Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A - 19/03/2023

THÔNG BÁO

1. Giáo xứ sẽ có 3 buổi tĩnh tâm, vào ngày 22 (tiếng Anh), 23 và 24 (tiếng Việt) tháng 3. Giảng thuyết vào 7 giờ tối; Ban bí tích hòa giải sẽ từ 8 giờ tối.

Xin lưu ý: Lễ tiếng Việt vào thứ Bảy ngày 25 tháng 3, sẽ là 6g15 tối, sau đó 7g15 tối là Thánh Ca Sám Hối: “Về đi con!” (Lễ tiếng Anh vẫn được cử hành vào 5 g chiều)

2. Tổng vệ sinh Giáo Xứ: xin mời ông bà anh chị em hy sinh chút thời gian đến phụ giúp dọn dẹp trong và ngoài Giáo Xứ vào lúc 10g30 sáng, thứ Bảy, ngày 01 tháng 04 để mừng Chúa Phục Sinh.

Thứ Sáu ngày 30 tháng 6, đến 6:00 chiều Chúa Nhật ngày mùng 2 tháng 7 (chỉ 3 ngày cuối tuần). Khoá học này dành cho tất cả các đôi vợ chồng đã thành hôn đang sống hạnh phúc hoặc chưa hạnh phúc; đang gặp những khó khăn hoặc có nguy cơ đổ vỡ.

Đây là khoá học được mở ra trên khắp thế giới cho cộng đồng Công Giáo Việt, và đây là khoá thứ 834. Bằng những chia sẻ cụ thể của các cặp hôn nhân đang sống với nhau hạnh phúc; bằng những kinh nghiệm thực tế của những anh chị đã vượt qua những trắc trở trong đời sống hôn nhân, khoá học sẽ rất hứng thú và hữu ích cho mọi người. Những người đồng hành và hướng dẫn cho Khoá học này tại giáo xứ chúng ta sẽ đến từ USA, Toronto, Montreal, Calgary và Victoria. Rất mong các đôi vợ chồng ghi danh sớm để Ban Tổ Chức dễ dàng sắp xếp.

Để tham dự, xin điền vào Phiếu Ghi Danh ở cuối nhà thờ và gửi lại cho Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót là 30 tháng 4. Những chi tiết khác, Giáo Xứ sẽ thông báo sau.

5. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3, do nhóm Kính Lòng Thương Xót phụ trách.

6. Sách Lời Chúa: cho tháng 1 đến tháng 6 đã có tại văn phòng giáo xứ. 

7. Hiệp sĩ Columbus sẽ có buổi thông tin gia nhập hội hiệp sĩ Columbus người Việt vào Chúa Nhật ngày 26 tháng 3, sau thánh lễ 9h30 sáng tại giáo xứ.

8. Giáo xứ có bán chả giò để gây quỹ, xin liên hệ cuối nhà thờ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 17 tháng 3 lúc 7g Tối

 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 •  Cầu cho LH Phê-rô Ngô Văn Dũng do vợ và con xin.
 • Cầu cho các LH do Phạm Thị Hợp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH tiên nhân và các LH nội ngoại 2 bên do 1 người xin.
 • Cầu cho các LH qua đời trong trận động đất ở Thổ Nhỹ Kỳ và Syria do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho 2 LH Phê-rô Phít và Phê-rô Chánh do anh Hướng xin.
 • Cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho anh trai mau lành bệnh do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Xin lễ như ý chỉ.
 • Cầu cho LH I-nê Phạm Thị Chén.
 • Cầu cho các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Cầu cho LH Dominico và Philipphe do Tài Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

Thứ Bảy ngày 18 tháng 3 lúc 7g Tối 

 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria mới qua đời tại Bỉ do anh chị Phiên xin.
 •  Cầu cho LH Phê-rô Ngô Văn Dũng do vợ và con xin.
 • Cầu cho Lh Anna Hồ Thị Nhất mới qua đời tại VN và các đẳng LH.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Gioan Kim Nguyễn Xuân Lộ do Xuân Thiên và G/đ xin.
 • Lễ giỗ 29 năm cầu cho LH ông cố Giuse.
 • Lễ giỗ cầu cho mẹ là LH Anna Nguyễn Thị Hiền do các con Maria và Steve xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Xin lễ bổn mạng Thánh Giuse quan thầy do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Hiếu – Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ.  Cầu cho bố mẹ và toàn thể gia đình 2 bên.  Xin ơn chữa lành cho những người thân đang đau nặng do gđ Quang - Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH Maria do G/đ Phạm Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Teresa ông bà Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.
 • Cầu cho các đẳng LH.  Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh và các LH tiên nhân do V/c Thanh Mỹ xin.
 • Cầu cho LH bố mẹ là LH Gioan Baotixita và Maria do anh chị Nam Phụng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Cầu cho LH Alyssa do Xuân Lê xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an cho G/đ.  Xin lễ như ý chỉ do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Phao-lô Nguyễn Hữu Xuyến do Phạm Thị Hợp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an cho G/đ.  Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Vincente Ngô Viết Ty do G/đ Hòa Chung xin.
 •  Tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do anh Anton xin.
 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do A/c Huệ Long xin.
 • Cầu cho bố LH Gioan Baotixita do A/c Phương Hợp xin.

Chúa Nhật ngày 19 tháng 3 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Dominico Phạm Tâm mới qua đời tại VN do Ô/b Phạm Dương xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria mới qua đời tại Bỉ do anh chị Phiên xin.
 • Cầu cho LH Dominico mới qua đời do 1 người xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Phê-rô Vũ Công Tuấn do chị Kim xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Ngô Văn Dũng do:
  • vợ và con xin.
  • G/đ Hùng Nga xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sửu do G/đ Hùng Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Bùi Trương Anh Hào do Ba mẹ xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • Con Nguyên Nga xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Cầu cho LH Cha cố Timothe McCathy và Giuse Nguyễn Văn Tuyến do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Lorenso và các đẳng LH do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do:
  • Vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ.  Cầu cho bố mẹ và toàn thể gia đình 2 bên.  Xin ơn chữa lành cho những người thân đang đau nặng do gđ Quang - Nguyên xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho các đẳng LH.  Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và Maria Sỉu do bà Hồ Phó xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH Teresa Hà Thị Mến, Martin Lê Văn Huệ, Phanxico Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bính xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Maria do 1 người xin.
 • Lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 16 năm hôn phối do 1 người xin.
 • Cầu bình an cho G/đ nội ngoại 2 bên do 1 người xin.
 • Xin ơn chữa lành cho bệnh nhân tâm thần Anna và các bệnh nhân khác do 1 người xin.
 • Mừng kính Thánh Cả Giuse quan thầy.  Lễ giỗ cầu cho mẹ là LH Maria Nguyễn Thị Ân, LH Anna, 4 LH Phero cùng các đẳng LH do G/đ Minh Trang xin.
 • Cầu cho LH Maria và LH Phê-rô do A/c Đào xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, Giuse Phạm Hải, Maria Hạt do Monica xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho các LH nơi luyện ngục do G/đ Nguyên Vy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.

Chúa Nhật ngày 19 tháng 3 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Anna Hồ Thị Nhứt mới qua đời tại VN và xin cho mẹ được bình an do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.  Cầu cho LH Phê-rô Nguyễn Văn Hồng mới qua đời do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Cầu cho các đẳng LH.  Lễ giỗ cầu cho LH Vinh Sơn Maria do 1 người xin.
 • Cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho các đẳng LH.  Cầu cho 5 LH Giuse.
 •  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.
 • Cầu cho LH Maria do G/đ Cháu xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Khẩn do Phạm Thị Hợp xin.
 • Xin lễ mừng kính Thánh Giuse bổn mạng do Phú Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho các đẳng LH và xin ơn đi đường bình an.
 • do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Cầu cho LH nội ngoại 2 bên do Phạm Thị Hợp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Ambrosio Nguyễn Văn Thọ do G/đ Hòa Chung xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram