Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật Mùa Thường Niên III - B - 24/01/2021

1. Rước Mình Thánh Chúa: Vẫn được tiếp tục mỗi Chúa Nhật, từ 1 giờ - đến 2 giờ chiều. Anh chị em không cần phải đăng ký trước và xin chỉ tới đúng khung giờ quy định.

2. Chương trình Project Advance: Giáo xứ đã đạt được mục tiêu đề ra cho chương trình Project Advance năm 2020 với số tiền hứa là $76,660.00 và số tiền nhận được là $75,580.00. Sự thành công này của chương trình sẽ không thể đạt được nếu không có sự hưởng ứng quảng đại của quý cộng đoàn. Giáo xứ xin chân thành tri ân!

3. Chương trình hướng dẫn về tang chế: Hiện nay giáo xứ đã có ban Tang Chế để cố vấn cho các anh chị em trong việc sắp xếp hậu sự cho người thân bao gồm những vấn đề về nhà thờ, nhà quàn, nhà xác, nhà hỏa táng, và nghĩa trang. Xin anh chị em có nhu cầu liên lạc với văn phòng giáo xứ để biết thêm chi tiết. Tất cả những hướng dẫn này đặc biệt dành cho các gia đình trong giáo xứ. Ban Tang Chế không nhận hoặc lấy tiền hoa hồng từ bất cứ công ty nào.

4. Giáo xứ đang chuẩn bị cho công việc sửa chữa lại văn phòng cũ bên đường Fleming để chuẩn bị cho dự án mở Pre-school cho các em nhỏ tuổi từ 2.5 – 5 tuổi. Chương trình sửa chữa sẽ được tiến hành trong tháng 02 vào các ngày thứ Bảy và Chúa Nhật. Xin các anh chị em thiện nguyện liên lạc với văn phòng giáo xứ để góp tay vào chương trình này.

5. Trường Pre-school cho các em tuổi từ 2.5-5 tuổi: Để chuẩn bị cho việc thành lập trường mẫu giáo, giáo xứ đang cần sự tư vấn của các anh chị em có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trẻ nhỏ. Xin các anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này liên lạc với văn phòng để đóng góp ý kiến xây dựng cho trường Pre-school của giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

THÁNH LỄ THỨ SÁU LÚC 7:00 tối, 22/01

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Đức Huy vừa mới qua đời tại VN do Nguyễn An xin.

- Cầu cho LH Giuse Trần Tấn Trung vừa mới qua đời tại VN do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Vũ Thành Minh vừa mới qua đời do ôb Nên xin.

- Cầu cho LH Giuse Trần Quốc Triển vừa mới qua đời tại Việt Nam do chị Kim xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán mới qua đời tại VN do gia đình ac Kiểm Luận xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gia đình chị Tuyết xin.

- Lễ giỗ 4 năm, cầu cho LH Giuse Phan Thế Tứ do:

· Nicky Nguyệt Phan xin.

· Một người xin

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Anna Đặng Thị Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha cố Trương Bửu Diệp trong năm mới.

- Cầu cho LH Maria và LH Tôma do một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin được ơn khỏe mạnh và cầu cho các con trở lại do một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ và cầu bình an cho năm mới. Cầu cho các LH ông bà, cha mẹ, anh và các cháu.

- Cầu cho LH Phaolô Thành do một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình

- Cầu cho LH Maria Goretti Ngân do Nguyễn An xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho các đẳng LH do chị Thu Hương xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton và các đẳng LH do bác Hoa in.

- Cầu cho LH Anna, Vincente và Gioan Baotixita.

THÁNH LỄ THỨ BẢY LÚC 7:00 tối, 23/01

- Cầu cho LH Giuse Trần Tấn Trung vừa mới qua đời tại VN do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Vũ Thành Minh vừa mới qua đời do ông bà Nên xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gia đình chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho ông ngoại Phanxico Xavie Hoàng Chính

- Cầu cho LH Paul Modder lễ giỗ, Wilfan Martin, 4 LH Maria, LH Vinh Sơn và Rosa do chị Hà xin

- Cầu cho LH Patrick Moncassin vừa mới qua đời tại Pháp

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên, cháu Su và người thân. Xin thánh hóa công ăn việc làm và cầu cho các đẳng LH do Quang-Nguyên xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Kem do Hùng – Loan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton và các đẳng LH do chị Vân xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Gioan Lâm Văn Hiển do gia đình cô Truy Hiên xin

- Cầu cho LH Phaolô do Phạm Thị Nhu xin.

- Cầu cho LH Phêrô do một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình và cho các con các cháu. Cầu cho LH tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ân nhân, bạn hữu và các đẳng LH do gia đình Minh Trang xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cho các con trong năm mới do bác Nên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan-Kim Nhã Tôn, Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do gia đình Thiên Ân xin.

- Cầu cho LH Giuse Minh và Gioan Baotixita.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria do chị Định xin.

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm, Giuse Minh và Giuse Nguyễn Văn Đán do gia đình ac Đạt Thúy xin.

- Xin lễ như ý chỉ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc-Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc-Trâm, LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH do Joseph xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria của ôb Vũ Ngọc Oánh do gia đình Hiền Hùng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phanxico Xavie Hoàng Trọng Thức và LH Anna Hoàng Thị Dự do gia đình Thụy và Dũng xin.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LÚC 9:30 SÁNG, 24/01

- Cầu cho LH Giuse Trần Tấn Trung vừa mới qua đời tại VN do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Trần Quốc Triển vừa mới qua đời tại Việt Nam do:

· Gia đình Thành Trong xin

· Anh chị Hương Oanh xin.

- Cầu cho LH Giuse Vũ Thành Minh vừa mới qua đời do ông bà Nên xin.

- Lễ giỗ 5 năm. Cầu cho LH Benado và các đẳng LH do gia đình Phong Loan xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu cho các linh hồn mồ côi & Lh tiên nhân & 2 Lh Gioan Baotixita & 2 Lh Maria do Bà Đắc xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hiển do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gđ, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và các LH tiên nhân do bà Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình nhân dịp kỷ niệm hôn phối của hai gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gia đình Linh Lan xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do ac Nam Phụng xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Phero Vũ Công Tuấn do chị Kim xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Toma Nguyễn Văn Vinh do gia đình Hiền Nhiệm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên, cháu Su và người thân. xin thánh hóa công ăn việc làm và cầu cho các đẳng LH do Quang-Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên, LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ do Kenny Young xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình và cho các con trong năm mới. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân và bạn bè thân hữu đã qua đời. Cầu cho cha mẹ là LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cho năm cũ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH Giuse Ngọc Phi và các đẳng LH nơi luyện ngục do gia đình Thụy và Dũng xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram