Sắc lệnh về việc phục hồi đến nhà thờ tham dự các thánh lễ ngày Chúa Nhật và ngày lễ buộc

Phụng vụ Thánh, “nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô hữu”, chính là tâm điểm của đời sống đức tin Công Giáo của chúng ta. Hy Lễ Thánh là một quà tặng không gì có thể thay thế được – một cảm nếm trước Phụng Vụ trên Thiên Đàng. Vì vậy, việc chúng ta không thể quy tụ cùng nhau để đến tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật là một thử thách rất lớn đối với các môn đệ theo Chúa Giê-su cũng như là các Kitô hữu trong cộng đồng Công Giáo.

Khi đại dịch bắt đầu, Nhân Viên Y tế Công Đồng đã đình chỉ tất cả mọi việc cử hành Phụng Vụ nơi công cộng. Ngay cả khi các Thánh Lễ chỉ được cử hành với số lượng hạn chế, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục việc miễn trừ cho tín hữu đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật.

Trong những tháng khó khăn của đại dịch, các cha chánh xứ và các tín hữu đã xoay sở để thích nghi với hoàn cảnh này hầu làm sao giữ an toàn sức khỏe cho mọi giáo dân. Tôi xin bày tỏ chân thành lòng cảm ơn những nỗ lực ấy để giữ an toàn cho giáo xứ và trường học công giáo của chúng ta.

Nhiều giáo xứ đã trực tuyến các Thánh Lễ trong năm qua. Mặc dù phương tiện này đã giúp các Kitô hữu nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình khi không thể tham dự các Thánh Lễ một cách trực tiếp được, nhưng việc tham dự Thánh Lễ trực tuyến không thể là chuẩn mực được. Đức Giêsu không đến với chúng ta cách gián tiếp. Nhưng Ngài đến với chúng ta - và tiếp tục đến với chúng ta một cách trực tiếp - bằng xương bằng thịt. Là người Công giáo, việc tiếp cận trực tiếp với Sự Hiện Diện Thực Sự của Mình và Máu Chúa trong việc dâng Hy Lễ Thánh này là không thể nào có thể thay thế được.

Trong tâm tình tạ ơn về sự quan phòng của Chúa, đã làm giảm bớt những nguy cơ về sức khỏe cộng đồng do đại dịch gây ra và vì lợi ích của các linh hồn, tôi vui mừng khi tôi có thể khôi phục lại các Thánh Lễ Chúa nhật buộc cho người Công giáo, bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021. Việc buộc này không phải là một gánh nặng, nhưng điều này sẽ mang lại sức sống cho tinh thần của chúng ta và nuôi dưỡng mối tương quan của ta với Chúa Giêsu Kitô.

Tuy nhiên vẫn luôn có luật trừ, đó là bất kỳ ai có “lý do nghiêm túc” hoặc “quan trọng” đều được miễn trừ khỏi việc tham dự các Thánh Lễ buộc. Trong thời
kỳ đại dịch coronavirus, những lý do quan trọng được bao gồm như sau:

  • Những ai đang bị bệnh, hoặc có triệu chứng, hoặc gần đây đã tiếp xúc với người nhiễm coronavirus;
  • Những ai đang có nguy cơ về sức khỏe và được yêu cầu phải tránh những nơi tụ tập đông người;
  • Những ai đang chăm sóc những người bệnh nặng mà dễ dàng có thể bị nhiễm bệnh;
  • Những ai không thể tham dự Thánh lễ được vì do đau bệnh hoặc lớn tuổi.

Ước gì việc cử hành lại các Bí Tích Thánh Thể vào mỗi Chúa Nhật sẽ làm cho lòng sùng kính của chúng ta được thêm sâu sắc và ngày Chúa Nhật sẽ được trở lại như một ngày để thờ phượng, nghỉ ngơi và dành riêng cho gia đình và bạn bè.

Được làm tại Vancouver, British Columbia, Canada, nhân ngày Lễ Nhớ Thánh Henry, ngày 13 tháng 7, trong năm của Chúa, 2021.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram