Thông Báo Cuối Tuần-CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM C - 20/03/22

1. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 25 tháng 3, nhóm Lòng Thương Xót Chúa phụ trách. 

2. Tĩnh Tâm và Giải Tội trong Mùa Chay của giáo xứ: Từ thứ Tư (cho tiếng Anh), và thứ Năm đến thứ Bảy (cho tiếng Việt), nhằm ngày 6 đến ngày 9, tháng 4: buổi tĩnh tâm sẽ bắt đầu lúc 6:30 chiều chầu Thánh Thể thinh lặng, sau đó lúc 7 giờ tối, nghe giảng tĩnh tâm. 

3. Nhóm Giới Trẻ sẽ phụ trách buổi tĩnh tâm mùa Chay năm 2022 vào Chúa Nhật, ngày 3 tháng 4 lúc 7 giờ 30 tối. Buổi tĩnh tâm song ngữ, sẽ bao gồm phút hồi tâm và Chầu Thánh Thể. Cha Chánh xứ sẽ chia sẻ với chủ đề “Từ bỏ chính mình để bước theo Chúa,” sau đó, Cha sẽ ngồi toà giải tội. Sẽ có thức ăn nhẹ cho mọi người đến tham dự sau khi giờ Chầu kết thúc. Rất mong các bạn trẻ trong giáo xứ đến tham dự.

4. Sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng Tư, sẽ không có Lễ tiếng Anh lúc 8 giờ, nhưng sẽ vào lúc 9 giờ.

5. Về việc lo hậu sự khi người thân qua đời trong giáo xứ: Xin quý ông bà anh chị em liên lạc với Ban Tang chế, qua chị trưởng ban là Angie Trang Phạm. Ban này bao gồm có cô Cathy Neugebauer, ông Vĩnh, ông Hải, ông Nghệ và chị Liễu Anh. Số điện thoại chị Angie Trang Phạm: 604-655 6476.

6. Về việc xin Lễ hậu, xin liên hệ cha Phaolô Trần Trung Dzung, số điện thoại 604-833 1044. Đây là cách hiệu quả và giúp ích nhất cho những linh hồn người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Lễ Hậu là Lễ mà các tu sĩ và linh mục Dòng Đa Minh sẽ dâng Lễ và cầu nguyện liên tục cho họ suốt đời.

7. Tạm thời, giáo xứ sẽ không nhận phong bì cho Building Fund nữa, cho đến khi có thông báo mới.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 18/03 lúc 7 Tối

- Cầu cho LH Maria, Giuse, Anton, Phanxico Savie, các LH tiên nhân cùng các đẳng LH do các con cháu xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu các đẳng LH.  

- Xin ơn chữa lành cho người thân.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH đã qua đời trong giáo xứ. Xin thánh hóa công ăn việc làm do 1 gia đình xin.

- Lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 26 năm ngày cưới.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Cầu cho LH Maria Nguyên, các LH Phero và Maria.

- Cầu cho LH Phero, Giuse và Maria.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho Thêm Lê và và Ky Le do Hồng – Nhơn xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các LH nơi luyện ngục do anh Cường xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse, cầu cho LH Anna và các LH tiên nhân do 1 người xin.

Thứ Bảy ngày 19/03 lúc 10:30 Sáng

Mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse, quan thầy bổn mạng do:

  • Đinh – Thùy xin
  • 1 người xin

- Xin lễ như ý chỉ, cầu cho 2 LH thai nhi, LH Giuse Trần Văn Vy và Giuse Lê Bảo Huy, cầu cho Giuse Lê Quang Long mau bình phục, Giuse Hayden Trần luôn mạnh khỏe và xin đi đường được bình an do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Trương Thi Phê và Gioan Baotixita Hai Văn Lê do 1 người xin.

- For the Holy souls

- For the soul of Elina Beltram.

- Thanksgiving for the consecration of Russia and for the souls of Glorioso family. 

Thứ Bảy ngày 19/03 lúc 7 Tối

- Cầu cho LH Catarina Trần Thị Vui vừa mới qua đời tại Việt Nam do các cháu Xuân Bích xin.

- Cầu cho các LH vừa mới qua đời tại Ukraine. Xin bình an cho đất nước Ukraine do gđ Gioan Kim và Maria xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Gioan Kim Nguyễn Xuân Lộ và LH Anna Nguyễn Thị Hiền do các con và cháu Lạc Thủy Ân xin.

- Cầu cho LH Maria, Giuse, Anton, Phanxico Savie, các LH tiên nhân cùng các đẳng LH do các con cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Lễ giỗ mãn tang. Cầu cho LH Phero Dương Văn Hiển do cô Sen và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa vừa mới qua đời do ông Lân xin

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, bố mẹ hai bên và toàn thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

-Tạ ơn thánh Teresa và Giesu Hài Đồng do anh Phương xin.

- Cầu cho LH Maria do Phạm Thị Nhu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Mừng kính thánh cả Giuse quan thầy bổn mạng do Phú – Hương xin.

- Cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita, Augustine và các LH ông bà tổ tiên do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an cho gia đình và cho thế giới do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 20/03 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH ông Ninh vừa mới qua đời tại Surrey do Đinh – Thùy xin.

- Lễ giỗ 3 năm. Cầu cho LH Phero Vũ Công Tuấn. Xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho Nicolas nhân dịp sinh nhật do chị Kim xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH tổ tiên và LH Giuse do Dũng Liễu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton-Maria cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, bố mẹ hai bên và toàn thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Teresa vừa mới qua đời do ông Lân xin

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do Đức - Thanh xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria, Matthew và Gioan Baotixita do ô.b Ngọc Anh và các con cháu xin.

-Cầu cho LH Giuse Cao Văn Hiến do gđ Khoa Thư xin.

- Xin cho mẹ đi đường bình an do con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria.

- Cầu cho 6 LH Giuse, 6 LH Maria, 5 LH Gioan Baotixita và các LH ông bà tổ tiên. Xin ơn chữa lành do bà Nguyễn Thị Thìn xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Loan và Anna Phạm Thị Xứng do:

  • Anh chị Đào xin.
  • Bà Ba Cường xin.

Chúa Nhật ngày 13/03 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH Phero và Maria do ông Nên xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 2 LH Giuse do gđ Đào Tài xin.

Thứ Ba 22/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

Thứ Ba 22/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

Thứ Tư 23/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh, 2 LH Maria 

Thứ Tư 23/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh, 2 LH Maria 

Thứ Năm 24/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

Thứ Năm 24/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram