Thông Báo Cuối Tuần 20/12/2020 – CN IV Mùa Vọng, năm B

Xưng Ti mùa Vng năm nay ti giáo x: Ngoài việc xưng tội trong giờ hành chánh từ thứ Ba tới Thứ Sáu thì các cha cũng sẽ ngồi tòa vào các ngày th Ba, th Năm và th By, 5 gi chiu đến 6 gi chiu cho những anh chị em đi làm về. Chúng ta vẫn phải theo quy định số lượng và khoảng cách. Nếu thuận tiện, xin ông bà anh chị em vui lòng liên lạc văn phòng giờ để đăng ký xưng tội.

Rước Mình Thánh Chúa trong thi đim khó khăn này: Quý anh chị em nào tha thiết muốn được lãnh nhận Mình Thánh Chúa, xin vui lòng đăng ký với văn phòng giáo xứ từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần, các cha sẽ cho rước lễ vào mi chiu Chúa Nht t 1 gi đến 2 gi. Điều kiện để lãnh nhìn Mình Thánh là phải sạch tội và trong ngày đó đã tham dự Thánh lễ trực tuyến.

Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Thánh lễ cho Giáng Sinh của giáo xứ: Sẽ được trực tuyến như sau:

Chương Trình Tĩnh Tâm:

 • Cộng đoàn tiếng Anh: Thứ Tư, 16 tháng 12, lúc7g tối: giảng phòng, sau đó là Thánh Lễ;
 • Cộng đoàn tiếng Việt sẽ có 2 ngày: Thứ Năm 17/12, và thứ Sáu 18/12, lúc 7 g tối:giảng phòng, sau đó là Thánh Lễ.

Chương trình Thánh lễ cho Giáng Sinh:

 • Thánh lễ Vọng Giáng Sinh: Thứ Năm, ngày 24/12 lúc 5:00 chiều cho cộng đoàn tiếng Anh và 7:00 tối cho cộng đoàn tiếng Việt. Trước Thánh Lễ, lúc 6h45 tối sẽ có hát thánh ca Giáng Sinh.
 • Thánh lễ Giáng Sinh: Thứ Sáu, ngày 25/12, lúc 9:30 sáng, cho cộng đoàn tiếng Việt, và 11:30 trưa cho cộng đoàn tiếng Anh. Sẽ không có thánh lễ tối thứ Sáu lúc 7h00.

Đã có Sách li Chúa cho tháng 1,2,3 và 4,5,6 năm tới. Nếu anh chị em nào có nhu cầu, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ trong giờ hành chánh.

Lịch Công Giáo treo tường 2021 đã có ở dưới nhà thờ. Anh chị em có thể mang về dùng trong năm.

Chương trình “Tất Cả Được No Đầy” t giáo phn Vancouver: cung cấp các gói thực phẩm đông lạnh miễn phí gồm có 6 món ăn khác nhau (mỗi món có 7 phần). Sẽ không cần bất cứ điều kiện nào để tham gia vào chương trình này. Hàng tuần các anh chị em có thể liên lạc văn phòng giáo xứ để đăng ký trước 5:00 chiều Thứ Sáu và đến lấy hoặc được giao tới nhà vào chiều Thứ Sáu tuần sau.

***

Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse

Ngày 8/12/2020, cùng với việc Đức Thánh Cha ban hành Tông thư “Patris corde” - Trái tim người cha, công bố Năm đặc biệt về thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến hết ngày 8/12/2021), Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này.

Những điều kiện để nhận ơn Toàn xá

Ơn Toàn xá được ban với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự Năm đặc biệt về thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định:

Thứ nhất, Ơn Toàn xá được ban cho những người suy niệm ít nhất là 30 phút kinh Lạy Cha, hoặc tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài suy niệm về thánh Giuse.

Thứ hai, những người theo gương thánh Giuse, thực hiện một việc thương xót về thể lý hay thiêng liêng, cũng có thể được nhận Ơn Toàn xá.

Thứ ba, Ơn Toàn xá được ban cho những người đọc kinh Mân Côi trong gia đình và giữa những người đính hôn.

Thứ tư, Ơn Toàn xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện, xin sự chuyển cầu của Người Thợ thành Nazareth, để những người đang tìm công việc có thể tìm được việc làm và để công việc của mọi người được xứng đáng hơn.

Thứ năm, Ơn Toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ đọc kinh cầu thánh Giuse hoặc một kinh thánh Giuse khác, phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác, để cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại bên trong và bên ngoài, và cho tất cả các Ki-tô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại được cứu giúp (Hồng Thủy - Vatican News).

http://daminhvn.net/tin-giao-hoi-hoan-cau/sac-lenh-ban-cac-on-toan-xa-dac-biet-nhan-dip-nam-dac-biet-ve-thanh-giuse-24234.html


Ý lễ trong tuần

THỨ SÁU 18/12 LÚC 7:00 TỐI

 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán vừa mới qua đời ở VN do chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Bùi Đức Tuấn do vợ và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ.  Cầu cho LH Giuse Maria, LH tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Maria do Đức Thanh xin.
 • Cầu cho LH Domico và Maria do ôb Đạm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho 5 LH Giuse và LH ôb tổ tiên.
 • Cầu bình an cho gđ và cầu cho các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 10 năm hôn phối

THỨ BẢY 19/12 LÚC 7:00 TỐI

 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán vừa mới qua đời ở VN do chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hiền vừa mới qua đời tại Mỹ do gđ Thanh Minh xin. Sat/26
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH bà Đặng Thị Hậu vừa mới qua đời.
 • Cầu cho LH Teresa Vũ Thị Sáng và Roco vừa mới qua đời tại Mỹ do:
 •  Gđ Kim – Châu xin, gđ Hùng – Loan xin và Tâm xin
 •  Ca đoàn Thánh Tâm xin.
 • Cầu cho LH Anna Lê Thị Kim vừa mới qua đời do gđ Thanh – Xuân xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho lh nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho lh Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên và người thân. Cầu cho công ăn việc làm được thuận lợi do gđ Quang-Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Banebe Trần Đức Thắng do vợ và các con xin.
 • Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do gđ Hoàng Minh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Phaolo, Maria và các đẳng LH do Tâm và Hiền xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero do hai cháu Tuấn-Jenny xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Maria, Anton và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho Giuse Nguyễn Quang Cảnh và Giuse Nguyễn Quang Trường do gđ Đào Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc Trâm, LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH nơi luyện ngục do Joseph xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH.
 • Cầu bình an cho gđ và xin ơn chữa lành cho Giuse Nguyễn Đức Huy do Nguyễn An xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gđ các con và các cháu. Cầu cho LH ôb tổ tiên cha mẹ, các LH vừa mới qua đời và các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.
 • Cầu cho các Cha và các anh chị em trong giáo xứ luôn bình an. Cầu cho các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Giuse và Banabe.
 • Cầu bình an cho gđ và cho LH Matthew do Thuy và Tram xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ.
 • Cầu cho các anh chị em hội viên và các ân nhân đã qua đời. Cầu bình an cho các gđ hội viên và ân nhân nhân dịp lễ quan thầy Tôma đệ do Huynh Đoàn Đa Minh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH.

CHÚA NHẬT 20 LH/12 LÚC 9:30 SÁNG

 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán vừa mới qua đời ở VN do gđ ac Hoa-Jimmy xin.
 • Cầu cho LH bà cố Luis de Marillac và LH Giuse Bùi Thành Thế vừa mới qua đời tại Việt Nam do gđ ac Hùng Nga xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Thu vừa mới qua đời do ôb Nguyễn Văn Trung xin.
 • Cầu cho LH Teresa Vũ Thị Sáng và Roco vừa mới qua đời tại Mỹ do:
 • Gđ Kim – Châu xin, gđ Hùng – Loan xin và Tâm xin
 • Ca đoàn Thánh Tâm xin.
 • Gđ ac Hương Oanh xin.
 • Cầu cho LH Mathew Nguyễn Xuân Cường vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb Ngọc Anh xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho lh nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho lh Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Phanxicô Hoàng Chính do ac Tuyết & Nam xin.
 • Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do vợ và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu cho các linh hồn mồ côi & Lh tiên nhân & 2 Lh Gioan Baotixita & 2 Lh Maria do Bà Đắc xin.
 • do ac Jimmy Hoa xin.
 • cho LH Giuse Nguyễn Văn Hiển do vợ và các con xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho ông ngoại Phanxico Xavie Hoàng Chính.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên và người thân. Cầu cho công ăn việc làm được thuận lợi do gđ Quang-Nguyên xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do con Quang xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do chồng và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Banabê Trần Đức Thắng do dì Huệ xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Gioan Baotixita do gđ xin.
 • Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ mọi hồng ân cho cha chánh xứ Nguyễn Thanh Tuyền nhân dịp sinh nhật của Ngài do gđ ôb Huỳnh Thưởng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH ông Trần Ngọc Tâm do gđ hai con Xuân Thúy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã nhận lời gia đình con do bà Phan Thị Phát xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gđ do Huy và Kim xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và các đẳng LH do ô/b Lê Văn Trung xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gđ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các đẳng LH nơi luyện ngục do ac Vũ Bá Hải xin.
 • Cầu xin Chúa và Mẹ Maria cho gđ sớm được đoàn tụ do Moon Light xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Quỳnh Anh xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Ambrosio, Gioan Baotixita và Maria-Vincente do Angela xin.
 • Cầu cho các anh chị em hội viên và các ân nhân đã qua đời. Cầu bình an cho các gđ hội viên và ân nhân nhân dịp lễ quan thầy Tôma đệ do Huynh Đoàn Đa Minh xin.
 • Cầu cho LH Rosa và LH Giuse do cô Kim xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do cô Nga xin.

SUNDAY DEC. 20 AT 11:30 AM

 • For the intention of Natalia Medeiros
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram