Thông Báo Cuối Tuần- CHÚA NHẬT THỨ 4 THƯỜNG NIÊN NĂM C - 30/01/22

1. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 4 tháng 2, nhằm mùng 4 Tết do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

2. Đêm Giao Thừa, ngày thứ Hai 31/1, và trọn 3 ngày Tết, lúc 7 giờ tối: Sẽ có Thánh Lễ cho cộng đoàn Việt, và sẽ trực tuyến. Nhà thờ vẫn chứa số lượng người tham dự là 50%.

Lễ tiếng Anh tối thứ Tư tuần ấy, nhằm mùng 2 tết, sẽ chuyển lên sáng thứ Tư lúc 8 giờ.

3. Thánh Lễ an táng anh Mathew Trần Đăng Quang, sẽ được cử hành vào 1 giờ chiều thứ Năm, ngày 3 tháng 2, năm 2022, tại nhà nguyện của nghĩa trang Gethsemani, Surrey. Vì dịch bệnh, xin quý cộng đoàn ở nhà hiệp thông và cầu nguyện cho linh hồn Matthêu.

4. Sách “Lời Chúa trong Thánh Lễ” của 6 tháng đầu năm nay: hiện đã có tại văn phòng giáo xứ, cũng như phong bì công đức cho năm nay.

5. Ai mất dù, mắt kính, bao tay và mũ trong nhà thờ, xin đến văn phòng giáo xứ để nhận lại.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

THỨ SÁU NGÀY 28/01 LÚC 7 TỐI

 • Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang mới qua đời do:
 • Ca đoàn Thánh Tâm xin.
 • Sơn Tuyến xin.
 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do:
 • Anh Long và gia đình xin
 • Chị Kim Anh xin.
 • Cầu cho LH Giuse Trần Quýnh mới qua đời do Huynh Đoàn Đa Minh xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Cha Matheu Phạm Công Ngơi do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sáng cùng các đẳng LH do cô Huệ xin.
 • Cầu cho LH Bà Anna Đào Thị Ân nhân lễ giỗ 3 năm do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình trong năm mới và cầu cho các LH tiên nhân do chị Tánh xin.
 • Cầu cho LH Dì Kim do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình và xin như ý chỉ do 1 gđ xin.
 • Cầu cho các LH Linh mục, tiên nhân và ân nhân do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do bà Hạnh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria và Giuse do Loan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình trong năm mới, xin lễ như ý chỉ, cầu cho 2 linh hồn thai nhi cùng các đẳng LH và xin ơn chữa lành cho người thân mau được bình phục do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria và Giuse do Loan và Thanh xin.
 • Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang mới qua đời và xin ơn bình an cho gia đình chị Hạnh cùng các cháu do gđ Minh – Trang xin.
 • Cầu cho LH Paul Modder - lễ giỗ, LH Wilfan Martin và 4 LH Maria do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Mattheu Trần Đăng Quang mới qua đời, LH Maria Nguyễn Thị Thịnh và Maria Nguyễn Thị Hạnh do ac Hương Oanh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Cha Trương Bửu Diệp và cầu bình an cho gia đình trong năm mới, cầu cho LH Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do gđ Thiên Ân xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho Lh Giuse Trần Tấn Trung do dì Thiên Thanh xin.

THỨ BẢY NGÀY 29/01 LÚC 7 TỐI

-  Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang mới qua đời do:

 • Cô Tánh và nhóm thân hữu xin.
 • Sơn Tuyến xin

-  Cầu cho LH Phero vừa mới qua đời tại Việt Nam do gđ Minh Ân xin.

-  Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do Gđ ac Tố Lan xin.

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do:
 • Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

-  Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ 2 bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

 • Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh mới qua đời do Thành Trong xin.

-  Cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Lucia Phạm Thị Nhàn, LH Giuse và 3 LH Matta do Vương Thảo xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho Lh Phero Maria – lễ giỗ cùng các đẳng LH do 1 người xin.

-  Xin ơn chữa lành cho anh Trần Quang do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH tiên nhân, nhân lễ giỗ LH Lucia Phụng, LH Gioan Kim, Mathew, Teresa, Mathias, Dominico, Elizabeth, 2 LH Maria cùng các đẳng LH do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Giuse Phạm Văn Nghi nhân lễ giỗ 2 năm do anh Tĩnh và các cháu xin.

-  Xin ơn chữa lành cho người bạn do anh Cường xin.

-  Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Maria Tính và các LH trong luyện ngục do Monica xin.

-  Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do chị Ký xin.

-  Cầu cho LH Teresa và Maria do Thành Trong xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình trong năm mới và cầu cho các LH tiên nhân do ac Tuyết Nam xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình trong năm mới, xin lễ như ý chỉ, cầu cho các LH tiên nhân và ân nhân do ac Thụy Dũng xin.

CHÚA NHẬT NGÀY 30/01 LÚC 9:30 SÁNG

-  Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang mới qua đời do:

 • Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và nhóm thân hữu xin.
 • Ban tang chế xin.
 • Hội các bà mẹ xin.
 • Nguyễn Văn Chung xin.
 • Ô.b Trần Văn Nghệ xin.
 • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin.
 • Bác Tân xin.
 • Cô Tánh và nhóm thân hữu xin.
 • Sơn Tuyến xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sáng mới qua đời do hội Lòng Chúa Thương Xót xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Cha do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, đặc biệt cho giáo xứ Thánh Giuse do gđ Jimmy và Hoa xin.
 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do:
 • Ban Tang Chế xin
 • Anh Long và gia đình xin
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do:
 • Đức - Thanh xin.
 • ô.b. Phong Thoa

-  Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh vừa mới qua đời do

 • Phạm Thị Trinh xin
 • Phạm Thị Nhu xin
 • Phong và Tường Vy xin
 • Và 1 người xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

-  Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-   Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ 2 bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.

 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin.

- Nhân lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Cha Giegorio Phan Thanh Quảng và LH Maria Nguyễn Thị Sáng do cô Tâm xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Quang Thêu xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do Thái Nguyên xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Gioan Baotixita cùng các LH tổ tiên và ân nhân do cô Nga xin.

-  Cầu cho LH Phaolo và Maria do Phạm Thị Nhu xin.

-  Tạ ơn năm cũ và cầu bình an cho năm mới, cầu cho các LH đã qua đời trong Giáo xứ do Khanh Nga xin.

-  Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Đào nhân lễ giỗ do các con và các háu xin.

-  Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang mới qua đời và xin ơn bình an cho gia đình chị Hạnh cùng các cháu do gđ Minh – Trang xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các LH tổ tiên do ô.b Trần Văn Nghệ xin.

-  Cầu cho LH Cha Cố Phaolo Bùi Văn Phổ do cô chú Đoàn Đào xin.

-  Cầu cho LH Giuse Phạm Kim Tuyến và Giuse Đào Mạnh Chuyên do Tín Hà xin.

-  Cầu bình an cho gia đình trong năm mới, cầu cho LH Giuse, Maria, Phero, Phaolo và Phanxico Savie do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an cho năm mới, cầu cho LH tiên nhân do ô.b Đạm xin.

-  Cầu cho LH Gioan Baotixita nguyễn Ngọc Kim do các con và các cháu xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu cho LH Phanxico Savie Hoàng Trọng Thức, Anna Hoàng Thị Dự do ac Tuyết Nam xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.

CHÚA NHẬT NGÀY 30/01 LÚC 3G CHIỀU

 • Cầu cho LH Phero mới qua đời tại Vn do gđ Hải Nguyệt xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các LH tiên nhân do ac Thành Ba xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Cha Trương Bửu Diệp, Thánh Matino và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Thị Nghiệp xin.
 • Cầu cho LH Phanxico Xavie và LH Maria Nguyễn Thị Sáng do ac Mạnh Loan và Tánh xin.
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Hoàng Ánh do gđ Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH Giuse Trần Quýnh và Teresa Phạm Thị Nghệ do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình trong năm mới và cầu cho LH Gioan Baotixita do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Đaminh và Maria do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Khang mới qua đời bên Mỹ do 1 người xin.
 • Cầu cho LH tiên nhân và các đẵng LH do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Giuse nhân lễ giỗ 2 năm do bà và 2 dì xin.
 • Cầu cho LH Franchesco, LH Maria Nguyễn Thị Tùy do cô Bích xin.
 • Cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Trung xin.
 • Cầu xin đi đường được bình an do Nguyễn Văn Đông xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văm Hà, Maria Nguyễn Thị Hạnh cùng các LH thai nhi do gđ Diễm Hân xin.

THỨ HAI – GIAO THỪA- JAN 31 LÚC 7 TỐI

 • Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH tiên nhân và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang mới qua đời do Sơn Tuyến xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an và hồng ân cho tất cả gia đình trong năm mới do gđ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình trong năm mới do cô Tánh xin.

THỨ BA – MỒNG 1 TẾT - FEB 01 LÚC 7 TỐI

 • Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang, Toma Nguyễn Thanh Thế, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.
 • Xin lễ tạ ơn nhân ngày sinh nhật mẹ và cầu bình an cho gia đình do Thiên Thanh và Mỹ xin.
 • Cầu bình an cho gia đình do Anna Trinh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an và hồng ân cho tất cả gia đình trong năm mới do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sợi và Giuse Nguyễn Văn Hải do Nguyễn Thị Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu bình an cho gia đình trong năm mới, cầu cho các LH tiên nhân, Phanxico Savie, Giuse, Maria, Anton và cầu cho đại dịch mau chấm dứt do Sơn Tuyến xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình trong năm mới do Quang Diệp xin.

THỨ TƯ – MỒNG 2 TẾT - FEB 02 LÚC 7 TỐI

 • Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang, Toma Nguyễn Thanh Thế, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và Anne do dì Tươi xin.
 • Cầu cho LH Mattha Mài, Phanxico Savie Tùng, Maria Sen, Phero Bão do Anna Trinh xin.
 • Cầu cho bố mẹ và các LH tiên nhân 2 bên nhân ngày đầu năm do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Phero, 3 LH Maria, 2 LH Anna do Quang Diệp xin.

THỨ NĂM – MỒNG 3 TẾT - FEB 03 LÚC 7 TỐI

 • Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang, Toma Nguyễn Thanh Thế, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin ơn thánh hóa công ăn việc làm cho gia đình trong năm mới do gđ Quang Nguyên xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram