Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 29 Thường Niên C - 16/10/2022

1. Vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 11, Giáo phận Vancouver sẽ tổ chức buổi học hỏi tìm hiểu cho những ai muốn phục vụ Giáo Hội qua chức phó tế vĩnh viễn, tại nhà thờ Christ the Redeemer, West Vancouver. Xin xem chi tiết trên trang mạng giáo xứ hoặc poster cuối nhà thờ.

2. Ban chấp hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có nghi thức tuyên thệ trong Thánh Lễ thứ Bảy lúc 7g ngày 22/10. Xin quý cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho Ban chấp hành mới nhiệm kì 2022-2025

- Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Tố Khanh Michael

- Đoàn Phó Quản trị: Teresa Nữ Hoàng

- Đoàn Phó Nghiêm Huấn: Gabriel Nguyễn Gia-Bảo

- Thư Ký: Rosa Nguyễn Tố Trâm Jessica

- Thủ quỹ: Rosa Vũ Thị Kiều Nga

3. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu, ngày 21/10 do Huynh đoàn Đaminh phụ trách.

4. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng sẽ có buổi đọc kinh lúc 8g tối vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm tuần tới. 

• Thứ Hai, 17/10: nhà anh ô.b Trần Văn quý, 3659 Vanness ave, Vancouver, phone: 604-322-4846. 

• Thứ Tư, 19/10: nhà chị Ngọc Nữ, 4790 Elgin st, Vancouver, phone: 604-879-8687

• Thứ Năm, 20/10: nhà anh chị Hiền Nhiệm, 8023-136 A st, Surrey, phone: 604-593-20829.

5. Nhân dịp Lễ Thánh Gia vào tháng 12, giáo xứ sẽ có thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho các đôi hôn nhân. Đặc biệt, những đôi hôn nhân nào có kỷ niệm 25, 50, 60, 70 năm hôn phối, có thể liên lạc với văn phòng giáo xứ để xin phép lành tòa thánh. Hạn chót là 31 tháng 10.  

6. Khoá học Hiểu và Sống Đạo do các cha Đa Minh phụ trách, sẽ được tổ chức tại Hội Trường Giáo xứ của chúng ta, vào mỗi Thứ Ba hằng tuần, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 13 tháng 12, tổng cộng 8 buổi, buổi học vào buổi tối, từ 7g30 đến 9 giờ. Khóa học bồi dưỡng này sẽ mở rộng cho tất cả anh chị em muốn trau dồi thêm kiến thức về Giáo Hội và về Chúa. Khóa này không cần phải điền đơn hoặc đóng lệ phí. Để ghi danh, chỉ cần email hoặc gọi điện thoại đến văn phòng Giáo xứ trước ngày khai giảng để ban tổ chức sắp xếp và chuẩn bị được tốt đẹp. 

Khóa học sẽ gồm 4 phần:

Phần 1 (8 buổi): Nội dung sẽ là Thánh Lễ, Phụng Vụ và Cầu Nguyện

Ngôn ngữ: Việt

Đối tượng: Tất cả mọi tín hữu Công giáo, từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt cho những Giáo Lý Viên, Huynh Trưởng, TAs.

Cuối khóa học, sẽ có thi cử và sẽ cấp chứng chỉ đã hoàn tất khóa học Hiểu và Sống Đạo của giáo xứ.

 Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong tuần

Thứ Sáu ngày 14/10 lúc 7g Tối

- Cầu cho mẹ Võ Mỹ Lệ mới mất tại Việt nam do Đạt và Duyên xin.

- Lễ giỗ 3 năm. Cầu cho LH Phero.

- Lễ giỗ, cầu cho LH ba Giuse Đinh Sơn Hoàng, LH Anne và LH Philiphe do con Thiên Thanh và Mỹ xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh nam nữ, cầu bình an cho gđ, các con các cháu, cầu cho các LH tiên nhân, thân nhân, ân nhân, bạn hữu cùng các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.

- Cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Vincente, Maria và Anton cùng các đăng LH do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đạo.

- Xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Giacobe, guise, Batolomeo, Alexu, Phero và Phaolo cùng các đăng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin cho mổ được bình an do chị Ba xin.

- Xin lễ như ý chỉ, cầu cho Lh Ane, Giacobe, Anna và các LH tiên nhân cùng các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, Cầu cho các LH tiên nhân, LH Đaminh Hồ Phó, Phero Trần Đồng cùng các đẳng LH và xin cho thế giới hòa bình do gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu cho các LH, các kẻ có tội và cho thế giới do ac Tứ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Teresa và Philiphe cùng các đẳng LH do Tài Nga xin.

- Cầu cho LH Phero Khắc và Lucy Phấn do anh Hướng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ và cầu cho LH Maria Uông Thị Tuyết cùng các đẳng LH do Quỳnh Anh xin.

- Cầu cho 2 LH Phero Phít và Phero Chánh do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ và xin như ý chỉ do 1 gđ xin.

Thứ Bảy ngày 15/10 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do:

 • Một nhóm bạn xin.
 • Các con và các cháu xin.
 • Ac Hùng Đơn xin

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Anna và Phero do gd Hiển Nhiệm xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Inê Trương Thị Nguyên và Phero Lâm Chờ do Lâm Mến xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ do các con và các cháu xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do chồng và 2 con xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do gđ Mến Nguyễn xin.

- Cầu cho 2 LH Đaminh và Maria Nguyễn Thị Cà.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do 2 con Tuấn và Giao xin.

- Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Phero và Anna. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Phẫm, Phero Nguyễn Trung Tín và 2 LH Maria do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn tuyến do Quang Thêu và cách cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn tịnh do vc Thanh _ Mỹ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ do ac Hùng Đơn xin.

- Cầu cho LH Phero và Phanxico do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Maria.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ do bác Nga xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Lý và Giuse Phạm Hải do Monica xin.

- Cầu cho LH thầy cả Gioan Kim và 3 LH Giuse.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ và thế giới.

Chúa Nhật ngày 16/10 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do:

 • Các con và các cháu xin.
 • Cô Tâm xin.
 • Bà Hồ Phó xin.
 • Ban Đức Mẹ Thăm Viếng xin.
 • Gđ Châu Phát xin.
 • Gđ Vũ Bá Hải xin.

- Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Giuse.

- Lễ giỗ, cầu cho LH ba Giuse Đinh Sơn Hoàng, LH Anne và LH Philiphe do con Thiên Thanh và Mỹ xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Phero Du và các LH tiên nhân do Hòa-Liên xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Vincente và Maria do 2 con Vũ Bá Hải xin.

 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến do:

•      Gđ Mến Nguyễn xin

•      Bà ngoại Lucia xin

•      Gđ ông bà ngoại Linh và gđ xin.

- Cầu cho LH Phero và LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị em xin.

- Cầu cho LH Philiphe Nguyễn Điệp vừa mới qua đời do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH mẹ là Maria Madalena do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Maria Vũ Thị Tơ do 2 cháu Tuấn và Giao xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, 

Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Phero và Anna. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Đaminh.

- Cầu cho các LH tiên nhân, LH Maria Alysa do Xuân Hậu xin.

- Cầu cho LH Giuse, Phaolo Maria, các con và cháu.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh nam nữ, cầu cho LH Anna và LH Giuse cùng các LH trong luyện ngục.

Chúa Nhật ngày 16/10 lúc 2g chiều

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ cầu cho LH Maria nhân ngày giỗ và 2 LH Giuse cùng 3 LH Maria do Loan Thanh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ do ac Thành Ba xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ do gđ anh Su xin và Dominico sáu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Gioan và Maria do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Cầu cho các LH linh mục, tiên nhân, ân nhân cùng các đẳng LH do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và Cầu cho LH Gioan Baotixita cùng các LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse và Maria.
 • Cầu cho LH Giuse
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
 • Cầu cho LH Mary Francis De Sales và Mary John.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH nơi luyện ngục.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram