Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật Mùa Thường Niên IV - B - 31/01/2021

1. Rước Mình Thánh Chúa: vẫn được tiếp tục mỗi Chúa Nhật, từ 1 đến 2 giờ chiều.

2. Cập nhật về Thánh lễ trong mùa dịch Covid-19 tại giáo xứ: Giáo xứ sẽ tìm cách tổ chức Thánh lễ ngoài trời cho cộng đoàn nếu như việc không được tham dự Thánh lễ này bị kéo dài.

3. Giấy khai thuế cho năm 2020 và phong bì công đức cho năm 2021: đã có sẵn tại giáo xứ xin quí cộng đoàn lấy về dùng. Trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay, các anh chị em có thể nhờ người quen lấy dùm nếu như không thể tới lấy.

4. Để giúp tăng số lượng học sinh cho trường tiểu học Thánh Giuse, giáo xứ có dự án mở trường học mầm non cho các em từ 3 đến 5 tuổi tại nhà xứ cũ bên cạnh trường học. Để chuẩn bị cho dự án này, giáo xứ sẽ cần phải sửa chữa lại nhà xứ cũ và sự cố vấn của các Chuyên gia Giáo dục mầm non. Công việc sửa chữa sẽ được tiến hành vào các ngày thứ Bảy và Chúa Nhật bắt đầu từ tháng 2. Nếu các anh chị em có bất kỳ kinh nghiệm trong các lĩnh vực này và có thể giúp đỡ thì vui lòng liên hệ với văn phòng giáo xứ.

5. Hiện nay, giáo xứ đang thu gom các lá đã làm phép của những năm trước để chuẩn bị cho lễ tro vào ngày 17/02. Các anh chị em có thể đem lá cũ đến văn phòng trước ngày 12/02.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

THÁNH LỄ THỨ SÁU LÚC 7:00 tối, 29/01

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Lễ do ôb Đạm xin.

- Cầu cho LH linh mục Gegroreo Phan Thanh Quản vừa mới qua đời tại VN do cô Tâm xin.

- Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho cha Giuse Lê Hoàng Thụy khỏi bệnh nguy tử và cầu bình an cho gia đình của Cha do:

· Giáo xứ Thánh Giuse xin.

· gia đình ac Tứ Long xin.

· gia đình ac Toàn Hà xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phero and Teresa do Dung xin.

- Cầu cho đại gia đình và gia đình được bình an.

- Cầu cho ôb tổ tiên nội ngoại hai bên.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Mạnh.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho 6 LH Giuse, 2 LH Maria và LH Anna.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành cho mẹ.

THÁNH LỄ THỨ BẢY LÚC 7:00 tối, 30/01

- Cầu cho LH Alexander Vũ Xuân Huy vừa mới qua đời tại Pháp do gia đình xin.

- Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho cha Giuse Lê Hoàng Thụy khỏi bệnh nguy tử và cầu bình an cho gia đình của Cha do giáo xứ Thánh Giuse xin.

- Cầu cho LH Giuse Trung Trần vừa mới qua đời do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Patrick Moncassin vừa mới qua đời tại Pháp

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên, cháu Su và người thân. Cầu cho LH Giuse, Maria, Dominico, Phero, Teresa, Vincente, Anna và các đẳng LH do Quang-Nguyên xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Maria do con và các cháu xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Bạch Thị Mân, LH Nguyễn Thị Nguyên và Quan Mộng Mai do gia đình Bằng Thy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho 2 LH Giuse do gia đình ac Dwayne – Trinh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Thánh Thần. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan-Kim Nhã Tôn, Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do gia đình Thiên Ân xin.

- Cầu cho LH Phero Lê Văn Nhẫn do cháu Dung xin.

- Cầu cho LH Benadette Võ Như Hằng do ôb Võ Khang xin.

- Xin lễ như ý chỉ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc-Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc-Trâm, LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH do Joseph xin.

- Cầu cho LH Giuse Tạ Đức Hòa và Maria Võ Thị Qui do chị Mai Loan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH ôb tổ tiên và họ hàng hai bên.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LÚC 9:30 SÁNG, 31/01

- Cầu cho LH Giuse Trần Quốc Triển mới qua đời tại VN do:

· Một người xin

· Ac Hương Oanh xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Viễn vừa mới qua đời do:

· Hai con Thái Hà và gia đình xin.

· gia đình Hương Oanh xin.

· Hội Các Bà Mẹ xin.

· Gia đình ac Mạnh Loan và Tánh xin.

· Huynh Đoàn Đa Minh xin.

· Gia đình ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Giuse Trung Trần vừa mới qua đời do gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Madalena Lê Thị Hai mới qua đời và Phanxico Xavie do các con xin.

- Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho cha Giuse Lê Hoàng Thụy khỏi bệnh nguy tử và cầu bình an cho gia đình của Cha do:

· Giáo xứ Thánh Giuse xin.

· Hội Các Bà Mẹ xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Maria do con và các cháu xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Teresa do con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu cho các linh hồn mồ côi & Lh tiên nhân & 2 Lh Gioan Baotixita & 2 Lh Maria do Bà Đắc xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hiển do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho ông ngoại Phanxico Xavie Hoàng Chính

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho gi xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho cha mẹ là LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Cầu bình an cho tất cả gia đình trong giáo xứ và các ông bà cao niêm luôn sống vui khỏe trong tình yêu cho mẹ Maria do Hội Các Bà Mẹ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên, cháu Su và người thân. Cầu cho LH Giuse, Maria, Dominico, Phero, Teresa, Vincente, Anna và các đẳng LH do Quang-Nguyên xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Kem do Hùng – Loan xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do chồng và hai con xin.

- Cầu cho LH Giuse.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho năm cũ. Cầu bình an cho gia đình và cho công việc làm ăn được thuận lợi trong năm mới do gia đình ôb Truy-Hiên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Martino và cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 3 LH Phero, Giuse, 2 LH Maria, Teresa và các đẳng LH do bà Bạch Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Bà Vân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH đã qua đời trong cơn đại dịch do gia đình ôb Khánh Nga xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình nhân dịp kỷ niệm 25 năm hôn phối do 2 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình nhân dịp kỷ niệm 42 năm hôn phối do 2 gia đình xin.

- Cầu cho LH Anton Đặng Văn Nhàn, LH Giuse và Maria do bác Mai xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do ac Thái xin.

- Cầu cho các đẳng LH do cô Tứ xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cho con gái.

- Cầu cho LH Giuse Minh và Gioan Baotixita.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễ Văn Thạc do gia đình con Hân Liên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tình, Maria Bùi Thị Cảnh, Giuse Nguyễn Văn Út và Maria Nguyễn Thị Tuyết Hạnh do gia đình ac Đa Đua xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH do Kenny Young xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram