Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật IV Phục Sinh - 30/04/2023

THÔNG BÁO

1. Hôm nay, giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 của quý cộng đoàn cho quỹ ơn gọi linh mục của địa phận Vancouver (Work of Vocations).

2. Ghi Danh Giáo Lý Thiếu Nhi & Việt Ngữ Niên Khóa 2023-2024:

Địa Điểm: Văn Phòng Giáo Lý & Việt Ngữ (Nhà Xứ Cũ – Trên Lầu)

A. Dành cho Học Sinh Cũ:

1. Chúa Nhật 07 tháng 5: 11g sáng - 1g30 chiều

Các Lớp Việt Ngữ: Cấp 1 – 2 – 3 – 4 và cấp 5

Các Lớp Giáo Lý: Khai Tâm – Lớp Một – Hai- Ba và Bốn

2. Chúa Nhật 14 tháng 5: 11g sáng - 1g30 chiều

 Các Lớp Việt Ngữ: Cấp 6, 6A -7 và cấp 8

Các Lớp Giáo Lý: Lớp 5, 6, 7, và 8

B. Dành cho Học Sinh Mới: 

Chúa Nhật 28 tháng 5: 11g sáng - 1g30 chiều

Chúa Nhật 4 tháng 6: 11g sáng - 1g30 chiều

3Thứ Sáu đầu tháng, ngày 5 tháng 5, sẽ không có Lễ tiếng Anh lúc 8g sáng. Nhưng sẽ có Lễ cho học sinh lúc 9g sáng.

4. Thứ Bảy ngày 6 tháng 5 lúc 5g chiều sẽ có Lễ cho các em rước Lễ và xưng tội lần đầu. 

5. Hành hương Thánh Địa: Trung tuần tháng 9, Cha Dung sẽ tổ chức với tính cách cá nhân một cuộc hành hương dõi theo bước chân của ông Moisen và dân Do Thái trong Cựu Ước (tại Jordan) và cuộc đời của Chúa Giê-su nơi dương thế (tại Israel).  Khởi hành ngày 14 tháng 9 và trở về ngày 28 tháng 9 năm 2023.  Những ai muốn tham dự, xin liên lạc trực tiếp với Cha Dung (604 833 1044) để biết thêm chi tiết. Ưu tiên những người ghi danh trước.

6. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5, nhóm Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

7. Huynh đoàn Đaminh sẽ họp định kỳ vào Thứ bảy, ngày 6 tháng 5 lúc 10g30 sáng.

8. Hội các bà mẹ và đoàn Liên minh Thánh Tâm sẽ họp định kỳ vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 5 lúc 7g tối.

9. Hội Mân Côi sẽ họp vào Thứ bảy, ngày 13 tháng 5 lúc 10g30 sáng.

10. Ban Đức Mẹ thăm viếng sẽ đọc kinh lúc 8g tối vào những ngày sau:

•Thứ Hai, ngày 1 tháng 5: A/c Tuyết Tài 4929 Inverness St, Vancouver.  Phone (604) 875 8568.

•Thứ Tư, ngày 3 tháng 5: A/c Hiền Nhiệm 8023 136A St, Surrey.  Phone (604) 593 2082.

•Thứ Năm, ngày 4 tháng 5: A/c Thái Hà 1338 E. 27th Ave Vancouver.  Phone (604) 644 5924.

11. Sách Lời Chúa: cho tháng 1 đến tháng 6 đã có tại văn phòng giáo xứ. 

12. Giáo xứ vẫn bán chả giò để gây quỹ, xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc van phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 28 tháng 4 lúc 7g Tối

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ cầu cho LH mẹ là LH do A/c Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Bản do Ô/b Hiệp Trang xin.
 • Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Giuse, LH Maria và Gioan Kim do A/c Thắng Yến xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cầu bình cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho các LH linh mục, tổ tiên và các LH ân nhân do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Phero Phít, LH Chánh do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Martino Lý Đăng Lưu do Quỳnh Anh xin.
 • Cầu cho các LH thai nhi do Đỗ Đình Toàn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.
 • Cầu cho con đi xa được bình an do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Giuse Bùi Văn Từng do Ô/b Huỳnh Thưởng xin.
 • Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.

Thứ Bảy ngày 29 tháng 4 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Giuse vừa qua đời tại Việt Nam do Kim Châu xin.
 • Cầu cho LH cháu Teresa Nguyễn Xuân Thiên Linh vừa qua đời tại San Jose do Nguyễn Thị Mỹ Trang xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Quốc Tiến mới qua đời tại VN do G/đ 2 cháu Linh Lan xin.
 • Lễ giỗ cầu cho bố là LH Đaminh Đinh Viết Nhuân do A/c Hấn Nhung xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ cầu cho LH mẹ là Anna do các con, các cháu chắt xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Giuse và LH Maria do bác Viên xin.
 • Cầu cho 5 LH Giuse và 3 LH Maria do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Nguyễn Thị Bé do bác Nga xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên nội ngoại 2 bên do Băng Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho bố nhân ngày lễ quan thầy Thánh Giuse do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn và các LH do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Maria, Giuse và LH Phê-rô do G/đ Phạm Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự, LH Augustino, LH Anna và LH Phero do G/đ bà Tự xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh và các LH tiên nhân do G/đ Thanh Mỹ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, Maria Ngô Phạm Ngọc Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc Trâm, Mã Tú Huệ, Ngô Hớn, Tăng Kim Dung và các đẳng LH do A/c Lệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Phaolo và Lh Anna do Xuân Cường xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Bản do Ô/b Hiệp Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Mừng kỉ niệm 15 năm thành hôn do G/đ Linh Lan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse. Và cầu bình an cho G/đ, con cháu do cô Tuyết Tài xin.
 • Cầu cho các LH trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, LH Giuse Phạm Hải và các LH luyện ngục do Hà và Monica xin.
 • Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Tephano Nguyễn Ngọc Dương, LH Tephano Nguyễn Ngọc Khanh, LH Maria Nguyễn Thị Ngời, LH Giuse Nguyễn Ngọc Tâm do chị Thủy xin.


Chúa Nhật ngày 30 tháng 4 lúc 9g30 sáng

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse Lê Văn Hậu mới qua đời do Thái Hà xin.
 • Cầu cho LH Maria và LH Đaminh mới qua đời do A/c Đoàn Đào xin.
 • Lễ giỗ cầu cho bố mẹ là LH Giuse Vũ Bốn và LH Maria Trịnh Thị Nghĩa do chị Nam xin.
 • Lễ giỗ 3 năm cầu cho mẹ là LH Teresa Nguyễn Thị Nghé, 2 LH Giuse, LH Maria, LH Anna do G/đ Nhung Mười xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Giuse và LH Maria do bác Viên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ cầu cho LH Giuse Trần Văn Ánh do chị Kim xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Ký do cô chú Hùng Loan xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • Nguyễn Thị Huệ xin.
  • Nguyên Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho bố nhân ngày lễ quan thầy Thánh Giuse do G/đ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Maria do cô Kim Anh xin.
 • Cầu cho LH Maria Cao Thị Tuyết do Ô/b Ngọc Anh và các con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Ngô Văn Dũng do vợ và con xin.
 • Cầu cho LH Laurenso, Gioan Kim và các LH do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH. Xin ơn đi đường bình an do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho bố mẹ là LH Gioan Baotixita và LH Maria do cô Hương Thế xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, LH Vincente, LH Maria, LH Giuse, LH Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và LH Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin.
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Kỷ niệm ngân khánh 50 năm khấn trọn của Souer Anges Trần Thị Cúc do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Kỷ niệm 25 năm thành hôn do Hạnh Thủy xin.
 • Xin Chúa, Đức Mẹ và các Thánh gìn giữ và nâng đỡ các Cha trong giáo xứ do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó, LH Maria Cao Thị Tuyết và các LH nội ngoại 2 do G/đ bà Phó xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho đoàn hành hương đi đường bình an do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bính xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Thánh Patrick, Thánh Martin và các Thánh nam nữ. Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục do 1 người xin.
 • Cầu cho 5 LH Giuse và 3 LH Maria do 1 người xin.
 • Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho các LH và các LH tiên nhân do 1 người xin.


Chúa Nhật ngày 30 tháng 4 lúc 2g chiều

 • Lễ giỗ cầu cho LH Kennet Nguyễn Kim do Dũng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Cầu cho LH Phero Quang do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH tiên nhân, thân nhân và ân nhân do G/đ Hiền Nhiệm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã gìn giữ G/đ con do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse và LH Maria do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.

Thứ Năm ngày 4 tháng 5 lúc 10g30 sáng

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ cầu cho LH Anna.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram