Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - B - 05/30/2021

1. Rước Mình Thánh Chúa vẫn giữ như cũ: Tối thứ Bảy, từ 8 đến 8g45, và chiều Chúa Nhật từ 1 đến 1g45.

2. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh Lễ tối thứ Sáu và cuối tuần.

3. Trường tiểu học của giáo xứ: vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký cho năm học 2021-2022 từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 07. Kính mong các gia đình có con em trong độ tuổi này đăng ký cho con em mình học tại môi trường công giáo của giáo xứ, điều này phụ huynh cũng đang cộng tác để xây dựng và phát triển đời sống tâm linh của giáo xứ thánh Giuse chúng ta sau này.

4. Các Thánh lễ Thêm Sức tại giáo xứ năm nay như sau:

 • Cho các em tại trường tiểu học của giáo xứ: vào lúc 7g tối thứ Tư, ngày 02 tháng 06 do Đức Cha David Monroe chủ tế.
 • Cho các em lớp bảy còn lại trong năm ngoái của trường Việt Ngữ: vào 2g chiều, thứ Bảy, 05/06 tại giáo xứ, do cha Chánh xứ chủ tế.

Các Thánh lễ trên sẽ được trực tuyến. Kính mong quý cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho các em.

5. Rước lễ Lần Đầu đợt 2: vào ngày Chúa Nhật ngày 06/06 lúc 3g chiều dành cho các em trường Giáo Dục Đức Tin. Thánh Lễ này sẽ được dành riêng cho các em và gia đình.

6. Thứ Sáu ngày 11/06, Bổn mạng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: sẽ tĩnh tâm lúc 6g tối, sau đó 7g: Thánh Lễ.

7. Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6, các thầy cô, trưởng ban trong Ban giáo dục Đức Tin và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ tĩnh tâm, lúc 1g chiều, sau đó 3g Thánh Lễ.

Xin công đoàn thường xuyên cập nhật thông tin tại trang mạng của giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 28/05 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do:

 • gia đình xin.
 • cháu Đinh Ngọc Lý xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Phero. Cầu bình an cho gia đình đặc biệt là các bậc cha mẹ trong tháng hoa.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH cha cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa.

- Lễ giỗ 6 năm, cầu cho LH Maria và cầu bình an cho gia đình do anh Thăng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Elizabeth Phan Thị Tốt, Ambrosio, Gioan Baotixita và Giuse do gđ Thiên Ân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh, Phero Khắc, Lucy Phấn, Giuse Lê Ngọc Phương, Phero Can, Rosa Thìn, các LH linh mục, tổ tiên, ân nhân và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Cầu cho các LH qua đời vì đại dịch Covid và các đẳng LH do anh Hướng xin.

- Cầu cho LH cha Trang do bà Nối xin.

- Cầu cho LH dì Kim do anh Dũng xin.

- Cầu cho LH ôb chánh Phấn và xin bình an cho gia đình cô Thắm.

- Cầu cho LH Maria Trần Thị Lan và các LH tiên nhân.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 29/05 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Martino Trần Minh Hoàng mới qua đời tại Vancouver do chú dì Tuyết Nam và các em xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do gđ Thu Hiền xin.

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do:

 • gia đình Thu Hiền xin.
 • Dì Tươi xin.
 • Bà Kim xin.
 • Bác Suy xin

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin.

- Cầu bình an cho mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ Thánh Giuse do ca đoàn Cung Trầm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ cho những người thân do gia đình Phạm-Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Martino và Maria lễ giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gia đình. Xin Thánh hóa công việc do gia đình Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho 3 LH Vincente cùng các LH tiên nhân nội ngoại do gia đình Sơn Huệ xin.

- Cầu cho LH Maria Trần Thị Sót do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gđ, các con và các cháu. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho 4 LH Phero và các đẳng LH, đặc biệt là các LH vừa mới qua đời do gđ Minh Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Xin ơn chữa lành. Cầu cho 2 LH Đa Minh và Phero do bác Suy xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Xưa do ac Nhung Hấn xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Võ Ninh do gđ cô chú Võ Khang xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria do Ký và Trong xin.

- Cầu cho LH Giuse Vũ Đình Hiển.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Nguyễn Đức Châu do:

 • Gđ ac Bằng Thi xin.
 • Một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho con gái được khỏe mạnh, bình an.

- Cầu bình an cho gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ do gđ anh chị Khánh Nga xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 30/05 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Anna vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Hảo Phượng xin.

- Cầu cho LH Martino Trần Minh Hoàng mới qua đời tại Vancouver do chú dì Tuyết Nam và các em xin.

- Cầu cho cụ bà Phelomena Đỗ Thị Khang vừa mới qua đời tại VN do gia đình bạn xin.

- Cầu cho LH Gioan Phạm Văn Vang vừa mới qua đời tại VN do con Vân Tỳ xin.

- Cầu cho LH Giuse Trần Hữu Thịnh vừa mới qua đời do gđ ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương vừa mới qua đời do:

 • gia đình Thu Hiền xin.
 • Ban Đức Mẹ thăm viếng xin
 • Một người xin.
 • Ôb Đạm xin.
 • Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin.
 • Hội Lòng Chúa Thương Xót xin.
 • Nhóm học hội Kitô Giáo xin.
 • Một gia đình xin.
 • Gđ ac Hảo Phượng xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do gđ ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu xin sự liên kết vững vàng trong đức tin của các anh chị em trong ca đoàn Cung Trầm do ca đoàn Cung Trầm xin.

- Cầu cho các hội viên được bình an và cầu cho các đẳng LH nhân dịp mừng ngày bổn mạng do Ban Đức Mẹ Thăm Viếng xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Cầu bình an cho tất cả gia đình trong giáo xứ và các ông bà cao niên luôn sống vui khỏe và phó thác trong tình yêu của mẹ Maria do Hội Các Bà Mẹ xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do:

 • bác Hoa xin.
 • Một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Martino và Maria lễ giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gia đình. Xin Thánh hóa công việc do gia đình Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Thế Hương xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão và các đẳng LH do con các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Giuse Trần Hữu Thinh và LH Giuse Lê Ngọc Phương vừa mới qua đời do anh chị Vũ Bá Hải xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse, Dominico, 2 LH Maria và các LH tiên nhân do cô chú Loan Mạnh xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria do Ký và Trong xin.

- Cầu cho LH Phero do ac Thành Ba xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do Lê Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do gia đình bạn xin

- Cầu xin ơn lành và sức khỏe cho mẹ nhân dịp thượng thọ 90 tuổi do các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gđ Hiền Nhiệm xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thơm do hai con Vân Tỷ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phêrô và Phaolô Nguyễn Đức Tính do cháu và các em xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Antôn do em Quang Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an và hạnh phúc cho các gia đình bạn hữu do anh chị Cường – Mai xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do Kenny Young xin.

- Cầu bình an cho gia đình do cô Nga xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 30/05 lúc 3:00 chiều

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hoàng do vơ và các con xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna và Andre do ac Đức - Thanh xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Võ Ninh. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do bà Kim xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Ta, Vincent Nguyễn Văn Yến, 2 LH Giuse và bà Barbara.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ân nhân và tiên nhân.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse, Maria và các LH tiên nhân.

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram