Thông Báo Cuối Tuần- CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C - 3/4/22

1. Hôm nay giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 cho giáo phận Vancouver, là quỹ bác ái mùa Chay, của tổ chức Phát Triển và Hòa Bình, Caritas Canada.

2.Thứ Tư, ngày 6 tháng 4, lễ tiếng anh chuyển từ 7 giờ tối lên 8 giờ sáng và Thứ Sáu, ngày 8 tháng 4, lễ tiếng việt chuyển từ 7 giờ tối lên 10:30 sáng.

3. Hội Mân Côi sẽ không họp vào thứ Bảy ngày 9 tháng Tư, vì giáo xứ có tĩnh tâm.

4. Tĩnh Tâm và Giải Tội trong Mùa Chay năm nay của giáo xứ: 

Thứ Tư, ngày 6 tháng 4 đến thứ Sáu ngày 8 tháng 4: Lúc 6:30 tối chầu Thánh Thể, 7 giờ tối: giảng thuyết, 8 giờ: giải tội.  

  • Thứ Tư, ngày 6 tháng 4: cho tiếng Anh, do linh mục David Bellusci, thuộc dòng Đa Minh, giảng thuyết, với đề tài “Trở về và yêu thương”
  • Ba ngày còn lại, cho tiếng Việt, do cha Giuse Vũ Đảo, thuôc hội dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, giảng thuyết. Gồm:
  • Tối thứ Năm: với đề tài “Hãy hoán cải và tin vào Phúc Âm”
  • Tối thứ Sáu: với đề tài “Hãy học cùng Thầy”
  • Riêng thứ Bảy, ngày 9 tháng 4, sẽ có buổi tĩnh tâm và hỏi đáp, từ 10:30 sáng đến 4g chiều, do nhóm Lòng Chúa Thương Xót phụ trách. Bữa ăn trưa sẽ miễn phí. Giáo xứ mời tất cả ông bà anh chị em, hãy sắp xếp để cùng tham dự buổi tĩnh tâm và trao đổi này cùng với Cha Giuse Vữ Đảo.

5. Tối Chúa Nhật ngày 3 tháng 4, lúc 7:30 tối, mời các bạn trẻ tham dự tĩnh tâm giới trẻ: Với đề tài: Hãy từ bỏ mình và bước theo Chúa Giêsu. 

6. Ban ẩm thực xin mời quý ông bà anh chị em hy sinh chút thời gian đến cuốn chả giò giúp giáo xứ gây quỹ vào thứ Hai, ngày 04/04 bắt đầu lúc 8 giờ sáng tại basement của giáo xứ.

7. Nhóm Lòng Chúa Thương Xót xin thông báo: Những anh chị em nào có đóng tiền cho buổi tĩnh tâm năm trước mà không thực hiện được vì Covid, với tổng số tiền là $810 CAD, có thể liên hệ văn phòng hoặc anh Huỳnh Thưởng để được hoàn lại trong tuần tới. Nếu sau 1 tuần không liên lạc, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4, có nghĩa là số tiền ấy sẽ được đưa vào quỹ của giáo xứ.  

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 01/04 lúc 7 Tối

- Cầu cho các đẳng LH và xin cho các con mau sớm quay về với Chúa do 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Thánh Cả Giuse và cầu cho các đẳng LH do:

  • Các con xin.
  • 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho thế giới được bình an do cô Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại, LH Gioan Baotixita cùng các đẳng LH do 1 người xin.

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Huy Nghiêm, Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến, LH Maria cùng các đẳng LH do Phạm Thị Hợp xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vicente và Maria cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ, xin cho công việc làm ăn của anh em chúng con được tốt đẹp do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Phanxico Savie Lê Trung Thành, Martino Lê Văn Huệ và xin ơn chữa lành do 1 người xin.

Thứ Bảy ngày 02/04 lúc 7 Tối

- Lễ giỗ - cầu cho LH Giuse Đaminh cùng các đẳng LH do gđ Minh Diễm xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Lễ giỗ mãn tang. Cầu cho LH Phero Dương Văn Hiển do cô Sen và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa vừa mới qua đời do ông Lân xin

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho các đẳng LH, xin ơn chữa lành và xin đi đường được bình an do 1 người xin.

- Lễ giỗ, cầu cho linh hồn linh mục Phero Nguyễn Viết Bình do Bằng Thy xin.

- Cầu cho LH Anna và Đaminh do chị Nguyễn Thị Trâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân, đặc biệt cho mẹ nhân ngày sinh nhật do gđ Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Ambrosio, Giuse, Gioan Baotixita và xin đi đường được bình an do vợ và các con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, lễ giỗ cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Kim Liên cùng các đẳng LH do gđ Thúy và anh chị Hà Tú xin.

- Lễ giỗ - cầu cho LH Phero và Gioan

- Lễ giỗ - Cầu cho LH Benedito Nguyễn Hoàng do ô.b Luân xin.

- Xin lễ như ý chỉ do 1 ngưới xin.

- Cầu cho LH Giuse mới qua đời tại Mỹ do Phúc xin.

- Cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vicente và Maria do 1 gđ xin.

Chúa Nhật ngày 03/04 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Maria Bùi Thị Quỳ vừa mới qua đời ở Việt Nam do 1 người xin.

- Lễ giỗ 100 ngày - cầu cho LH Maria do Phạm Thị Nhu xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Cầu cho bà cố Maria Đào Thị Sen vừa mới qua đời tại Mỹ do ô.b Ngọc Anh xin.

- Cầu cho LH Teresa vừa mới qua đời do ông Lân xin

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 1 người xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Toma, Maria do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho 2 LH Anna, 2 LH Toma, 2 LH Phero, Augustino, Giuse và các đẳng LH do Toàn Hà xin.

- Cầu cho LH Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi do gđ Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân, đặc biệt cho mẹ nhân ngày sinh nhật do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Giuse Khải Đỗ do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên do Quang Thêu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.

- Lễ giỗ - cầu cho LH Maria do chị Thủy xin.

- Cầu cho LH Gioan Kim Nguyễn Văn Tuy, Nguyễn Văn Tấn, Anna Hoàng Thị Miên và Maria Nguyễn Thị Sáng do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, và xin cho công việc được tốt đẹp.

- Lễ giỗ 3 năm - cầu cho LH Phero Vũ Công Tuấn do Quang Thêu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 1 gđ xin.

Chúa Nhật ngày 03/04 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH Cha Mary Francis de Sale, Cha Giuse và ông cố Giuse do 1 người xin.

- Xin ơn sám hối và ơn chữa lành do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, lễ giỗ-cầu cho LH Giuse Đỗ Quang Khải do gđ anh Sự xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Lê Văn Hai do Phương Thu xin.

- Cầu cho LH Phero do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Cha Trương Bửu Diệ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Phero, Teresa cùng các đẳng LH do Thu Dung xin.

- Lễ giỗ 5 năm cầu cho LH bà bố Teresa và các LH tiên nhân do 1 người xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vicente và Maria cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

Thứ Ba 05/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH bà Annê, Vincent Anna, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cùng các LH và xin cho thế giới được hòa bình. 

Thứ Tư 06/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH bà Annê và xin lễ như ý chỉ

Thứ Năm 07/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH bố mẹ Gioan Baotixita và Matta.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram