Thông Báo Cuối Tuần-CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C- 17/04/22 

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

  • Thứ Hai, 18/4: Văn phòng giáo xứ đóng cửa.  
  • Từ tối thứ Hai – thứ Sáu (18/4 - 22/4), sẽ có Thánh Lễ tiếng Việt, lúc 7:00g tối. 
  • Từ Thứ Hai 18/ 04/ tới Thứ Bảy 23/ 04/ 2022, đọc kinh kính LCTX vào lúc 6:30g chiều. 

1. Chúa Nhật 24/04: Đại lễ Kính LCTX vào lúc 9:30g sáng, nhận lãnh ơn Toàn Xá, và chiều cùng ngày lúc 1:30 sẽ có giờ chầu Kính LCTX, và 4g chiều huynh đoàn Đa Minh tĩnh tâm cho các ứng sinh chuẩn bị tuyên hứa. 

2. Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ học lại 23/4; Lớp Giáo Lý và Việt ngữ sẽ học lại 24/4. 

3. Thứ Bảy 30/4 lúc 10:30 sáng, sẽ có Thánh Lễ cho Hội Khấn Martino tại tu xá (1432 E. 18). 

4. Tháng Năm Hoa, Kính Đức Mẹ sẽ khai mạc qua buổi rước kiệu Đức Me ngoài trời, vào chiều thứ Bảy 30/4, lúc 6:15g.  

5. Nhóm Đức Mẹ Thăm Viếng sẽ bắt đầu đọc kinh tại nhà, kể từ ngày Chúa Nhật 1/5. Từ thứ Hai đến thứ Năm lúc 8 giờ tối. Những ai có ý muốn rước Đức Mẹ về nhà xin liên hệ anh Thái (604-644-5924) hoăc đăng ký cuối nhà thờ. 


Ý lễ trong tuần

Thứ Bảy ngày 16/04 lúc 21 tối

- Cầu cho các đẳng LH và xin cho các con mau sớm quay về với Chúa do 1 gia đình xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho 4 LH thai nhi do chi Loan xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Tất và Vincente Lê Văn Chấn do các con xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Lucia Maria Nguyễn Thị Lê do 1 gđ xin.’

- Cầu cho LH Maria, Phero và các LH tiên nhân nội ngoại do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an cho gia đình

- Cầu cho LH Maria, Giuse và Anton

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giacobe, Giuse-Phero, Anna, Alexis, Elizabeth-Lucia.

Chúa Nhật ngày 17/04 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Gioan vừa mới qua đời do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 1 gđ xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Cầu cho bà cố Maria Đào Thị Sen vừa mới qua đời tại Mỹ do ô.b Ngọc Anh xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Lễ giỗ 8 năm, cầu cho LH Maria-Teresa do gđ xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Tất và Vincente Lê Văn Chấn do các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho bác Suy và gia đình do ban ẩm thực xin.

- Lễ giỗ cầu cho LH Catarina do 2 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và xin cho anh được ơn chữa lành do a.c Tuyết Nam xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu cho các đẳng LH do Đinh Thùy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho cầu cho các LH tiên nhân nội ngoại và LH Batolomeo do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Gioan Baotixita Phạm Văn Hiền nhân lễ giỗ do Hoan va Sinh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đạo do gia đình xin.

Chúa Nhật ngày 17/04 lúc 3g chiều

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Phanxico Savie và Maria Maria Madalena do Sự và Hương xin.

- Cầu cho LH Lý Thanh Xuân, Phero, Nguyễn Ái Việt, Vương Định Quốc và Maria Vũ Thanh Nhàn cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cầu cho LH tiên nhân nội ngoại và LH Gioan Baotixita do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ do 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH các linh mục, tiên nhân và ân nhân do 1 gđ xin.

- Cầu bình an cho đất nước Ukrain và cầu cho các LH qua đời tại Ukraine do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Phero Phit và Phero Chánh do anh Hướng xin.

Thứ Ba 19/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Lucia Bùi Thị Bê

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram