Thông báo cuối tuần - CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - B - 05/16/2021

1. Rước Mình Thánh Chúa vẫn như thường: Tối thứ Bảy, từ 8 đến 8g45, và chiều Chúa Nhật từ 1 đến 1g45.

2. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh Lễ tối thứ Sáu và cuối tuần.

3. Thánh Lễ An Táng: cho ông Giuse Lê Ngọc Phương, vào thứ ba, ngày 25 tháng 5 lúc 11:30, được trực tuyến cho cộng đoàn tham dự tại nhà.

4. Hội Mân Côi sẽ sinh hoạt và họp ngoài trời bắt đầu lúc 11:30g sáng, thứ Bảy, ngày 22 tháng 05.

5. Ca đoàn Cung Trầm tĩnh tâm, kỷ niệm 41 năm thành lập ca đoàn: vào chiều Chúa Nhật ngày 23 tháng 05. Chương trình: 1g30 giảng và chia sẻ; 3 giờ: Thánh Lễ.

6. Xin cộng đoàn lưu ý: Khi tham dự các Thánh Lễ cũng như rước Mình Thánh Chúa ngoài trời:

 • Luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét. Xin tránh tiếp xúc, hay quy tụ để nói chuyện trước và sau Thánh Lễ.
 • Để tạo điều kiện cho mọi người đều có thể tham dự các Thánh lễ vào tối Thứ Bảy và Chúa Nhật, xin ông bà anh chị em vui lòng chỉ đăng ký tham dự cách tuần 1 lần.
 • Ngoài Lễ tiếng Việt 11:30 trưa, mỗi sáng 8 giờ, đều có Thánh Lễ tiếng Anh, rất mong ông bà anh chị em khuyến khích nhau để tham dự bàn Tiệc Thánh, nhất là trong thời điểm này.

7. Sách Lời Chúa và suy niệm mỗi ngày, trọn Năm A, B, C, bằng tiếng Việt, đã sẵn sàng gửi tặng, và ông bà anh chị em có thể đến nhận về, trong giờ hành chánh.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thánh lễ Thứ Sáu ngày 14/05 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương vừa mới qua đời do hội Mân Côi xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do:

 • gia đình xin.
 • cháu Đinh Ngọc Lý xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do chồng và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Elizabeth Phan Thị Tốt mới qua đời tại VN do gđ Thiên Ân xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH cha cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa do:

 • dì Tươi xin.
 • Hội Khấn xin.

- Cầu cho LH hội viên đã qua đời trong tháng 5, LH Maria Lê Thị Lễ, Maria Trần Thị Phướn, Maria Hoàng Thị Nhiên, Anna Đỗ Thị Diên và Banabe Nguyễn Văn Vân do Hội Khấn xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ và cho em trong lúc bệnh. Cầu cho LH Gioan Kim, Maria Madalena và Maria do ông bà Hồ Phó xin.

- Cầu cho LH Maria và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Matthew do ông bà Ngọc Anh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Kim, Maria Madalena và Maria. Cầu cho một thành viên trong gia đình được ơn chữa lành.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến do

 • ông bà Huỳnh xin.
 • Một người xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH thầy cả Mátcô Bùi Quan Đức do bà Kim xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna và Gioan Baotixita.

- Lễ tạ ơn. Lễ giỗ, cầu cho LH Andrê do Hiền – Nhiệm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên do bà Hạnh xin.

Thánh lễ Thứ Bảy ngày 15/05 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương vừa mới qua đời do:

 • Nhóm thân hữu và cô Tánh xin.
 • Cô chú Loan Mạnh xin.
 • Gđ chú thím Vũ Văn Tình và các con cháu ở Mỹ xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ cho Thuận do gia đình Phạm-Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành cho mau khỏi bệnh. Lễ giỗ, cầu cho 3 LH Vincente cùng các LH tiên nhân nội ngoại do gia đình Sơn Huệ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gia đình. Xin thánh hóa công việc do gia đình Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến, Giuse Bùi Phước Hải và Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do chồng và các con xin.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến do

 • ông bà Huỳnh xin.
 • Một người xin.

- Cầu cho LH Maria Trần Thị Sót do gia đình xin.

- Cầu cho các đẳng LH do Nguyễn Thị Loan xin.

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH sơ Maria Gabriella Nguyễn và sơ Monica Fumo do gia đình ac Khương Diễm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do ac Hiếu Trang xin.

- Cầu cho LH Maria.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Lễ, các LH thai nhi và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria và Andre. Cầu cho cha cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa do ac Hiện Vóc xin.

- Cầu cho LH cha cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa, cha cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi và LH Giuse Nguyễn Nhân mới qua đời tại Mỹ do gđ ac Thuận Hiếu xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 16/05 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương vừa mới qua đời do:

 • Ban Báo chí của công đoàn giáo xứ Thánh Giuse xin.
 • Cô Nga xin.
 • Chị Trang xin.
 • Ôb Nguyễn Văn Trung xin.
 • Ac Tứ Long xin.
 • Bà Ba Cường xin.
 • Ac Đào xin.
 • Ôb Viên xin.
 • Hai con Khang Lệ và các cháu xin.
 • Bà Tạ Tuyết xin.

- Cầu cho LH Gioan Phạm Văn Vang vừa mới qua đời tại VN do:

 • con Vân-Tỳ xin
 • Ôb Lê Văn Chung xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin. ü

- Cầu cho LH Maria mới qua đời tại Việt Nam do anh chị Thành - Ba xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do chồng và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Vũ Thị Xuân và LH Maria Đinh Thị Luyến vừa mới qua đời do gđ Vũ Bá Hải xin.

- Cầu cho các LH vừa mới qua đời trong Giáo Xứ do gđ Hiền – Nhiệm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH bà cố Anna Đậu Thị Kim Liên. Lễ giỗ, cầu cho LH linh mục Augustino Nguyễn Viết Chung và các đẳng LH do ông bà Huỳnh xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH cha cố Đaminh Ngô Hưng Nghĩa do một nhóm thân hữu xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do:

 • bác Hoa xin.
 • Một người xin

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita.

- Cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho mẹ và những người mẹ trong đại gia đình hai bên do gia đình Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Thế Hương xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão và các đẳng LH do con các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:

 • anh chị Tài – Hương xin.
 • Kenny Young xin.
 • Ac Hiếu Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do cô Nga xin.

- Cầu cho LH Antôn Nguyễn Quang Thắng do Quang Thanh xin.

- Cầu cho LH Phêrô và Phaolô Nguyễn Đức Tính do các cháu và em xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do ac Tứ Long xin.

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH sơ Maria Gabriella Nguyễn và sơ Monica Fumo do gia đình ac Khương Diễm xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Loan do ac Đào xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Anna do ôb Trần Văn Thanh xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 16/05 lúc 3:00 chiều

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hoàng do vơ và các con xin.

- Cầu cho 2 LH Maria, Giuse và Phêrô do Thành-Ba xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin Lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse, Maria và các đẳng LH. Kính thánh Catarina và LH các chiến sĩ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Maria và LH Đặng Thị Hậu.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Vincente Ngô Văn Dũng.

- Lễ tạ ơn do Trần Quốc Tuấn xin.

Thứ Ba, 18/05 11:30 sáng

- Cầu cho LH Maria và Teresa

Thứ Tư, 19/05/2021 lúc 11:30 sáng

- Cầu cho LH Maria và Teresa

Thứ Năm, 20/05/2021 lúc 11:30 sáng

- Cầu cho 3 LH Giuse, LH Maria và Teresa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram