳng LH do ac Hoan Sinh và gia đình xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse do gd Phạm – Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gđ, các con và các cháu. Lễ giỗ, cầu cho LH Phêrô do gđ Minh Trang xin.

- Cầu cho LH Maria Vũ Thị Sáng do Jennifer xin.

Thánh lễ Chúa Nhật 23/05 lúc 9:30 sáng

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Cư vừa mới qua đời tại Toronto do cô Vóc xin.

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương vừa mới qua đời do:

 • Ôb Hồ Lưu ở Mỹ xin.
 • Gđ Jimmy – Hoa xin.
 • Gđ chú Lý xin.
 • Gđ chú Thơm xin.
 • Ban Báo chí Cộng đoàn xin.
 • Gd Quang – Nguyên xin.
 • Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Ôb Tản xin.
 • ac Thuận Hiếu xin.
 • Cô Tứ xin.
 • gđ Khang Lệ xin

- Cầu cho LH Gioan Phạm Văn Vang vừa mới qua đời tại VN. Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thơm do hai con Vân Tỳ xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm vừa mới qua đời do anh Tiến, các con và các cháu xin

- Cầu cho LH Giuse nguyễn Hữu Thành do gđ Khang Lệ xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do:

 • bác Hoa xin.
 • Một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Martino và Maria lễ giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gia đình do gia đình Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Thế Hương xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão và các đẳng LH do con các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do:

 • cô Nga xin.
 • Kenny Young xin

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Anna do ông bà Trần Văn Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và thế giới do Tần xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Vincente do gđ ac Khánh Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do ac Thuận Hiếu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH cha mẹ và Lh Antôn do Quang Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phêrô và Phaolô Nguyễn Đức Tính do cháu và em xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và các đẳng LH do anh chị Tứ - Long xin.

- Tạ ơn Thánh cả Giuse do Antôn xin.

- Cầu bình an cho gia đình.

- Cầu cho các đẳng LH do ac Nam Phụng xin.

Thánh lễ Chúa Nhật 23/05 lúc 3g chiều

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hoàng do vơ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH ông bà cố Đinh Viết Chẩn, Bà Hoa và các đẳng LH do một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gd. Cầu cho các LH nội ngoại hai bên.

- Thánh lễ tạ ơn. Cầu bình an cho gia đình.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram