Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT– 26/12/2021

 1. Đêm giao thừa, thứ Sáu, ngày 31/12, lúc 9 giờ tối, song ngữ, Lễ Vọng - Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, là Lễ trọng và buộc. 

Qua ngày hôm sau, thứ Bảy, ngày 1/1, lúc 9:30 sáng: Lễ Đức Mẹ - Mẹ Thiên Chúa, trọng và buộc. Xin lưu ý: Lễ này không thay thế cho lễ Chúa Nhật nên cộng đoàn vẫn phải tham dự lễ tối thứ Bảy lúc 7 giờ tối, hoặc Chúa Nhật như thường lệ.

2. Theo quy định từ Địa Phận về việc an toàn trong mùa Covid, Giáo xứ sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động sinh hoạt, hội họp, cả các lớp Việt ngữ, giáo dục đức tin, cho đến khi có thông báo mới. 

3. Về việc tham dự các Thánh Lễ cuối tuần: Để tránh tập trung vào Lễ tối thứ Bảy 7 g và sáng Chúa Nhật 9:30, xin quý anh chị em chia nhau tham dự 1 trong 3 Thánh Lễ tiếng Anh như sau: thứ Bảy lúc 5g chiều; Chúa Nhật 8g sáng, và 6g chiều. Nếu số lượng hơn 250 người, sẽ có linh mục dâng Lễ bên gym của trường học với cùng giờ Lễ bên nhà thờ. Rất mong cộng đoàn nghe theo sự hướng dẫn của ban trật tự để đậu xe bên trường và tránh không ngăn cản giao thông trên con đường trước nhà thờ.

4. Thứ Hai, ngày 27 /12, văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa.

5. Thứ Năm, ngày 30/12 lúc 10:30 sáng, có lễ an táng cụ bà Têrêsa Phạm Thị Nghệ, là thành viên trong Huynh Đoàn Đa Minh và Hội Mân Côi, kính mong quý cộng đoàn cùng cầu nguyện cho bà Têrêsa.

6. Đã có phong bì công đức cho năm tới, 2022: Cộng đoàn có thể xem số thứ tự của mình đã ghi rõ trên 4 bàn ở cuối nhà thờ. Xin cộng đoàn vẫn theo dõi để biết thông tin cập nhật nếu có, trên trang mạng giáo xứ.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau, cho giáo xứ và cho Giáo Hội. Xin cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 24/12 lúc 9:30 tối Lễ Vọng Giáng Sinh

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giacobe mới qua đời do anh Thăng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ . Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho toàn thể gđ trong mùa Giáng sinh do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Cầu cho các đẳng LH
 • Cầu cho LH Gioanbaotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do 1 gđ xin.

Thứ Bảy ngày 25/12 lúc 9:30 sáng Lễ Giáng Sinh

 • Cầu bình an cho gđ và cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sen – lễ giỗ, Lh Matta, Phanxico Xavie, Giuse Bảo do Anna Trinh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gđ bác Vĩnh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH cha mẹ, LH hai chị là Micae và Maria do các con xin

Thứ Bảy ngày 25/12 lúc 7g tối Lễ Thánh Gia

 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do con Tố Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Maria mới qua đời tại Vietnam do chị Tánh xin
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình năm mới và cầu cho LH Matta – lễ giỗ do cô Ngọc Bích xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.
 • Cầu cho LH linh mục Giuse Trần Luân Lãm, Giuse Phạm Hải và các LH nơi luyện ngục do Monica xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an và xin ơn chữa lành cho toàn thể gđ trong mùa Giáng Sinh do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Anton Lê Đức Huynh do cô Bích xin
 • Cầu cho LH Phaolo Hoàng Đạt – lễ giỗ 1 năm do Bùi Thị Phận xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Phero Pham Văm Phít – lễ giỗ 14 năm do
 • Anh Hướng xin.
 • 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH các lin mục, tiên nhân và ân nhân do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ xin như ý chỉ do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cầu bình an cho gđ và cầu cho LH Gioan do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cầu LH Maria Nguyễn Thị La - lễ giỗ do gđ Hùng Lê xin.
 • Cầu cho LH Anphongso Linh Văn Lê do Ngọc Trân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gđ – kỷ niệm 29 năm ngày cưới và cầu cho các đẳng LH do Le Nam xin.
 • Lễ tạ ơn. Cầu cho LH Gioan Kim, Giuse, Maria, 2 LH Gioan Baotixita và LH ông bà tổ tiên do Hiếu – Trang xin.

Chúa Nhật ngày 26/12 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ mới qua đời do:
 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin.
 • Cô Tánh xin
 • Toàn Hà xin.
 • Cầu xin ơn chữa lành cho bác Tươi do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin.
 • Cầu cho LH Phero và Augutino mới qua đời tại Vietnam do Quang Thêu xin.
 • Cầu cho LH Giuse Vũ Văn Sự vừa mới qua đời tại Mỹ do Cô Tâm xin.
 • Lễ giỗ 100 ngày. Cầu cho LH Maria, Đaminh và các đẳng LH do Hiếu – Trang xin..
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do
 • ô.b. Phong Thoa xin.
 • anh Mười và Nhung xin
 • Đức - Thanh xin
 • Dung Dung xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do gđ Lee xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh L
 • ợi do ôb cố Luân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin.
 • Cầu cho LH Giuse Diệp.A.Nhì, Maria Trần Thị Mai, các LH tiên nhân và các đẳng linh hồn do các con xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình đặc biệt cho Giáo Xứ Thánh Giuse do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an và xin ơn chữa lành cho toàn thể gđ trong mùa Giáng Sinh do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Cầu cho LH ô.b Đắc do co Tâm xin.
 • Xin ơn chữa lành bệnh cho Maria Hằng và các bệnh nhân khác do 2 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm vừa qua, cầu bình an cho gia đình trong năm mới do gđ bác Vĩnh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Cecilia Lê Thị Trường, Henrico Phùng Nhơn, Anton Nguyễn Anh Khanh, 2 LH Lm. Giuse Phùng Thành, Phùng Cảnh và Lm Anton Phùng Mạnh do 2 con Tâm - Thu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp và các đẳng LH do ac Vũ Bá Hải xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.
 • Cầu cho LH Phero Tăng Văn Hòa, Phero Nguyễn Văn Hải và Giuse Nguyễn Thanh Hòa do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Anton – lễ giỗ do Thành Trong xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp và Guise Lê Ngọc Phương do ông Nên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do chị Trâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an trong năm mới do 1 người xin.
 • Cầu bình an cho gia đình cà cầu cho các đẳng LH.
 • Mừng Lễ thánh gia thất bổn mạng gia đình. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình và con cháu do gđ Minh – Trang xin.

Chúa Nhật ngày 26/12 lúc 3g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Phan quang Sơn mới qua đời do Lê Nam xin - 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giacobe mới qua đời do anh Thăng xin.
 • Xin tạ ơn Thánh Gia Thất do 1 người xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ và cầu cho các LH tiên nhân do Truy – Hien xin.
 • Cầu bình an cho gđ trong mùa Giáng Sinh và năm mới và xin cho công việc làm ăn được thuận lợi do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, guise, Phero, Maria và Vincente do 1 gđ xin.
 • Cầu cho quê hương Vietnam do 1 nguoi xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ và cầu cho các đăng LH do ac Tứ Long xin.
 • Cầu cho LH Augustino Bùi Quý Khoáng, và Maria Bùi Thị Phượng do 1 người xin.
 • Cầu cho LH chiến sĩ và những người đã qua đời vì đại dịch Covid do anh Hướng xin.

Thứ Hai 27/12 at 8AM

 • Cầu cho LH Phero Trương Hữu Phước - Lễ giỗ.
 • Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh, 2 LH Toma, 2 LH Anna, Lucia, Phero, Giuse và Augustino cùng các đẳng LH 

Thứ Ba 28/12 at 10:30

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Gioan Kim, Maria Madalina, Phero, Maria, Gioan Baotixita
 • Cầu cho LH Phaolo
 • Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh 
 • LH Maria và Toma

Thứ Ba 28/12 at 10:30

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Gioan Kim, Maria Madalina, Phero, Maria, Gioan Baotixita
 • Cầu cho LH Phaolo
 • Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh 
 • LH Maria và Toma
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram