Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 28 Thường Niên C - 09/10/2022

THÔNG BÁO

1. Tuần này giáo xứ sẽ thu tiền cho quỹ xây dựng (Building fund).

2. Buổi đọc kinh nhân ngày giỗ Cha cố Giuse Trương Quang Cảnh sẽ diễn ra vào Chúa Nhật, ngày 09/10 lúc 3g chiều tại hội trường giáo xứ.

3. Nhân dịp Lễ Thánh Gia vào tháng 12, giáo xứ sẽ có thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho các đôi hôn nhân. Đặc biệt, những đôi hôn nhân nào có kỷ niệm 25, 50, 60, 70 năm hôn phối, có thể liên lạc với văn phòng giáo xứ để xin phép lành tòa thánh. Hạn chót là 31 tháng 10.  

4. Ngày lễ Tạ ơn, thứ Hai, 10/10: Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa.

5. Khoá học Hiểu và Sống Đạo do các cha Đa Minh phụ trách, sẽ được tổ chức tại Hội Trường Giáo xứ của chúng ta, vào mỗi Thứ Bahằng tuần, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 13 tháng 12, tổng cộng 8 buổi, buổi học vào buổi tối, từ 7g30 đến 9 giờ. Khóa học bồi dưỡng này sẽ mở rộng cho tất cả anh chị em muốn trau dồi thêm kiến thức về Giáo Hội và về Chúa. Khóa này không cần phải điền đơn hoặc đóng lệ phí. Để ghi danh, chỉ cần email hoặc gọi điện thoại đến văn phòng Giáo xứ trước ngày khai giảng để ban tổ chức sắp xếp và chuẩn bị được tốt đẹp. 

Khóa học sẽ gồm 4 phần:

Phần 1 (8 buổi): Nội dung sẽ là Thánh Lễ, Phụng Vụ và Cầu Nguyện

Ngôn ngữ: Việt

Đối tượng: Tất cả mọi tín hữu Công giáo, từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt cho những Giáo Lý Viên, Huynh Trưởng, TAs.

6. Ban ẩm thực xin mời quý ông bà anh chị em đến cuốn chả giò vào 9g sáng thứ Hai, ngày 10/10.

7. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu, ngày 14/10 do hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách.

8. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng sẽ có buổi đọc kinh lúc 8g tối vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm tuần tới.

• Thứ Hai, 10/10: nhà anh chị Tuấn Châm, 3231 E 23 Ave, Vancouver, phone: 778-873-9343. 

• Thứ Tư, 12/10: nhà chị Lê Thị Liên, 3155 Adanac Street, Vancouver, phone: 604-505-5340.

• Thứ Năm, 13/10: nhà anh chị Đoàn Đào, 3685 Renfew St, Vancouver, phone: 604-569-4964.

9. Giáo xứ mời gọi anh chị em tìm hiểu kiến thức về giáo lý và đức tin tại trang mạng FORMED.ORG mà giáo xứ đã mua, bao gồm rất nhiều tài liệu, sách, truyện và phim về đức tin Kitô giáo. Cộng đoàn có thể vào trang mạng của giáo xứ để xem hướng dẫn và khuyến khích con em học hỏi cho đời sống đức tin của mình.

10. Chúa Nhật ngày 16/10, luc 9:30g sáng, cha Tổng Quyền Dòng Đa Minh, Gerard Francisco Parco Timoner III, sẽ chủ tế Thánh Lễ, để cầu nguyện cho Dòng và giáo xứ chúng ta. Xin mời cộng đoàn cùng tham dự.

 Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong tuần

Thứ Sáu ngày 07/10 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang mới qua đời do:

 • Ca đoàn Xin Vâng xin.
 • Bảy Đào xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Toma

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Anna Đinh Thị Phương và Anton Lê Đức Huynh do Ngọc Bích xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Ambrosiio, Giuse và Gioan Baotixita do gđ Thiên Ân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Mathew mới qua đời và LH Đaminh Hồ Phó do bà Hồ Phó xin.

- Cầu cho LH Teresa mới qua đời do Hiếu Mai xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Thanh Nhã và cầu cho các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse và Maria Nguyễn Hiến.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ cầu cho LH Gioan Baotixita do 1 người xin.

- Cầu cho LH Mathew, Maria và Phaolo do Phạm thị Nhu xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria cùng các LH tiên nhân 2 bên do bà Bùi Thi Dinh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ, Cầu cho LH Giuse và Maria.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita cùng các LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu cho các LH, cầu cho thế giới và kẻ có tội được ơn hoán cải do ac Tứ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời, LH Giacobe nhân ngày giỗ và xin cho hồ sơ bảo lãnh được thuận lợi.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ, và xin cho con biết vâng lời.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã ban cho gia đình được tai qua nạn khỏi do 1gia đình xin.

Thứ Bảy ngày 08/10 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Lê Văn Thanh vừa mới qua đời.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 2 LH Anna vừa mới qua đời. Cầu cho LH Phero và Maria nhân ngày giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Phạm Thị Hoa do Jenifer xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Toma do gđ nhà họ Phạm xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Ngà do ban tang chế xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do:

 • Các con và các cháu xin.
 • Ban tang chế xin.
 • Bà Ba Cường và anh chị Thơm xin.
 • Long và Lan Anh xin.
 • Ô.b Nguyễn Văn Chung xin.
 • Chị Thủy xin.
 • Gđ Mến Nguyễn xin.

- Cầu cho LH cháu Giuse Huy Huỳnh mới qua đời tại Mỹ do Long và Lan Anh xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến do Quang Thêu và các cháu xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và Anna do Quang Thêu xin

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và Maria do em Hằng Vũ xin.

- Cầu cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời và cầu cho các ân nhân do hội Mân Côi xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Cài và xin cho con có sức khỏe. 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do 2 con Tuấn và Giao xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse. Cầu bình an cho gđ. Và xin ơn chữa lành do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Phanxico Xavie và Maria do ông bà Viên xin.

- Cầu cho LH Phero Phạm Hữu Lai do gđ Phạm Nguyễn xin.

- Cầu cho 2 LH Đaminh và Maria Nguyễn Thị Cà.

Chúa Nhật ngày 09/10 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Phero và LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị em xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Ngà do ca đoàn Xin Vâng xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến do:

 • Gđ Mến Nguyễn xin
 • Bà ngoại Lucia xin
 • Gđ ông bà ngoại Linh và gđ xin.
 • Dì Thời xin.
 • Gđ Phạm Chiến xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do gđ Tản Huệ xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang cùng các đẳng LH do:

 • Các con và các cháu xin.
 • a/c Đào Dung xin.
 • Bác Vĩnh xin.
 • ô/b Ngọc Anh xin.
 • Gđ Chiến Hương xin.
 • Gđ Cô Tuyết xin.
 • Gđ Minh Trang xin.
 • Ô.b Ngọc Anh xin.
 • Nhóm khấn Martino xin.
 • Ac Hiện Vóc xin
 • Đào Bảy xin.
 • Hiếu Mai xin

- Cầu cho LH cha cố Giuse Trương Quang Cảnh do nhóm thân hữu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 2 LH Anna vừa mới qua đời. Cầu cho LH Phero và Maria nhân ngày giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse và Maria nhân ngày giỗ do Khanh, Phương và gđ xin.

- Lễ giỗ, Cầu cho LH Giuse Huỳnh Tân Nguyễn do vợ và các con xin.

- Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Phero do Hòa Liên xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Trần Văn Vy và Maria Lê Thị Hoa.

- Cầu cho LH Philiphe Nguyễn Điệp vừa mới qua đời do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH mẹ là Maria Madalena do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, 

Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Thánh Martin cùng các thánh nam nữ trên trời.

- Cầu cho LH Maria-Teresa do gđ xin.

- Cầu cho LH Maria Trinh Thị Mùi do cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh do vợ chồng Thanh Mỹ xin.

- CẦu cho LH Anton Lê Đức Huynh và Anna Đinh Thị Phương do Hùng Lê xin.

- Cầu cho LH Maria Vũ Thị Tơ do 2 cháu Tuấn và Giao xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Toma, Anna, Phero và Lucia do Nguyễn Thúy Nhi xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn tình, Giuse Nguyễn Văn Ty, Giuse Nguyễn Văn Vy, Giuse Nguyễn Văn Trí, Giuse Nguyễn Văn Út, Maria Bùi Thị Cảnh và Maria Nguyễn Thị Tuyết Hạnh do Nguyễn Tuấn Dua xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cha Trương Bửu Diệp, cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho 2 LH Anna, 2 LH Toma, 2 LH Phero và Lucia cùng các đẳng LH do Toàn Hà xin.

Chúa Nhật ngày 09/10 lúc 2g chiều

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến do:

 • Gđ Mến Nguyễn xin
 • Gđ Huấn Dương xin
 • Gđ Hảo Nguyễn xin
 • Gđ Hương và con đỡ đầu xin
 • Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh do gđ anh Mến xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ và cầu cho các đẳng LH do gđ Đào Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ do gđ Sự Hương xin.

Thứ ba, 11/10 at 10:30 sáng.

 • Xin lễ như ý chỉ. Xin ơn khôn ngoan và bình an.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram