Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - B - 6/6/2021

1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ truyền giáo (Catholic Mission in Canada) tại Canada.

2. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh Lễ cho tối thứ Sáu và cuối tuần.

3. Rước Mình Thánh Chúa vẫn như thường: Tối thứ Bảy, từ 8 đến 8g45, và chiều Chúa Nhật từ 1 đến 1g45.

4. Về việc cho người già yếu và đau bệnh rước Lễ tại nhà: Anh chị em nào muốn mang Mình Thánh Chúa về cho người thân mình rước, hoặc muốn thừa tác viên đến nhà cho rước, xin vui lòng liên lạc với ông Đạm qua số điện thoại 604-251-3380.

5. Cập nhật chương trình gây qũy cho sân chơi tại trường tiểu học Thánh Giuse với tổng chi phí là $40,000 CAD. Hiện nay, giáo xứ đã nhận được là $13,275 CAD. Giáo xứ xin chân thành cám ơn sự quảng đại đóng góp của các anh chị em. Chương trình gây quỹ này sẽ được kết thúc vào ngày hết ngày 13/06. Kính xin quý cộng đoàn tiếp tục ủng hộ để Ban Giáo Dục của Giáo xứ có thể triển khai làm sân chơi cho các em ngay trong mùa hè này.

6. Tĩnh Tâm cho hai ngày, tối thứ Sáu, 11/6, của đoàn Liên Minh Thánh Tâm, và chiều thứ Bảy 12/6, ban Giáo Dục Đức Tin và Thiếu Nhi Thánh Thể.

7. Xin công đoàn thường xuyên cập nhật thông tin tại trang mạng của giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 04/06 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Robert Fletcher mới qua đời tại Mỹ do gđ ac Hải Nguyễn xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do:

 • gia đình xin.
 • cháu Đinh Ngọc Lý xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin.

- Cầu cho LH Giuse Hải, Maria Tính và các đẳng LH do Monica xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho 2 LH Maria, LH Giacôbê, Anna và Tadêo Isave do gd Đat – Hương xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Micae Hồ Hữu Phát do gia đình xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Đa Minh Phạm Ngọc Linh, LH Giuse và 2 LH Maria do ac Hương Oanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH Phero, Theresa và các đẳng LH do Thu Dung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse.

- Cầu cho LH Anna, Maria, Ysave, Giacobe, Benado, Anthony, Phero, Đa Minh, Gioan Baotixita, Tadeo, Martha, Giuse, Phanxico, Teresa, Phaolo, Phero-Phaolo, Vincente, Alphonso, Giuse Hien, Lucia, Đa Minh- Maria và các LH trong luyện ngục.

- Tạ ơn Thánh Anton, Thánh Teresa, Thánh Phanxico Xavie, Mẹ Theresa, Thánh John Paul II, Thánh Martin và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 05/06 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Robert Fletcher mới qua đời tại Mỹ do gđ ac Hải Nguyễn xin.

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời tại VN do Nguyễn Thị Loan xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin.

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do:

 • ôb Ngọc Anh xin.
 • gđ ac Tứ Long xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Cư do gđ ac Tứ Long xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Trần Thị Sót do gia đình xin.

- Lễ giỗ một năm, cầu cho Phêrô Nguyễn Văn Long do ông bà Nên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gđ. Xin thánh hóa công việc do gđ Quang – Nguyên xin.

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do:

 • vợ và các con xin.
 • cô Bích xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng do vợ và các con xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 06/06 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Robert Fletcher mới qua đời tại Mỹ do gđ ac Hải Nguyễn xin.

- Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời tại VN.

- Cầu cho LH Giuse Trần Hữu Thịnh vừa mới qua đời tại VN do:

 • Ban Giáo Dục Đức Tin xin.
 • Gđ ac Tứ Long xin.

- Cầu cho LH Anna vừa mới qua đời tại VN do bà Ba Cường và gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Madalena mới qua đời tại VN do ac Đoàn Đào xin.

- Cầu cho LH Martin Quốc Trần mới qua đời tại Mỹ do bà Đào xin.

- Xin ơn chữa lành cho Mai Thị Bạch Cúc tại VN do chị Trang và các cháu Mimosa và Tintin xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin.

- Cầu cho LH Gioan Phạm Văn Vang vừa mới qua đời tại VN do con Vân Tỳ xin.

- Cầu bình an cho các hội viên và cầu cho LH các hội viên đã qua đời do Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin.

- Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 35 năm Hồng Ân Thánh Hiến của Cha linh hướng Phaolo Trần Trung Dzung do đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão và các đẳng LH do con các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do:

 • một gia đình xin.
 • Các em và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gđ. Xin thánh hóa công việc do gđ Quang – Nguyên xin.

- Cầu cho LH Phaolô, Maria và các đẳng LH do Trí và Trâm xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Sim và các đẳng LH do ôb Lê Văn Trung xin.

- Cầu cho LH Phero Lê Văn Rỗi và Maria Lê Thị Hòa do con Lê Thị Rỹ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do bác Hoa xin.

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Xuân và Phero Lê Văn Mầm do:

 • hai con Trung và Rỹ xin.
 • Cháu Dung xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Tự do cháu Dung xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 24 năm hôn phối của anh chị Toàn Mai do bác Nên xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, các LH tiên nhân và các đẳng LH.

- Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Cận và Giuse Huỳnh Rao do một gia đình xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân, nội ngoại hai bên, thân nhân, ân nhân, bạn bè gần xa và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Philumena, Phero và Anna do ôb Trần Văn Nghệ xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 06/06 lúc 3:00 chiều

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hoàng do vơ và các con xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna và Andre do ac Đức - Thanh xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Võ Ninh. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do bà Kim xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Ta, Vincent Nguyễn Văn Yến, 2 LH Giuse và bà Barbara.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ân nhân và tiên nhân.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse, Maria và các LH tiên nhân.

Thứ Ba, 08/06 lúc 11:30 trưa

- Cầu cho LH Maria và Teresa

Thứ Tư, 09/06 lúc 11:30 trưa

- Cầu cho LH Maria và Teresa

Thứ Năm, 10/06 lúc 11:30 trưa

- Cầu cho LH Maria và Teresa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram