Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH– 02/01

1. Thứ Ba, ngày 04/01, lúc 6 giờ tối sẽ có buổi đọc kinh cầu nguyện cho cụ bà Maria Vũ Thị Thanh, tại nhà quàn Glen Heaven Memorial, số 1835, đường Hastings East. Lễ an táng sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 05/01 lúc 10:30 sáng.

2. Thứ Bảy, ngày 08 tháng 01, lúc 10:30 sáng, dự kiến sẽ có buổi đọc kinh cầu nguyện của ông Thoma Nguyễn Thanh Thế, sau đó là Lễ an tang, lúc 11:30 cùng ngày.

Kính mong quý cộng đoàn cùng cầu nguyện cho hai linh hồn vừa mới qua đời trong giáo xứ.

3. Thứ hai ngày 03 tháng 01, văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa.

4. Theo quy định từ Địa Phận về việc an toàn trong mùa Covid, Giáo xứ vẫn đang tạm dừng các hoạt động sinh hoạt, hội họp, tập hát, học bên trường ngày Chúa Nhật.

5. Về việc tham dự các Thánh Lễ cuối tuần: Để tránh tập trung vào Lễ tối thứ Bảy 7 g và sáng Chúa Nhật 9:30, xin quý anh chị em chia nhau tham dự 1 trong 3 Thánh Lễ tiếng Anh như sau: thứ Bảy lúc 5g chiều; Chúa Nhật 8g sáng, và 6g chiều.

6. Đã có phong bì công đức cho năm tới, 2022, phía cuối nhà thờ.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau, cho giáo xứ và cho Giáo Hội. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 31/12 lúc 9h tối: Lễ Giao Thừa - Lễ Mẹ Thiên Chúa

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Teresa, Giuse, Maria và Phanxico Xavie và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an, xin ơn chữa lành hồn xác và ơn thánh hóa công việc làm cho toàn thể gia đình trong năm mới do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anna, Ysave, Giacobe, Benado, Maria, Anthony, Phero.
 • Cầu cho LH Daminh, Gioan Baotixita, Tadeo, Martha, Maria, Phero, GIuse và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Daminh Phanxico Diệp.
 • Cầu cho LH Giuse, Teresa, Phaolo và các LH nơi luyện ngục.
 • Cầu bình an và xin ơn chữa lành cho gia đình Phương – Thu do cô Nga xin.

Thứ Bảy ngày 01/01 lúc 9:30 sáng: Lễ Năm Mới – Lễ Mẹ Thiên Chúa

 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ mới qua đời do:
  •  Cô Tánh xin.
  • Hội Mân Côi xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho 1 năm đã qua, xin ơn bình an và mạnh khỏe cho năm mới, cầu cho công ăn việc làm và mọi sự như ý, cầu cho 2 LH Guise, LH Maria, LH Teresa và các LH tiên nhân do Mười – Nhung xin. 
 • Cầu cho LH Vincente Ngô Văn Hóa và LH ông bà tiên nhân nội ngoại
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse nhân ngày giỗ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã ban bình an cho gia đình trong năm qua. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH Gioan và Maria do Truy – Hiên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Xin lễ kỷ niệm 62 năm hôn phối. Cầu cho các LH tiên nhân do ô/b Nguyễn Văn Viên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Teresa, Alphongso, Giuse Hiền, Phaolo, Lucia, Daminh-Maria, Phero, Giuse Minh
 • Cầu cho LH Anton, Teresa, Phanxico Savier, Teresa.
 • Cầu cho quê hương nước Việt Nam do 1 người xin.
 • TẠ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.

Thứ Bảy ngày 01/01 lúc 7g tối Lễ Chúa Hiển Linh

 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do:
  •  gđ anh chị Tố Lan xin.
  • đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.
 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Tho vừa mới qua đời tại Mỹ do Bằng – Thy xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Toma do anh Long và gia đình xin
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an, xin ơn chữa lành hồn xác và ơn thánh hóa công việc làm cho toàn thể gia đình trong năm mới do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa trong năm qua và cầu bình an cho năm mới do ô/b Dương Văn Tâm xin.
 • Cầu cho LH Phero và Maria do cháu Thụy Trâm xin.
 • Cầu bình an cho gia đình vào năm mới. Cầu cho LH Phero, Đaminh, các LH ông bà tổ tiên do Diễm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, các LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 02/01 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh vừa mới qua đời do:
  • Gia đình xin
  • Bà Ba Cường xin.
  • Anh chị Đào xin.
  • Gđ Tứ Long xin
  • Huynh đoàn Đaminh xin
 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do:
  • cô Tứ xin.
  • 1 người xin.
  • Gđ Tứ Long xin
 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời tại Việt Nam.
 • Cầu cho LH cha cố Giuse Trần Xuân Lãm vừa mới qua đời tại Việt Nam do Quang – Thêu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ 20 năm, cầu cho LH Phaolo do gđ Anh Thắng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Cecilia Lê Thị Trường, Henrico Phùng Nhơn, Anton Nguyễn Anh Khanh, 2 LH Lm. Giuse Phùng Thành, Phùng Cảnh và Lm Anton Phùng Mạnh do 2 con Tâm - Thu xin.
 • Cầu cho Lh Maria Đinh Thị Cấp do Đức - Thanh xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do:
  • anh Mười và Nhung xin.
  • ô.b. Phong Thoa xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do gđ Lee xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới do gđ Hiền – Nhiệm xin.
 • Cầu cho LH Giuse Diệp A Nhì, Maria Trần Thị Mai, các LH tiên nhân và các đẳng linh hồn do các con xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới do:
  • Võ Thị Cơ xin.
  • Anh chị Quốc – Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:
  • 1 người xin
  • David Nguyễn xin.
  • 1 người xin.
  • Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do gđ Tứ Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH tổ tiên, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an, xin ơn chữa lành hồn xác và ơn thánh hóa công việc làm cho toàn thể gia đình trong năm mới do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho 2 LH Giuse và 3 LH Maria do Lê Loan xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH đã qua đời do Mai Ly, Quang Huy và Mai An xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH ba là Vincente và mẹ là Maria nhân 8 năm ngày giỗ do Hòa Chung và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Andre
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, thánh cả Giuse và thánh Martino trong năm qua. Cầu bình an trong năm mới cho gia đình con cháu do ô/b Nguyễn Văn Chung xin.

Chúa Nhật ngày 02/01 lúc 3g chiều

 • Cầu cho LH GIoan do Nguyễn Văn Thạc xin. 
 • Cầu cho LH Teresa
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Maria Uông Thị Tuyết, Giuse Lý Văn Đức và Martin Lý Đăng Lưu do Quỳnh Anh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh, LH anh Hài, các LH qua đời vì đại dịch COVID, các LH tổ tiên, ân nhân và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH bố mẹ là Gioan Baotixita và Maria do a/c Nam Phụng xin.
 • Cầu cho LH Phero- Phaolo, Giuse, Vincente, Giuse.
 • Cầu cho LH Giuse, Phero Biên và Phero Tôn.
 • Cầu cho LH Giuse Phương, Maria và các đẳng LH
 • Lễ tạ ơn thánh Anton, Teresa, Phanxico Xavier, Teresa
 • Lễ tạ ơn thánh Teresa Đaminh, thánh Martin và các thánh nam nữ.
 • Lễ tạ ơn mẹ Theresa, John Paul II và các thánh tử đạo Việt Nam.

Thứ Ba 03/01 lúc 10:30 

 • Cầu cho 2 LH Maria và Đaminh.
 • Cầu cho LH Phaolo, Toma, Giuse và Gioan Baotixita

Thứ Tư 04/01 lúc 10:30

 • Cầu cho 2 LH Maria và Đaminh.
 • Cầu cho LH Phaolo, Toma, Giuse và Gioan Baotixita

Thứ Năm 05/01 lúc 10:30 

 • Cầu cho 2 LH Maria và Đaminh.
 • Cầu cho LH Phaolo, Toma, Giuse và Gioan Baotixita
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram