Thông Báo Cuối Tuần-CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM C - 06/03/22

1. Hôm nay giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp của quý cộng đoàn cho đợt 2 cho quỹ giúp đỡ các linh mục về hưu (for infirm and retired Priests).

2. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 11 tháng 3, do hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách. Mỗi thứ Sáu, khi Chầu Thánh Thể sau Lễ, xin hội đoàn, ban nhóm nào phụ trách, xin cố gắng đi đông đủ và ngồi những hàng ghế phía trên.

Bắt đầu mùa Chay Thánh, các tín hữu được mời gọi hy sinh hãm mình, có thể cố gắng từ bỏ 1 thói quen xấu như đam mê ăn uống, nói hành nói xấu, chỉ trích, giận dữ, không quan tâm đến gia đình, thường bỏ những buổi đọc kinh cầu nguyện, thêm vào việc làm bác ái, khiêm nhường, tha thứ, và cầu nguyện nhiều hơn. Tuổi ăn chay là: từ 18 cho đến 59 tuổi. Luật ăn chay, kiêng thịt có thể được miễn hoặc giảm cho những người đau bệnh, già yếu, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.

3. Mỗi tối thứ Sáu lúc 6g15, bắt đầu từ tuần này, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót sẽ phụ trách ngắm đàng Thánh Giá trong nhà thờ, Và mỗi thứ Tư, lúc 6:20 tối, sẽ ngắm đàng Thánh Giá tiếng Anh.

4. Các buổi sinh hoạt hội họp tại giáo xứ đã trở lại hoạt động bình thường từ ngày hôm nay, các hội đoàn ban nhóm có thể liên lạc văn phòng giáo xứ để đăng ký và sắp xếp ngày giờ sinh hoạt. Còn các ca đoàn cũng sẽ trở lại tập hát như bình thường.

5. Mừng Lễ Thánh Giuse, quan thầy của Giáo xứ, mời tất cả anh chị em trong giáo xứ tham dự Lễ song ngữ trọng kính thánh Giuse, lúc 10:30 sáng, thứ Bảy ngày 19.3. Sau Lễ, tất cả anh chi em sẽ cùng chung vui tiệc nhẹ xung quanh nhà thờ. Xin anh chị em bớt chút thời gian viết trong tờ giấy nhỏ cuối nhà thờ là tên và số người tham dự, để giáo xứ dễ dàng sắp xếp và tổ chức.

6. Chúa Nhật ngày 6 tháng 3, lúc 7:30 tối, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ họp tại hội trường giáo xứ. Mời các hội viên đến tham dự cuộc họp.  

7. Thông báo đổi giờ: Chúa Nhật, ngày 13, tháng 3, xin quý cộng đoàn chỉnh đồng hồ sớm hơn 1 tiếng.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 04/03 lúc 7 Tối

- Cầu cho LH Thomas vừa mới qua đời tại Hoa Kỳ.

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời do 1 người xin.

- Cầu cho LH Giao Kim - Lam Nguyễn vừa mới qua đời tại Mỹ do Long Quyên xin.

- Lễ giỗ 4 năm. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Châu Toàn do các con xin.

- Cầu cho LH Maria, Giuse, Anton, Phanxico Savie, các LH tiên nhân cùng các đẳng LH do các con cháu xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton-Maria cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Cầu cho 4 LH Vinh Sơn cùng các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton-Maria cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Ambrosio Nguyễn Văn Thọ do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Trương Bửu Diệp do Xuân xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Giuse và các đẳng LH do Hiếu – Trang xin.

-Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Thơm.

-Cầu cho LH Maria do gđ Phạm Chi xin.

-Cầu cho LH Giuse Lê Quang Hiển do Lê Anh Quân xin.

- Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do:

 • Nam Lê xin.
 • Thư Nguyễn xin.

-  Xin ơn chữa lành do 1 người xin.

-  Cầu cho các đẳng LH và xin cho các con mau sớm quay về với Chúa do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria và Teresa do 1 gđ xin.

Thứ Bảy ngày 05/03 lúc 7 Tối

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu bình an và sức khỏe cho ba, cho gia đình và thế giới. Cầu cho LH Anton Phan Văn Hồng vừa mới qua đời tại Việt Nam cùng các LH tiên nhân. 

-Cầu cho LH Giao Kim-Hoa Giang Nguyễn vừa mới qua đời tại Việt nam do Long Quyên xin

- Cầu cho LH Maria, Giuse, Anton, Phanxico Savie, các LH tiên nhân cùng các đẳng LH do các con cháu xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình các con các cháu do ac Nam Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cầu cho LH Gioan Baotixita do a/c Phương Hợp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ.

 do:

 • ô/b Sanh Thiết xin.
 • 1 người xin.
 • Nguyễn Văn Thạc xin.
 • 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Lê Quang Hiển do Lê Anh Quân xin.

- Cầu bình an cho thế giới.

- Cầu cho LH Maria do Phạm Thị Nhu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và xin ơn chữa lành cho mẹ do gđ Quang Nguyên xin.

Chúa Nhật ngày 06/03 lúc 9:30 sáng

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Đàm mới qua đời tại Việt Nam do Phương Khanh xin.

- Cầu cho LH Gioan Kim vừa mới qua đời tại Mỹ do:

 • Ca đoàn Cung Trầm xin.
 • 1 gia đình xin.
 • Trang-Dũng xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Anh, Anna, 4 LH Phero và các đẳng LH do gđ Minh-Trang xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới và Maria Đinh Thị Cấp do hai con Thái – Hà xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton-Maria cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang mới qua đời do 2 em Tuấn Hồng và các con xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và đặc biệt cho giáo xứ Thánh Giuse do gđ Jimmy và Hoa xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do Đức - Thanh xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-Cầu cho LH Giuse Lê Quang Hiển do Lê Anh Quân xin.

- Cầu bình an cho ông Sanh và gia đình do ca đoàn Cung Trầm xin.

- Cầu cho LH Maria do Phạm Thị Nhu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do a/c Tứ - Long xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và xin ơn chữa lành cho mẹ do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Kim do Mười Ân xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thi Cấp, Andre Nguyễn Văn Thới và Matthew Trần Đăng Quang do chị Tánh xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Nghệ và Matthew Trần Đăng Quang do Thành Trong xin.

Chúa Nhật ngày 06/03 lúc 3g chiều

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria – Lễ giỗ do ô.b Nguyễn Văn Trung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Madalena và Anna do gđ chị Hương xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ do gđ Đào Tài xin.

- Cẩu cho LH Ambrosio Nguyễn Văn Thọ và Maria Vincente Nguyễn Ngọc Nhi Brenda do:

 • gđ Trinh Johanson xin.
 • gđ Tammy xin.

Thứ Ba 08/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

Thứ Tư 09/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh, 2 LH Maria 

Thứ Năm 10/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram