Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật Mùa Chay I - B - 21/02/2021

1. Thu tiền đợt hai cho quỹ hưu dưỡng các Linh Mục già yếu thuộc địa phận Vancouver chúng ta.

2. Rước Mình Thánh Chúa: Vẫn tiếp tục mỗi Chúa Nhật, từ 1 đến 2 giờ chiều.

3. Về việc giải tội Mùa Chay năm nay: Giáo xứ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đời sống tâm linh của anh chị em trong thời gian thử thách này, nhất là những người phải đi làm ban ngày, nên giờ giải tội sẽ là buổi tối, mà không cần phải đăng ký trước:

Giờ giải tội: Từ thứ Ba đến thứ Năm, từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy: từ 6g chiều đến 6g45 chiều.

Nếu không thu xếp được những buổi tối đó, anh chị em có thể liên lạc với văn phòng giáo xứ lấy hẹn.

4. Giáo xứ đang tìm kiếm những tấm lòng quảng đại có thể giúp cho chương trình khuyến khích học tập của các em tại trường tiểu học thánh Giuse chúng ta: Trường gồm 8 lớp. Mỗi lớp sẽ được tặng $300 một năm, cho việc khen thưởng và sinh hoạt trong lớp. Kính xin anh chị em liên lạc văn phòng giáo xứ để biết thêm chi tiết.

5. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin chân thành cám ơn quý cộng đoàn vẫn tiếp tục tặng chai lon để hỗ trợ các chi phí sinh hoạt của đoàn. Xin các cô chú vui lòng để chai lon tại nhà kho trong bãi đậu xe nhà thờ, hầu thuận tiện cho việc thu gom của đoàn Thiếu Nhi của giáo xứ.

6. Giấy khai thuế cho năm 2020 và phong bì công đức cho năm 2021: đã có sẵn tại giáo xứ, xin quí cộng đoàn lấy về dùng.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ Thứ Sáu 19/02 lúc 7:00 tối

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Giacobe, Madalenna, Giuse và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse, Maria, LH Đặng Thị Hậu, LH các bệnh nhân và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do ac Tứ Long xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho cha Giuse Lê Hoàng Thụy vượt qua bệnh nguy tử do cô Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho ôb nội ngoại hai bên và xin Thánh hóa công ăn việc làm do gia đình chị Hợp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an trong năm mới. Cầu cho LH ôb cha mẹ, anh và thân nhân họ hàng hai bên.

- Cầu cho LH Giuse Bùi Đức Tuấn do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Andre Bá Cao Xuân Van Vy do Don Ba xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Sỹ và Anna Nguyễn Thị Thược

Thánh lễ Thứ Bảy 20/02 lúc 7:00 tối

- Cầu cho LH ông cố Giuse Đồng Văn Tân vừa mới qua đời tại Mỹ do gia đình ac Hiếu Trang xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thước vừa mới qua đời tại Anh do ôb Nguyễn Văn Trung xin.

- Cầu cho LH Phero Phạm Minh Tốn vừa mới qua đời do cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Trần Viết Huân vừa mới qua đời tại Mỹ và cầu cho các đẳng LH do gia đình ac Mạnh Loan xin

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, cho sức khỏe bố mẹ hai bên và tất cả thân nhân. Xin thánh hóa công ăn việc làm. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria, Dominico và các đẳng LH do gia đình Nguyên Quang xin.

- Cầu cho các đẳng LH

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cho năm cũ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Tùy và các đẳng LH do Ngọc Bích xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anton, Giuse và 2 LH Maria do gia đình ac Sơn Tuyến xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành cho cha Giuse Lê Hoàng Thụy và bà cố do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Vincente Lê Văn Chấn do Liên Lê xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho ôb tổ tiên do gia đình ông Điệp và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu. Cầu cho LH tổ tiên ,ôb, cha mẹ và các đẳng LH, đặc biệt là các LH mới qua đời do gia đình Minh-Trang xin.

- Xin ơn bình an cho gia đình và cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến.

- Cầu cho 5 LH Maria, 4 LH Giuse, 4 LH Vincente, LH Paul Molder, Wilfin Martin và các đẳng LH do chị Hà xin.

- Cầu cho LH ông cố Giuse Đồng Văn Tân, Maria Nguyễn Thị Thước, Phero Phạm Minh Tốn, Giuse Trần Viết Huân vừa mới qua đời cùng các ý lễ xin trong ngày hôm nay

Thánh lễ Chúa Nhật 21/02 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH ông cố Giuse Đồng Văn Tân vừa mới qua đời tại Mỹ do gia đình ac Hiếu Trang xin.

- Cầu cho LH Patrick vừa mới qua đời tại Pháp do:

  • Ngọc Bích xin.
  • Cô Sen và các cháu xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Khiến vừa mới qua đời do ôb Vĩnh xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Viễn vừa mới qua đời do:

  • gia đình bác Chấn xin
  • Dorothy và Lee xin.
  • Liên Lê xin.
  • Ngọc Quý xin.
  • Vân Lê xin.
  • Ôb Tản Huệ xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu cho các linh hồn mồ côi & LH tiên nhân & 2 LH Gioan Baotixita & 2 LH Maria do Bà Đắc xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho ông ngoại Phanxico Xavie Hoàng Chính

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho cha mẹ là LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, cho sức khỏe bố mẹ hai bên và tất cả thân nhân. Xin thánh hóa công ăn việc làm. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria, Dominico và các đẳng LH do gia đình Nguyên Quang xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và Maria do gia đình ac Hạnh Thủy xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nguyện.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH do gđ ac Hùng Nga xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thịnh và Maria Nguyễn Thị Hạnh do gia đình ac Hương Oanh xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho ôb tổ tiên do gia đình ông Điệp và các con xin.

- Cầu bình an cho gia đình trong năm mới và cầu cho LH ôb tổ tiên do gia đình Minh Diễm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH do Kenny Young xin.

- Cầu cho các hội viên được bình an trong năm mới do Ban Đức Mẹ thăm viếng xin.

- Cầu cho các anh em và gia đình trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm được bình an trong năm mới và xin ơn chữa lành cho anh Nguyễn Thới do đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân và ân nhân do gia đình Hiền Nhiệm xin.

- Xin ơn bình an cho gia đình và cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Anton Nguyễn Quang Thắng, Phaolo Nguyễn Đức Tính, 2 LH Giuse và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an trong năm mới cho gia đình ac Hương Oanh và hai bạn Thành Trong. Cầu cho LH Phero, 2 LH Giuse và LH tổ tiên do chị Kim xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an trong năm mới. Cầu cho LH Phero Đỗ Duy Tân và Anna Lê Thị Nhàn do gia đình Quang – Diệp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH nội ngoại hai bên và LH Gioan Baotixita.

- Cầu cho LH Simon Anna và các thân nhân.

- Cầu cho LH ông cố Giuse Đồng Văn Tân, LH Patrick, Maria Phạm Thị Khiến, Giuse Nguyễn Văn Viễn vừa mới qua đời cùng các ý lễ xin trong ngày hôm nay

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram