Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật Mùa Thường Niên II - B - 17/01/2021

1. Về việc thi hành và thực hiện những chỉ thị của tỉnh bang BC trong mùa Covid tại giáo xứ. Hiện nay, tỉnh bang BC đang áp dụng chặt chẽ những qui định giãn cách xã hội, đặc biệt là tại các nơi tôn giáo. Trong vài tuần qua, đã có cảnh sát và nhân viên của chính quyền tới thăm dò và nhắc nhở giáo xứ chúng ta về việc thi hành những chỉ định của tỉnh Bang. Để đảm bảo giáo xứ vẫn có thể được mở cửa cho anh chị em tới cầu nguyện cũng như lãnh nhận mình thánh Chúa. Xin các anh chị em vui lòng tôn trọng và làm theo sự hướng dẫn của các anh chị em thiện nguyện viên.

2. Rước Mình Thánh Chúa: Vẫn được tiếp tục mỗi Chúa Nhật, từ 1 giờ - đến 2 giờ chiều. Anh chị em không cần phải đăng ký trước và xin chỉ tới đúng khung giờ quy định.

3. Cập nhật thông tin về tiền công đức của cộng đoàn trong tháng 12

· Tiền công đức hàng tuần là $31,933.00

· Quỹ xây dựng của giáo xứ là: 10,357.00

4. Chương trình Project Advance: Giáo xứ đã đạt được mục tiêu đề ra cho chương trình Project Advance năm 2020 với số tiền hứa là $76,660.00 và số tiền nhận được là $75,580.00. Sự thành công này của chương trình sẽ không thể đạt được nếu không có sự hưởng ứng quảng đại của quý cộng đoàn. Giáo xứ xin chân thành tri ân!

5. Chương trình hỗ trợ mai táng trọn gói tại giáo xứ: Hiện nay giáo xứ đã có ban Tang Chế để hỗ trợ các anh chị em trong việc sắp xếp hậu sự cho người thân bao gồm những vấn đề về nhà thờ, nhà quàn, nhà xác, nhà hỏa táng, và nghĩa trang. Xin anh chị em có nhu cầu liên lạc với văn phòng giáo xứ để biết thêm chi tiết.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn


Ý Lễ Trong Tuần

THÁNH LỄ THỨ SÁU LÚC 7:00 tối, 15/01

- Cầu cho LH Giuse Vũ Thành Minh vừa mới qua đời do ôb Nên xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán mới qua đời tại VN do gia đình ac Kiểm Luận xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gia đình chị Tuyết xin.

- Lễ giỗ 4 năm, cầu cho LH Giuse Phan Thế Tứ do:

· Nicky Nguyệt Phan xin.

· Một người xin

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Anna Đặng Thị Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH.

THÁNH LỄ THỨ BẢY LÚC 7:00 tối, 16/01

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán mới qua đời tại VN do gia đình ac Kiểm Luận xin

- Cầu cho LH Giuse Vũ Thành Minh vừa mới qua đời do ôb Nên xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita vừa mới qua đời tại Đức do hai em Tánh Nhung xin.

- Cầu cho LH Patrick Moncassin vừa mới qua đời tại Pháp

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho lh nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gia đình chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên và người thân. Cầu nguyện cho cháu Su nhân dịp sinh nhật và cầu cho các đẳng LH do Quang-Nguyên xin.

- Lễ giỗ 4 năm, cầu cho LH Giuse Phan Thế Tứ do:

· Nicky Nguyệt Phan xin.

· Một người xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH nơi luyện ngục do chị Tần xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan-Kim Nhã Tôn, Ambrosio, Gioan-Baotixita và Giuse do gia đình Liêm Tú xin.

- Xin lễ như ý chỉ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc-Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc-Trâm, LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH do Joseph xin.

- Tạ ơn chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Martino. Cầu bình an cho gia đình và các con trong năm mới do ôb Trung xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho năm cũ. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Xin ơn chữa lành cho Jimmy do Ngọc Mai Anna xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho công ăn việc làm. Cầu cho các LH tiên nhân do Tánh Nhung xin.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LÚC 9:30 SÁNG, 17/01

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Đức Thông mới qua đời tại Mỹ do chị Lụa xin.

- Cầu cho ôb Vũ Đức Oánh là LH Giuse và Maria do:

· Ôb Đạm xin

· Ôb Viên xin

- Cầu cho LH Giuse Vũ Thành Minh vừa mới qua đời do ôb Nên xin.

- Cầu cho LH Anna Phạm Thị Nữ mới qua đời ở VN do gia đình họ Phạm xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán mới qua đời tại VN do gia đình ac Kiểm Luận xin

- Xin lễ như ý chỉ và cầu bình an cho con nhân dịp sinh nhật do gia đình Hiền Nhiệm xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Tạ ơn chúa và Đức Mẹ. Xin ơn chữa lành cho ba mau hết bệnh. Cầu bình an cho gia đình và cho các con do chị Lụa xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Đào do con Nguyên-Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu cho các linh hồn mồ côi & Lh tiên nhân & 2 Lh Gioan Baotixita & 2 Lh Maria do Bà Đắc xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hiển do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gia đình chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho ông ngoại Phanxico Xavie Hoàng Chính

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho gxứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Roco Phạm Định, LH Teresa Vũ Thị Sáng và các đẳng LH do gđ hai cháu Kevin và Phương xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên và xin thánh hóa công ăn việc làm. Cầu nguyện cho cháu Su nhân dịp sinh nhật và cầu cho các đẳng LH do Quang-Nguyên xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Kem do Hùng – Loan xin.

- Cầu cho LH ô b nội ngoại và thân nhân trong gia đình do chị Vân xin.

- Cầu cho mẹ là LH Maria Madalena Lê Thị Mai do các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Lễ giỗ 12 năm, cầu cho ba LH Giuse Hoàng Bá Sủng do:

· Gia đình ac Long-Quyên xin

· Gia đình ac Bình Chánh-Hồng Ân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Quang Cảnh và Giuse Nguyễn Quang Trường do gia đình Đào Tài xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cho các con các cháu. Lễ giỗ, cầu cho ba mẹ là LH Dominico và Maria do gia đình cô chú Đoàn Đào xin.

- Lễ giỗ 14 năm, cầu cho LH Maria Lâm Thị Rần do gia đình cô Truy Hiên xin.

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram