Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT THỨ 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C - 16/01/22

1. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 21, tháng 1, do huynh đoàn Đa Minh phụ trách.

2. Thánh Lễ của trường tiểu học St. Joseph sẽ tạm ngưng trong tháng này vì mùa dịch.

3. Trường cấp 2, St. Patrick, có buổi giới thiệu về trường vào lúc 6:30 chiều, thứ Hai ngày 17 qua kênh Youtube có hướng dẫn trên mạng (www.youtube.com/stpatsceltics). 

4. Thứ Ba, ngày 18 tháng 01: Thánh Lễ An Táng chị Maria Nguyễn Thị Sáng (Sandy): Viếng và đọc kinh lúc 9:30 sáng, 10:30 Thánh Lễ. Kính mong quý cộng đoàn cùng cầu nguyện.

5. Đã có sách lời Chúa trong Thánh lễ cho 6 tháng đầu năm nay tại văn phòng giáo xứ.

6. Đã có phong bì công đức cho năm tới, 2022, phía cuối nhà thờ.

7. Những anh chị em nào thấy trong người có những dấu hiệu cảm, hoặc không khỏe, xin hãy ở nhà cầu nguyện và dưỡng sức, vì lòng bác ái và giữ gìn sức khỏe cho nhau trong giáo xứ. Việc không thể đi Lễ được do sức khỏe sẽ không là yếu tố làm nên tội, vì thế anh chị em hãy an tâm.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 14/01 lúc 7 Tối

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do:
 • Anh Long và gia đình xin
 • Nguyễn Văn Thạc xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-  Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sáng do:

 • Hải Nguyễn xin.
 • Nguyễn Văn Thạc xin.

-  Cầu cho 2 LH Maria, Toma và các LH thai nhi do 1 người xin.

Thứ Bảy ngày 15/01 lúc 7 Tối

-  Cầu cho LH Giuse Trần Quýnh vừa mới qua đời do hội Mân Côi xin.

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin.
 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh mới qua đời do Thành Trong xin.

-  Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do Gđ ac Tố Lan xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ 2 bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

-  Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-  Lễ giỗ - cầu cho LH Vincente Lê Văn Chấn và LH Maria do chị Liên và các em xin.

Chúa Nhật ngày 16/01 lúc 9:30 sáng

-  Cầu cho LH Phaolo Đào Xuân Chinh mới qua đời tại Mỹ do

 • ac Quốc Thoa xin. 
 • ô.b Cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Phero Hồ Sỹ Bân vừa mới qua đời tại Việt Nam do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sáng và Giuse Trần Quýnh vừa mới qua đời do Ban tang chế xin

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do:
 • Anh Long và gia đình xin.
 • Ban tang chế xin
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do:
 • Đức - Thanh xin.
 • ô.b. Phong Thoa

-  Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh vừa mới qua đời do

 • Ô.b. Đạm xin
 • 1 người xin

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ 2 bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Maria-Teresa do gđ xin.

-  Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-   Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

-  Cầu cho LH Maria Lê Thị Châu và Maria Nguyễn Thị Sáng vừa mới qua đời do ac Hương – Oanh xin.

-  Xin ơn sám hối và chữa lành do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.
- Cầu cho LH Phero do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho 2 LH Giuse do gđ Đào Tài xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Gioan Baotixita do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria và Dominico nhân ngày giỗ do gđ chú Đoàn Đào xin.

Chúa Nhật ngày 16/01 lúc 3g chiều

-  Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sa vừa mới qua đời do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Phero và Maria vừa mới qua đời do gđ Nguyễn Văn Chung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, nhân lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Madalena Lê Thị Hai do chị Hương xin.

-  Cầu cho LH các linh mục, LH tổ tiên, ân nhân và các đẳng LH do anh Hướng xin.

-  Cầu cho LH Matheu – Maria do Thùy Trâm xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Maria – lễ giỗ do cô Nga xin.

-  Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.

-  Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các LH mới qua đời do ac Hiếu Trang xin.

Monday Jan 17 at 8AM

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

Thứ Ba Jan 18 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

Thứ Tư Jan 19 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

Thứ Năm Jan 21 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế mới qua đời tại BC do Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram